Sökning: "den svenska modellen"

Visar resultat 1 - 5 av 76 avhandlingar innehållade orden den svenska modellen.

 1. 1. SAF och den svenska modellen : En studie av uppbrottet från förvaltningskorporatismen 1982-91

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Joakim Johansson; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; statskunskap; Political Science; SAF; industrial relations; corporatism; lobbying; opinion building; public agencies;

  Sammanfattning : In 1991 the Swedish Employers' Confederation (SAF) decided to withdraw all its representatives from the governing bodies of public administration. The decision implied the fall of the "Swedish Model" with highly centralized three-party-cooperation between labour, capital and state on labourmarket and working environment policies. LÄS MER

 2. 2. Narratives of governing rationalization, responsibility and resistance in social work

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Marcus Lauri; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Welfare; Welfare state; neoliberalism; neoliberal; neo-liberal; neo-liberalism; new public management; NPM; new managerialism; managerialism; public management reform; social work; social services; profession; professional; EBP; evidence-based practice; evidence; knowledge production; paperwork; administration; performance; audit; discipline; sovereign power; self-governing; power; power knowledge; motivational interviewing; MI; individualism; individual responsibility; political; the political; de-politicized; de-politicization; governing; governmentality; governance; gender; feminism; feminist theory; Foucault; Marx; capitalism; standardization; flexibility; budget governing; care; care-work; ethos of care; solidarity; empathy; loyalty; division of labor; proceduralization; instrumentalization; mechanization; manual based; digital; template; templates; de-professionalization; proletarization; proletarianization; Taylorization; transition; transformation; rationalization; rationality; rational; emotions; emotional; affect; alienation; detachment; distance; resistance; counter conduct; Sweden; Swedish model; rhizome; rhizomatic; nomadic; narrative; narratives; discourse; critique; interviews; Välfärd; välfärdsstat; välfärfärdsstaten; nyliberal; nyliberalism; new public management; socialt arbete; socialtjänsten; socialarbetare; svenska modellen; styrning; styrningsmentalitet; kön; genus; EBP; evidensbaserad praktik; evidens; kunskapsproduktion; makt kunskap; administration; pappersarbete; granskning; kontroll; disciplin; självstyrning; motiverande samtal; individualism; individualisering; ansvar; individuellt ansvar; flexibilitet; politik; det politiska; avpolitisering; avprofessionalisering; profession; professioner; professionell; förfrämligande; Sverige; Foucault; Marx; feminism; feministisk teori; kapitalism proletarisering; taylorisering; standardisering; manualbaserad; rationalisering; rationell; emotioner; känslor; avstånd; likgiltighet; narrativ; diskurs; kritik; intervju; intervjuer; kapitalism; den svenska modellen; förändring; transformering; motstånd; mot-makt;

  Sammanfattning : Sverige har ett internationellt rykte för att ha en omfattande och kvinnovänlig välfärd. Även om riktigheten i en sådan uppfattning sedan länge ifrågasatts har på senare år, likt i många andra Europeiska länder, det svenska välfärdssystemet genomgått en omfattande förändring i avseende på dess räckvidd, men också dess organisering och styrning. LÄS MER

 3. 3. Det sociala kriget och kapitalets ansvar : Social ingenjörskonst mellan affärsintresse och samhällsreform i USA och Sverige 1899-1914

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms Universitet

  Författare :David Östlund; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; social ingenjörskonst; den sociala frågan; arbete och kapital; arbetsmarknadsrelationer; paternalism; välfärdskapitalism; effektivitet; arbetsmiljö; arbetarskydd; social anpassning; ömsesidighet; W.H. Tolman; Centralförbundet för socialt arbete; CSA; den svenska modellen; Industrial relations history USA Sweden 1899-1914; Working conditions history USA Sweden 1899-1914; Social ingenjörskonst; historia; Sverige; Social ingenjörskonst; Förenta staterna; Välfärdspolitik; Kapitalism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Den kommunala policyprocessen strömmar i kollektivtrafiken och politiken

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Peder Rönnbäck; Luleå tekniska universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : The local political level in the society, i.e. municipalities, has been regarded as one of the more important levels where changes towards a more sustainable development must take place. Municipalities are also responsible for the provision of public transportation, which to a large extent is financed with public funds. LÄS MER

 5. 5. Sjukskrivningssystemet - Sjuka som blir arbetslösa och arbetslösa som blir sjukskrivna

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Daniel Melén; Lund University.; Lunds universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work inability; social security system; welfare state; social insurance agency; employment agency; unemployed ill; labor market; residual unemployment; unemployment; absence due to illness; long-term illness; feed back loop; the swedish model; den svenska modellen; fältarbete; socialförsäkring; den svenska välfärdsstaten; välfärd; arbetslösa sjukskrivna; arbetslöshet; sjukskrivning; fieldwork; phenomenology; ethnomethodology; arbetsförmedlingen; looping effect; fenomenologi; långtidssjukskrivning; etnometodologi; försäkringskassan; samverkan; dold arbetslöshet; arbetsförmåga; arbetsmarknad; arbetsoförmåga; disability; work ability;

  Sammanfattning : In 1997 the number of long-term absences due to illness began and continued to rise in Sweden. Traditional explanations of why this is so have been centered on either blaming the individual or blaming the work environment. LÄS MER