Sökning: "sovereign power"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden sovereign power.

 1. 1. Narratives of governing rationalization, responsibility and resistance in social work

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Marcus Lauri; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Welfare; Welfare state; neoliberalism; neoliberal; neo-liberal; neo-liberalism; new public management; NPM; new managerialism; managerialism; public management reform; social work; social services; profession; professional; EBP; evidence-based practice; evidence; knowledge production; paperwork; administration; performance; audit; discipline; sovereign power; self-governing; power; power knowledge; motivational interviewing; MI; individualism; individual responsibility; political; the political; de-politicized; de-politicization; governing; governmentality; governance; gender; feminism; feminist theory; Foucault; Marx; capitalism; standardization; flexibility; budget governing; care; care-work; ethos of care; solidarity; empathy; loyalty; division of labor; proceduralization; instrumentalization; mechanization; manual based; digital; template; templates; de-professionalization; proletarization; proletarianization; Taylorization; transition; transformation; rationalization; rationality; rational; emotions; emotional; affect; alienation; detachment; distance; resistance; counter conduct; Sweden; Swedish model; rhizome; rhizomatic; nomadic; narrative; narratives; discourse; critique; interviews; Välfärd; välfärdsstat; välfärfärdsstaten; nyliberal; nyliberalism; new public management; socialt arbete; socialtjänsten; socialarbetare; svenska modellen; styrning; styrningsmentalitet; kön; genus; EBP; evidensbaserad praktik; evidens; kunskapsproduktion; makt kunskap; administration; pappersarbete; granskning; kontroll; disciplin; självstyrning; motiverande samtal; individualism; individualisering; ansvar; individuellt ansvar; flexibilitet; politik; det politiska; avpolitisering; avprofessionalisering; profession; professioner; professionell; förfrämligande; Sverige; Foucault; Marx; feminism; feministisk teori; kapitalism proletarisering; taylorisering; standardisering; manualbaserad; rationalisering; rationell; emotioner; känslor; avstånd; likgiltighet; narrativ; diskurs; kritik; intervju; intervjuer; kapitalism; den svenska modellen; förändring; transformering; motstånd; mot-makt;

  Sammanfattning : Sverige har ett internationellt rykte för att ha en omfattande och kvinnovänlig välfärd. Även om riktigheten i en sådan uppfattning sedan länge ifrågasatts har på senare år, likt i många andra Europeiska länder, det svenska välfärdssystemet genomgått en omfattande förändring i avseende på dess räckvidd, men också dess organisering och styrning. LÄS MER

 2. 2. The Governmentality of Meta-governance Identifying Theoretical and Empirical Challenges of Network Governance in the Political Field of Security and Beyond

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Oscar Larsson; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statskunskap; Political Science; meta-governance; meta-governance stance; governance; governmentality; sovereign power; political power; networks; security; communications systems; process-tracing; interpretive policy analysis; Sweden; KBM; MSB; RAKEL;

  Sammanfattning : Meta-governance recently emerged in the field of governance as a new approach which claims that its use enables modern states to overcome problems associated with network governance. This thesis shares the view that networks are an important feature of contemporary politics which must be taken seriously, but it also maintains that networks pose substantial analytical and political challenges. LÄS MER

 3. 3. A Quest for Legitimacy : Debating UN Security Council Rules on Terrorism and Non-proliferation

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Anette Ahrnens; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences; law-making; hegemonic international law; non-proliferation; terrorism; UNSCR 1540; UNSCR 1373; United States; sovereign equality; power; Security Council; United Nations; legitimacy; international relations; international law; Political and administrative sciences; Samhällsvetenskaper; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : Since the end of the Cold War, international politics and international law have not only become increasingly intertwined, but their mutual implications have also become increasingly recognized by scholars. Yet research explicitly addressing the question of how political factors affect the emergence of legal rules is still limited. LÄS MER

 4. 4. Land, Power and Technology Essays on Political Economy and Historical Development

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Economics, Stockholm University

  Författare :Shuhei Kitamura; Stockholms universitet.; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Development Economics; Political Economy; History; Land Reform; Property Rights; Technology Adoption; Labor Reallocation; Structural Transformation; Clientelism; States; Empires; Borders; Geography; State Fragmentation; Economics; nationalekonomi;

  Sammanfattning : Land Ownership and Development: Evidence from Postwar JapanThis paper analyzes the effect of land ownership on technology adoption and structural transformation. A large-scale land reform in postwar Japan enforced a large number of tenant farmers who were cultivating land to become owners of this land. LÄS MER

 5. 5. Greening the EU, Power practices, resistances and agenda setting

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Annica Kronsell; Lund University.; Lunds universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; environmental policy; environmental politics; EC; feminism; economism; bureaucracy; agenda-setting; power practices; resistance; garbage-can model; policy process; EU institutions; networks; Political and administrative sciences; EU; feminism; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : Between 1970 and 1995, well over 200 directives dealing with environmental problems have been adopted by the European Community. The ambition in this study has been to understand the process whereby environmental concerns have been brought up on the Community agenda and how that agenda has subsequently been shaped. LÄS MER