Sökning: "svenska modellen"

Visar resultat 1 - 5 av 82 avhandlingar innehållade orden svenska modellen.

 1. 1. SAF och den svenska modellen : En studie av uppbrottet från förvaltningskorporatismen 1982-91

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Joakim Johansson; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; statskunskap; Political Science; SAF; industrial relations; corporatism; lobbying; opinion building; public agencies;

  Sammanfattning : In 1991 the Swedish Employers' Confederation (SAF) decided to withdraw all its representatives from the governing bodies of public administration. The decision implied the fall of the "Swedish Model" with highly centralized three-party-cooperation between labour, capital and state on labourmarket and working environment policies. LÄS MER

 2. 2. Narratives of governing rationalization, responsibility and resistance in social work

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Marcus Lauri; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Welfare; Welfare state; neoliberalism; neoliberal; neo-liberal; neo-liberalism; new public management; NPM; new managerialism; managerialism; public management reform; social work; social services; profession; professional; EBP; evidence-based practice; evidence; knowledge production; paperwork; administration; performance; audit; discipline; sovereign power; self-governing; power; power knowledge; motivational interviewing; MI; individualism; individual responsibility; political; the political; de-politicized; de-politicization; governing; governmentality; governance; gender; feminism; feminist theory; Foucault; Marx; capitalism; standardization; flexibility; budget governing; care; care-work; ethos of care; solidarity; empathy; loyalty; division of labor; proceduralization; instrumentalization; mechanization; manual based; digital; template; templates; de-professionalization; proletarization; proletarianization; Taylorization; transition; transformation; rationalization; rationality; rational; emotions; emotional; affect; alienation; detachment; distance; resistance; counter conduct; Sweden; Swedish model; rhizome; rhizomatic; nomadic; narrative; narratives; discourse; critique; interviews; Välfärd; välfärdsstat; välfärfärdsstaten; nyliberal; nyliberalism; new public management; socialt arbete; socialtjänsten; socialarbetare; svenska modellen; styrning; styrningsmentalitet; kön; genus; EBP; evidensbaserad praktik; evidens; kunskapsproduktion; makt kunskap; administration; pappersarbete; granskning; kontroll; disciplin; självstyrning; motiverande samtal; individualism; individualisering; ansvar; individuellt ansvar; flexibilitet; politik; det politiska; avpolitisering; avprofessionalisering; profession; professioner; professionell; förfrämligande; Sverige; Foucault; Marx; feminism; feministisk teori; kapitalism proletarisering; taylorisering; standardisering; manualbaserad; rationalisering; rationell; emotioner; känslor; avstånd; likgiltighet; narrativ; diskurs; kritik; intervju; intervjuer; kapitalism; den svenska modellen; förändring; transformering; motstånd; mot-makt;

  Sammanfattning : Sverige har ett internationellt rykte för att ha en omfattande och kvinnovänlig välfärd. Även om riktigheten i en sådan uppfattning sedan länge ifrågasatts har på senare år, likt i många andra Europeiska länder, det svenska välfärdssystemet genomgått en omfattande förändring i avseende på dess räckvidd, men också dess organisering och styrning. LÄS MER

 3. 3. Folket moget förklarat : Det demokratiska genombrottet i svenska läroböcker 1920-2010

  Detta är en avhandling från MediaTryck Lund

  Författare :Henrik Skrak; [2019-11-15]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; läroböcker; historiedidaktik; det demokratiska genombrottet; den svenska modellen; aktörskap; historiefatalism; rösträtt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Arbetsskada : samspelet mellan skadestånd och andra ersättningsordningar

  Detta är en avhandling från Stockholm : Jure Förlag AB

  Författare :Mia Carlsson; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; occupational damage; tort law; insurance law; social insurance; safety insurance; Swedish model; personal injury; evidence; causation; compensatio; arbetsskada; skadeståndsrätt; försäkringsrätt; socialförsäkring; trygghetsförsäkring; ersättningsrätt; svenska modellen; personskada; orsakssamband; bevisning; beräkning av ersätt-ning; LAW JURISPRUDENCE Private law Tort law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt Skadeståndsrätt; civilrätt; Private Law;

  Sammanfattning : This thesis addresses the issue of compensation for work-related injuries – the so called occupa-tional damages. Tort law, private insurance law, insurances due to collective bargaining, public insurances covering occupational damages as well as different areas of the social security system are all connected in a vast and complex structure. LÄS MER

 5. 5. Sjukskrivningssystemet - Sjuka som blir arbetslösa och arbetslösa som blir sjukskrivna

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Daniel Melén; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work inability; social security system; welfare state; social insurance agency; employment agency; unemployed ill; labor market; residual unemployment; unemployment; absence due to illness; long-term illness; feed back loop; the swedish model; den svenska modellen; fältarbete; socialförsäkring; den svenska välfärdsstaten; välfärd; arbetslösa sjukskrivna; arbetslöshet; sjukskrivning; fieldwork; phenomenology; ethnomethodology; arbetsförmedlingen; looping effect; fenomenologi; långtidssjukskrivning; etnometodologi; försäkringskassan; samverkan; dold arbetslöshet; arbetsförmåga; arbetsmarknad; arbetsoförmåga; disability; work ability;

  Sammanfattning : In 1997 the number of long-term absences due to illness began and continued to rise in Sweden. Traditional explanations of why this is so have been centered on either blaming the individual or blaming the work environment. LÄS MER