Sökning: "discipline"

Visar resultat 1 - 5 av 419 avhandlingar innehållade ordet discipline.

 1. 1. Disciplin och motstånd : Pedagogisk-filosofiska perspektiv på samtida svensk skoldisciplin

  Författare :Joakim Larsson; Héctor Pérez Prieto; Bo Dahlin; Carl Anders Säfström; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Discipline; Resistance; Power; Subject; Subjectivation; Subjectification; Order; Chaos; Complexity; Deleuze; Guattari; Foucault; Rancière; Baudrillard; Neoliberalism; Neoconservatism; Disciplin; motstånd; makt; subjekt; subjektivering; subjektifiering; ordning; kaos; komplexitet; Deleuze; Guattari; Foucault; Rancière; Baudrillard; nyliberalism; nykonservatism; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : As Sweden approached its 2006 national election, issues on order and discipline in educational environments came to the forefront of educational interest, debate, and reform. This thesis aims at a critical discussion of the discourses in question, making use of educational, post-structural as well as political philosophy. LÄS MER

 2. 2. Auktoritet och ansvar : Lärares fostrans- och omsorgsarbete i historisk belysning

  Författare :Joakim Landahl; Ingrid Carlgren; Bengt Kristensson Uggla; Donald Broady; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teachers´ work; moral education; discipline; care; history of mentalities; modernity; history of education; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : How has teachers’ work changed during the 20th century? This question is addressed in this dissertation that deals with two aspects of teachers’ work: moral education/discipline and care. The two aspects relate to two distinct, yet sometimes interconnected problems: the norm-breaking and the suffering child. LÄS MER

 3. 3. Disciplinering och konflikt : den sociala organiseringen av arbetet : Jäders bruk 1640-1750

  Författare :Anders Florén; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ska dörren vara öppen? : Disciplin i klassrummet i Sverige och Tyskland

  Författare :Jakob Billmayer; Gunnar Berg; Christina Gustafsson; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sweden; Germany; Classroom Discipline; Ideal Types; Teachers; Film; Television; Cultural Context; Sweden; Germany; Classroom Discipline; Ideal Types; Teachers; Film; Television; Cultural Context;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate discipline in German and Swedish classrooms and describe its cultural contexts. In countries with compulsory education, it must be assumed that not all students voluntarily attend classes. LÄS MER

 5. 5. Lena lär lyda : Fostran och disciplinering i svensk skola 1947-1956

  Författare :Helene Båtshake; Pedagogik; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; grammar school; the history of pedagogy; compulsory school; structuralism; readers; educational discourse; socialisation; fosterage; power; discipline; discourse analysis; Foucault; Comparative and historical pedagogy; Jämförande och historisk pedagogik;

  Sammanfattning : The purpose of this monograph is to discern what constituted the dominant fostering and discipline discourse in Swedish compulsory schools during the period 1947-1956. For this purpose Michel Foucault's discourse analysis has played a central role in this thesis. LÄS MER