Sökning: "manual based"

Visar resultat 1 - 5 av 381 avhandlingar innehållade orden manual based.

 1. 1. Narratives of governing rationalization, responsibility and resistance in social work

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Marcus Lauri; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Welfare; Welfare state; neoliberalism; neoliberal; neo-liberal; neo-liberalism; new public management; NPM; new managerialism; managerialism; public management reform; social work; social services; profession; professional; EBP; evidence-based practice; evidence; knowledge production; paperwork; administration; performance; audit; discipline; sovereign power; self-governing; power; power knowledge; motivational interviewing; MI; individualism; individual responsibility; political; the political; de-politicized; de-politicization; governing; governmentality; governance; gender; feminism; feminist theory; Foucault; Marx; capitalism; standardization; flexibility; budget governing; care; care-work; ethos of care; solidarity; empathy; loyalty; division of labor; proceduralization; instrumentalization; mechanization; manual based; digital; template; templates; de-professionalization; proletarization; proletarianization; Taylorization; transition; transformation; rationalization; rationality; rational; emotions; emotional; affect; alienation; detachment; distance; resistance; counter conduct; Sweden; Swedish model; rhizome; rhizomatic; nomadic; narrative; narratives; discourse; critique; interviews; Välfärd; välfärdsstat; välfärfärdsstaten; nyliberal; nyliberalism; new public management; socialt arbete; socialtjänsten; socialarbetare; svenska modellen; styrning; styrningsmentalitet; kön; genus; EBP; evidensbaserad praktik; evidens; kunskapsproduktion; makt kunskap; administration; pappersarbete; granskning; kontroll; disciplin; självstyrning; motiverande samtal; individualism; individualisering; ansvar; individuellt ansvar; flexibilitet; politik; det politiska; avpolitisering; avprofessionalisering; profession; professioner; professionell; förfrämligande; Sverige; Foucault; Marx; feminism; feministisk teori; kapitalism proletarisering; taylorisering; standardisering; manualbaserad; rationalisering; rationell; emotioner; känslor; avstånd; likgiltighet; narrativ; diskurs; kritik; intervju; intervjuer; kapitalism; den svenska modellen; förändring; transformering; motstånd; mot-makt;

  Sammanfattning : Sverige har ett internationellt rykte för att ha en omfattande och kvinnovänlig välfärd. Även om riktigheten i en sådan uppfattning sedan länge ifrågasatts har på senare år, likt i många andra Europeiska länder, det svenska välfärdssystemet genomgått en omfattande förändring i avseende på dess räckvidd, men också dess organisering och styrning. LÄS MER

 2. 2. Multistage gearboxes vibration based quality control

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Johan Wändell; KTH.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Engineering physics Acoustics; TEKNIKVETENSKAP Teknisk fysik Akustik;

  Sammanfattning : In this thesis, vibration based techniques for detection of localised surface damages in multistage gearboxes are presented and evaluated.A modern vehicle gearbox is a complex system and the number of potential errors is large. For instance, surface damages can be caused by rough handling during assembly. LÄS MER

 3. 3. A case-based multi-modal clinical system for stress management

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Mobyen Uddin Ahmed; Mälardalens högskola.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; stress management; diagnosis and treatment; multi-purpose and multi-modal; Case-based reasoning; textual information retrieval; rule-based reasoning; and fuzzy logic; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; Computer Science; datavetenskap;

  Sammanfattning : A difficult issue in stress management is to use biomedical sensor signal in the diagnosis and treatment of stress. Clinicians often make their diagnosis and decision based on manual inspection of physiological signals such as, ECG, heart rate, finger temperature etc. LÄS MER

 4. 4. Targeted Property-Based Testing with Applications in Sensor Networks

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Andreas Löscher; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Software Testing; Search-Based Software Testing; Property-Based Testing; Computer Science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : Testing is a fundamental part of modern software development, as it unveils bugs in the system under test and gives confidence in their correctness. Testing is often a laborious task as it typically requires to write by hand a plethora of test cases to test a system thoroughly. LÄS MER

 5. 5. Information Flow and Product Quality in Human Based Assembly

  Detta är en avhandling från Mechanical and Manufacturing Engineering, Loughborough University

  Författare :Gunnar Bäckstrand; Högskolan i Skövde.; Högskolan i Skövde.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; attention; information system; human factors; manual assembly; quality; productivity; Teknik; Technology;

  Sammanfattning : Information is an important part of the manual assembly process. Information provides the user with the means to fulfil assembly tasks so that the right quality as well as high productivity are accomplished. LÄS MER