Sökning: "emotional"

Visar resultat 1 - 5 av 1108 avhandlingar innehållade ordet emotional.

 1. 1. Emotional processes : engendered by poetry and prose reading

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Egon Hansen; [1986]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Self-efficacy at work Social, emotional, and cognitive dimensions

  Detta är en avhandling från Eskilstuna : Mälardalens högskola

  Författare :Carina Loeb; Kerstin Isaksson; Eric Hansen; Erik Berntson; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social self-efficacy; emotional self-efficacy; occupational self-efficacy; team climate; emotional exhaustion; emotional irritation; transformational lead-ership.; Working Life Studies; arbetslivsvetenskap;

  Sammanfattning : Research has shown that self-efficacy is one of the most important personal resources in the work context. However, research on working life has mainly focused on a cognitive and task-oriented dimension of self-efficacy representing employees’ perceptions of their capacity to successfully complete work tasks. LÄS MER

 3. 3. Amnesia and emotional arousal

  Detta är en avhandling från Eskilstuna : Mälardalens högskola

  Författare :Sven-Åke Christianson; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Amnesia; memory; psychological trauma; emotional arousal; adrenalin;

  Sammanfattning : The purpose of the present thesis was twofold. First, to study the role of emotional arousal in memory processes, and secondly, to relate this concept to empirical findings of amnesia. In both clinical and experimental settings it has been observed that remembering is impaired for events occurring prior to, and after a traumatic critical event. LÄS MER

 4. 4. An emotional landscape of devotion : Religious experience in Reformation-period Sweden

  Detta är en avhandling från Turku : Oy Iloinen tiede Ab

  Författare :Mari Eyice; Gabriela Bjarne Larsson; Leif Runefelt; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Reformation; Emotion; Emotional practices; Religion; Religious experience; Religious practice; body; historia; History;

  Sammanfattning : This thesis explores how the Reformation in Sweden was experienced by 16th century people through an examination of emotional practices. It argues that religious texts such as prayer books, sermon collections and instruction manuals were formative for the religious setting of the 16th century and that the use of these texts would therefore involve emotional practices for the 16thcentury Christian, thus creating an emotional experience of the Reformation for the Christian who used these texts. LÄS MER

 5. 5. Job satisfaction and emotional work tasks dentists in Sweden and Denmark

  Detta är en avhandling från Malmö University, Faculty of Odontology

  Författare :Kamilla Bergström; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; dentists; emotion work; job satisfaction; new public management; emotional dissonance; eudaimonia; private dentistry; public dentistry; work environment; psycho-social; interaction; dentist - patient relationship; trust; intrinsic rewards; organisation; dental education; tacit knowledge;

  Sammanfattning : Avhandlingen består av två studier som utgår från projektet ”Det goda arbetet”. Det överordnade syftet med projektet Det Goda Arbetet var att använda tandvård som ett exempel på ett arbete där relationerna med patienterna utgör arbetets kärna. LÄS MER