Sökning: "välfärdsstat"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade ordet välfärdsstat.

 1. 1. Barn, föräldrar, välfärdsstat : Den politiska debatten om föräldrautbildning och föräldrastöd 1964-2009

  Författare :Sofia Littmarck; Bengt Sandin; Judith Lind; Åsa Lundqvist; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Family policy; welfare policy; parent education; parenting support; welfare state; family; parenthood; children; political argumentation; official government inquiries; parliamentary papers; Familjepolitik; välfärdspolitik; föräldrautbildning; föräldrastöd; välfärdsstat; familj; föräldraskap; barn; politisk argumentation; riksdagstryck; statens offentliga utredningar;

  Sammanfattning : The political debate concerning parent education and parenting support between 1964 and 2009 has been scrutinized in this study in the light of the development of and changes in the welfare state. The investigation is based upon the analysis of official government inquiries and parliamentary papers dealing with parent education and parenting support. LÄS MER

 2. 2. Från lokal välfärdsstat till stadspolitik : politiska processer mellan demokrati och effektivitet: vision Mälarstaden och Östra hamnen i Västerås

  Författare :Mikael Granberg; Ingemar Elander; Stig Montin; Henry Bäck; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statsvetenskap; statskunskap; Stadspolitik; historia; välfärdsstat; globalisering; stadsidentitet; politisk process; politisk dagordning; demokrati; planering; nätverk; legitimering; Political science; Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : The main aim of the thesis is to analyse the preconditions of contemporary Swedish city politics. The aim is reached through the answering of three questions; 1), what characterises contemporary Swedish city politics? 2), what contributes to the shaping and organisation of urban political processes in Sweden? 3), what problems and challenges are central to Swedish city politics? Based on interviews, documents and articles an empirical study of a Swedish city (Västerås) in its historical, national and international context is taken as a point of departure for reflections and conclusions with regard to the development of city politics and planning in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Barn till beskådan : Familj, välfärdsstat och nation i fototävlingar och fotoböcker 1930-1944

  Författare :Mathilda Hallberg; Bengt Sandin; Cecilia Lindgren; Kim Salomon; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Culture of visual display; image; representation; photo contests; photo books; children; childhood; Better Baby Contest; parenting; Welfare State; experts; nation; Sweden; Swedishness; åskådningskultur; bild; representation; fototävling; fotobok; barn; barndom; A-barnstävling; familj; föräldraskap; välfärdsstat; professionella; nation; svenskhet;

  Sammanfattning : I fokus för den här avhandlingen står åskådningskulturen under 1930- och 40-talen, närmare bestämt fototävlingar och fotoböcker med bilder på barn som bärande element. Den här studien granskar hur fototävlingar och fotoböcker var en del i förhandlingen om välfärdens organisering rörande barn och familj. LÄS MER

 4. 4. Berättelser från en välfärdsstat : Om förståelse av marginalisering

  Författare :Anita Rönneling; Henrik Tham; Tapio Salonen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; exclusion; marginalisation; living conditions; welfare state; immigrants; individual and structural; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : This dissertation is based on two research projects, both of which are linked to concepts such as exclusion, marginalisation and other related themes. CASE, the project that forms the principal basis for the dissertation, is a comparative study of “social exclusion” in seven European countries whose objective has been to illuminate those situations in people’s lives that involve difficulties and that may or may not have been resolved satisfactorily. LÄS MER

 5. 5. Ekonomisk tillväxt i välfärdskapitalismen : En jämförande studie av BNP per capita-tillväxten i rika OECD-länder 1970-2000

  Författare :Ola Stjärnhagen; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; comparative research; Swedish model; economic sociology; macro sociology; economic growth; welfare regimes; welfare state; welfare capitalism; välfärdsstat; sociologi;

  Sammanfattning : In the early 1990s, Sweden was hit by a profound economic crisis. The Swedish crisis of the nineties was not perceived as a temporary recession, but rather as a fundamental and systemic fault in Swedish economy. Many commentators held that the Swedish model with a large welfare state and high taxes had impaired Sweden's economic performance. LÄS MER