Sökning: "rösträtt"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade ordet rösträtt.

 1. 1. Rösträtt med förhinder : Rösträttsstrecken i svensk politik 1900-1920

  Författare :Ebba Berling Åselius; Anders Berge; Lars I. Andersson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; voting restrictions; disfranchisement; universal suffrage; Swedish political history 1900-1920; democratization; citizenship; women’s suffrage; gender; political mobilization.; History; Historia;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to describe and analyse the voting restrictions of the Swedish franchise reform of 1909. These restrictions required that the voter should be a male of good repute, who had paid his national and local taxes for three years before the election year, had done his military service, had not been declared incapacitated or bankrupt nor owed society any poor relief. LÄS MER

 2. 2. Från fyrk till urna : om rösträtt, valdeltagande och politisk rekrytering i småländska byar 1875-1946

  Författare :Anders Wigren; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Politik; Historia; Rösträtt; Locknevi; Småland; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Mandattilldelning och regional röstfördelning

  Författare :Carl-Gunnar Janson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Historia; Sverige; Proportionella val; Rösträtt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Folket moget förklarat : Det demokratiska genombrottet i svenska läroböcker 1920-2010

  Författare :Henrik Skrak; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; läroböcker; historiedidaktik; det demokratiska genombrottet; den svenska modellen; aktörskap; historiefatalism; rösträtt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Vi kristna unga qvinnor" : Askers Jungfruförening 1865–1903 – identitet och intersektionalitet

  Författare :Mats Larsson; Cecilia Wejryd; Oloph Bexell; Erik Sidenvall; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Asker; Maiden Association; Free Church History; Emancipation; Identity; Intersectionality; Gender; Christian Identity; Women History; Baptist; Holiness Movement; 19th Century; Asker; Jungfruförening; Frikyrkohistoria; Identitet; Intersektionalitet; Baptism; 1800-talet; Genus; Ungdom; Kvinnohistoria; Helgelseförbundet; Örebromissionen; Svenska baptistsamfundet; Kristen identitet; Emancipation; Demokrati; Church History; Kyrkohistoria;

  Sammanfattning : The Maiden Association in Asker was founded in 1865 20 kilometers southwest of Örebro in the county of Närke. A group of unmarried women closely connected to the Asker Baptist congregation met for prayer, bible reading and conversations with early democratic overtones. LÄS MER