Sökning: "styrning"

Visar resultat 1 - 5 av 276 avhandlingar innehållade ordet styrning.

 1. 1. Förvaltningschefers styrning En studie av praktik och representation i skolans värld

  Detta är en avhandling från Göteborg : Förvaltningshögskolan & CEFOS, Göteborgs universitet

  Författare :Anna Cregård; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; styrning; förvaltningschef; disciplinering; kontroll; hierarki; makt; skola; rektor;

  Sammanfattning : Chefers styrning av underordnade ingår ofta som en självklar del av chefskapet. Det betraktas som naturligt. Men relationerna mellan chef och underordnad kan vara av sådan karaktär, att de underordnade inte godkänner styrningen. LÄS MER

 2. 2. Styrning bakom kulisserna Regeringskansliets politiska staber och regeringens styrningskapacitet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Anna Ullström; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; core executives; government; government offices; ministerial staff; political advisers; political appointees; political elites; steering; governance; policy capacity; political institutions; state organization; political ethnography; regeringskansliet; regeringen; politiska staber; politiskt sakkunniga; politiskt anställda; politiska eliter; styrning; styrningskapacitet; politiska institutioner; statens organisering; politisk etnografi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social anthropology ethnography Ethnography; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialantrolopologi etnografi Etnografi; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Public sector research; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Forskning om offentlig sektor; Political Science; statsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis analyses one of the less explored areas of Swedish politics: the political appointees in the ministerial staffs of the Swedish core executive. The study draws attention to the everyday life of the ministerial staff in order to give an idea of their function: What do the political appointees do? How is the work of the ministerial staffs organized? How is policy coordinated at the political level? The main empirical focus of this thesis is the 2002-2006 term of office. LÄS MER

 3. 3. Styrning av lokala integrationsprogram Institutioner, nätverk och professionella normer inom det svenska flyktingmottagandet

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Martin Qvist; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Integration policy; refugee reception; governance; institutions; networks; professional norms; isomorphism; public administration; Integrationspolitik; flyktingmottagande; styrning; institutioner; nätverk; professionella normer; isomorfism; offentlig förvaltning;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen undersöker vilken inverkan styrning som ”governance” och interorganisatorisk samverkan har på lokala integrationsprogram inom det svenska flyktingmottagandet. Fokus ligger på att studera hur organisationer på lokal nivå förhåller sig till ett institutionellt förändringstryck om att etablera ett interorganisatoriskt och arbetsmarknadsinriktat program. LÄS MER

 4. 4. Skolchefers arbete Om chefskap och styrning inom skolsektorn

  Detta är en avhandling från Göteborg : Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS), Göteborgs universitet

  Författare :Anna Cregård; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ledarskap; chefskap; skolchef; förvaltningschef; rektor; styrning; kontroll;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Processorientering och styrning : regler, mål eller värderingar?

  Detta är en avhandling från Stockholm : EFI

  Författare :Göran Nilsson; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Processorientatering; verksamhetsstyrning; organisationsförändring; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Frågan är om det under de senaste femton åren funnits något mer populärt managementkoncept än processorientering. När en organsation genomför en förändring som införande av processorientering kan detta givetvis påverka ett antal olika aspekter i organisationen. LÄS MER