Sökning: "external costs"

Visar resultat 1 - 5 av 133 avhandlingar innehållade orden external costs.

 1. 1. External costs of transports imposed on neighbours and fellow road users

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Lena Winslott Hiselius; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic systems; economic theory; econometrics; Economics; Samhällsvetenskaper; Social sciences; Hazardous materials; Hourly traffic flow; Choice experiments; Accident prediction models; External costs; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen består av en introduktion samt fyra artiklar. Avhandlingen behandlar externa kostnader till följd av väg- och järnvägstransporter. Den första artikeln skattar sambandet mellan antalet vägtrafikolyckor och antalet fordon på vägen. LÄS MER

 2. 2. External otitis and its treatment is a group III steroid without antibiotics sufficent therapy? Experimental and clinical studies

  Detta är en avhandling från Umeå : Klinisk vetenskap

  Författare :Per Emgård; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine; external otitis; external auditory canal EAC ; animal model; treatment; betamethasone; hydrocortisone; antibiotics; human study; Pseudomonas aeruginosa; Candida albicans.; Medicin; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin; Oto-Rhino-Laryngology; oto-rhino-laryngologi;

  Sammanfattning : ABSTRACTExternal otitis and its treatment. Is a group III steroid without antibiotics sufficient therapy? – Experimental and clinical studiesPer Emgård, Department of Otorhinolaryngology, University of Umeå and Ystad Hospital, Umeå and Ystad, SwedenExternal otitis is one of the most common ear, nose and throat (ENT) diagnoses in out-patient clinics. LÄS MER

 3. 3. Assessment of existing and potential developments of district-heating systems

  Detta är en avhandling från Umeå : Klinisk vetenskap

  Författare :Elsa Fahlén; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; biofuel; external costs; combined heat and power; socio-economic cost-effectiveness; district heating; ExternE; social costs; MARTES; bio transport fuel; biomass gasification;

  Sammanfattning : District heating (DH) may play an important role for achieving the EU goal of a secure, competitive and sustainable energy supply. DH benefits from the possibilities of utilising local resources such as municipal solid waste and other low-quality fuels, as well as low-cost waste heat from industries and from combined heat and power plants (CHP). LÄS MER

 4. 4. External Fixation of Femoral Fractures in Children Clinical, radiological and functional outcome and cost analysis

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hanne Hedin; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine; Femoral fractures; children; external fixation; overgrowth; malunion; isokinetic muscle strength; cost analysis; Medicin; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin; Orthopaedics; ortopedi;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to evaluate the outcome when treating children for displaced femoral fractures with external fixation.In a consecutive and prospective study during the period 1993-2000, 96 children aged 3-15 years with 98 displaced femoral fractures were treated with external fixation and early mobilisation. The mean age was 8. LÄS MER

 5. 5. The Internalization of External Effects in Swedish Transport Policy - A Comparison Between Road and Rail Traffic

  Detta är en avhandling från The International Institute for Industrial Environmental Economics

  Författare :Lars Hansson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Commercial and industrial economics; rail traffic; road traffic; transport policy; internalization; External effects; pricing-relevant costs; Industriell ekonomi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish De nu gällande trafikpolitiska principerna för kostnadsansvaret lades fast i 1988 års trafikpolitiska beslut (Regeringens proposition 1987/88:50 om trafikpolitiken inför 1990-talet). Utgångspunkten för kostnadsansvaret är trafikavgifter på samhällsekonomiska villkor med syfte att ge rätt beteendesignaler på transportområdet. LÄS MER