Sökning: "NPM"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade ordet NPM.

 1. 1. The Role of Enterprise Architecture in Local eGovernment Adoption

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Andreas Ask; Fredrik Karlsson; Karin Hedström; Eva Söderström; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; electronic government; e-government; eGovernment; electronic services; e-services; eService; new public management; NPM; 24 7 agency; convergence; goal-achivement; project management; Enterprise Architecture; EA; elektronisk förvaltning; eFörvaltning; e-förvaltning; elektroniska tjänster; eTjänster; e-tjänster; konvergens; måluppfyllelse; Informatik; Informatics;

  Sammanfattning : eFörvaltning ses som ett medel för att göra kommunalt förvaltningsarbete mer effektivt och interoperabelt. Dock begränsas kommuner av oförmåga att uppnå det vilket försvårar genomförandet av deras uppdrag. LÄS MER

 2. 2. Studies of penta-decameric binding proteins: AP-4 and CBF-A

  Detta är en avhandling från KFS AB

  Författare :Alaitz Aranburu; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biochemistry; transplantation; Metabolism; serologi; metabolism; Biokemi; serology; Immunology; hnRNP H; NPM; CBF-A; AP-4; transcription; B cells; immunoglobulin; Immunologi;

  Sammanfattning : Each immunoglobulin (Ig) V gene segment contains an upstream promoter region. The octamer element and the TATA box are the only elements that are conserved in all Ig promoters. The presence of the octamer element is necessary, but not sufficient to support high levels of transcription. LÄS MER

 3. 3. Care in revolt Labor conflict, gender, neoliberalism

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mittuniversitetet

  Författare :Magnus Granberg; Katarina Giritli-Nygren; Siv Fahlgren; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; appropriation; dialectics; feminism; gender; ideal worker; labor conflict; Marxism; neoliberalism; normalization; NPM; real abstraction; real subsumption;

  Sammanfattning : The present thesis is an exploration of normalization processes and the problem of appropriation in labor conflict. More specifically, it analyses the way contemporary labor conflicts in nursing relate to, and thereby help to illuminate, changes in modes of gender normalization under neoliberalism, and how nurse labor conflict thereby sheds light on wider patterns of labor strife. LÄS MER

 4. 4. Statens förändrade gränser En studie om sponsring, korruption och relationen till marknaden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Daniel Castillo; Göran Ahrne; Oskar Engdahl; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; democracy; state; organizational boundaries; access; markets; legitimacy; corruption; sponsoring; trust; distrust; bribe; gift; informal relations; Systembolaget; Sweden; NPM; seriality; social differentiation; private interests; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : This thesis brings fresh light on the types of problems that contemporary democracies might face when interacting with private interests. More specifically, the study examines the separation between the state and private interests, based on the assumption that this separation is a precondition for maintaining democracy and legitimate governance. LÄS MER

 5. 5. Statens förändrade gränser : En studie om sponsring, korruption och relationen till marknaden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Daniel Castillo; Göran Ahrne; Oskar Engdahl; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; democracy; state; organizational boundaries; access; markets; legitimacy; corruption; sponsoring; trust; distrust; bribe; gift; informal relations; Systembolaget; Sweden; NPM; seriality; social differentiation; private interests; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : This thesis brings fresh light on the types of problems that contemporary democracies might face when interacting with private interests. More specifically, the study examines the separation between the state and private interests, based on the assumption that this separation is a precondition for maintaining democracy and legitimate governance. LÄS MER