Sökning: "nyliberalism"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade ordet nyliberalism.

 1. 1. Högervåg : nyliberalismen och kampen om språket i svensk debatt 1969-1989

  Författare :Kristina Boréus; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Nyliberalism; Sverige; Politiskt språk; Svenska språket;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Litteraturens mått : politiska implikationer av litteraturundervisning som demokrati- och värdegrundsarbete

  Författare :Gustav Borsgård; Anders Öhman; Sven Anders Johansson; Magnus Persson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Teaching literature; citizenship education; democracy; didactics; entrepreneurship; subjectivity; ideology; neoliberalism; measurability; Litteraturundervisning; skönlitteratur; medborgarfostran; värdegrund; demokrati; litteraturdidaktik; entreprenörskap; subjektivitet; ideologi; nyliberalism; mätbarhet; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att undersöka politiska implikationer av idén om litteraturundervisning som demokrati- och värdegrundsarbete i förhållande till det ideal om mätbar kunskap som präglar samtidens utbildningspolicydiskurser. Det som står i fokus är 2011 års gymnasiereform, som tolkas mot bakgrund av en genomgripande förändring av den globala och europeiska utbildningspolicydiskursen från och med millennieskiftet. LÄS MER

 3. 3. Contentious countrysides : social movements reworking and resisting public healthcare restructuring in rural Sweden

  Författare :Desirée Enlund; Aina Tollefsen; Madeleine Eriksson; Linda Sandberg; Cindi Katz; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; welfare state retrenchment; public healthcare restructuring; contentious politics; social movements; cooperatives; self-organization; social reproduction; Sweden; rural areas; New Public Management; neoliberalism; välfärdsstaten; sjukvårdens omvandling; motstånd; sociala rörelser; kooperativ; självorganisering; social reproduktion; landsbygd; glesbygd; New Public Management; nyliberalism; Social and Economic Geography; kulturgeografi; genusvetenskap; gender studies;

  Sammanfattning : The broader aim of this thesis is to contribute to the understanding of the production and reproduction of spatial inequalities following from the restructuring of the public healthcare system. More specifically, by analyzing the contention around healthcare restructuring related to two cases spanning a longer period in northern Sweden, I aim to investigate the changing conditions for healthcare provision in rural and sparsely populated areas, and I explore the forms of collective action that local people engage in to sustain the access to healthcare, as well as how state authorities’ attitudes towards such collective action have shifted. LÄS MER

 4. 4. Det godkända fusket : Normförhandlingar i gymnasieskolans bedömningspraktiker

  Författare :Lars Fonseca; Elisabeth Elmeroth; Lena Carlsson; Anne-Mari Folkesson; Dennis Beach; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; academic dishonesty; assessment; cheat; education; hidden curriculum; neoliberalism; new public management; norms; sociology of education; result-oriented management; upper secondary school; Fusk; bedömning; utbildning; dold läroplan; nyliberalism; new public management; normer; utbildningssociologi; mål- och resultatstyrning; gymnasieskola; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Education on behalf of social trust constitutes a central theme in all societies. Different forms of cheating and fraud have a negative impact on the bonds of social trust. LÄS MER

 5. 5. Gentrifiering, socialgeografisk polarisering och bostadspolitiskt skifte

  Författare :Karin Hedin; Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gentrification; polarization; neoliberalism; housing policy; Bostadspolitik; filtrering; gentrifiering; nyliberalism; polarisering;

  Sammanfattning : Ever since the term ‘gentrification’ was coined by Ruth Glass in 1964 this specific form of socio-economic change has attracted much attention within the social sciences, not least from geographers and sociologists. This has generated a rich discussion on the mechanisms behind the process and, to a lesser extent, a debate on positive and negative outcomes of gentrification. LÄS MER