Avhandlingar från svenska universitet

Avhandlingar.se ger dig en inblick i vad svenska doktorander och forskare håller på med. Här hittar du 103990 färdiga avhandlingar (doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar), varav ungefär hälften går att ladda ner i fulltext, som PDF-dokument.

Vad är du intresserad av? Skriv in ett sökord i sökfältet ovan, och ta reda på vad det finns för avhandlingar i ämnet. Om du endast önskar söka bland nedladdningsbara dokument, klicka i rutan under sökfältet.

HÄMTAD: SENASTE AVHANDLINGAR:
2022-01-19Signal Processing Aspects of Massive MIMO and IRS-Aided Communications
2022-01-19Dissertatio juridica de jure militari ad leges Svecanas Romanasqve accommodata. Qvam ... praeside Olao Åkerman ... placido bonorum examini submittit ... Lavrentivs Wadensteen Fiedrund. Vpl. Ad d. 4. Iunij Anno M.DC.LXXIII. in aud. vet. maj. horis ante mer
2022-01-19Specimen academicum, de varia variorum intentione sciendi, ... sub moderamine, celeberrimi viri, D:ni Andreæ Winbom, ... examini publico modeste exhibet, Carolus Mauritius Schvardz, Westmannus. In Aud. Carol. Major. ad d. XXX. Maji A:o MDCCXXXIII. Horis a
2022-01-19Specimen academicum, de obligatione ex pactis oriunda, quod, ... præside celeberrimo viro, Dn. Andrea Winbom, ... publico candidorum examini submittit, Laurent. Venermark, V. Gothus. In Audit. Gust. Maj. ad d. 29 Nov. anni MDCCXXXII. Horis ante meridiem s
2022-01-19Quæstio philosophica, an inter substantiam spiritualem et corpoream, detur media. Quam ... præside, celeberrimo viro, Dn. Andrea Winbom, ... pro gradu publico bonorum examini submittit Nicol. L. Söderholm, Wester-Goth. In Audit. Gust. Maj. ad d. 22. April
2022-01-19Dissertatio philosophica existentiam Dei ex idea relationis demonstrans; qvam, ... sub præsidio viri celeberrimi, Dn. Andreæ Winbom, ... pro gradu Magisterii Publicæ disquisitioni modeste defert, stipendiarius regius, Ericus Wåhlberg Uplandus, In Audit. G
2022-01-19Dissertatio philosophica, de arcanis scientiarum; cujus partem alteram, de angustia intellectus humani circa cognitionem Dei, consensu ampliss. senat. philos. in reg. academia Upsaliensi, præside ... Andrea Winbom ... publico examini modeste submittit Nic
2022-01-19Dissertatio gradualis, de subordinatione caussarum. Quam, ... praeside, celeberrimo viro, Dn. Andrea Winbom, ... Ad publicum bonorum examen modeste defert Alumnus Regius Ericus Stenfelt Gestricius. In Audit. Carol. Maj. ad d. 11. Junii, Anni MDCCXXXIV. Ho
2022-01-19Dissertatio gradualis, de Socrate, quam, ... præside celeberrimo viro, D:no Andrea Winbom, ... ad examen publicum modeste defert, Olavus Reftelius, Upsaliensis. In Audit. Gust. Maj. ad d. 19 April. Anni MDCCXXXIV. Horis ante meridiem consvetis
2022-01-19Dissertatio gradualis, de sobria dubitatione; quam, ... sub præsidio viri celeberrimi, Dn. Andreæ Winbom, ... publicæ bonorum censuræ modeste subjicit Jonas Frondell, W. Gothus. In Audit. Carol. Maj ad diem 22. Maji, Anno MDCCXXXIV. Horis consvetis
2022-01-19Dissertatio gradualis, de nexu creationis et conservationis, quam ... præside viro celeberrimo, Dn. Andrea Winbom, ... publico eruditorum examini modeste submittit stipendiarius Carolus Tengborg Westro-Gothus, in Audit. Gust. Maj. ad d. 14 Maj. Anni MDCCX
2022-01-19Disputatio academica, de objecto potentiæ divinæ quam ... præside celeberrimo viro Dn. Andrea Winbom, ... publico examini submittit Christoph. A. Riselius, Helsingus. In Audit. Carol. Maj. ad d. 15. Jun. Anni MDCCXXXIII. Horis ante meridiem solitis
2022-01-19Exercitium academicum leviter exhibens montium differentiam, quod ... praeside ... Haraldo Vallerio ... publico bonorum examini submittit Widichindus Harkman Wesmannus. In audit: Gustaviano major: d. 31. Maii Anno 1702
2022-01-19Dissertationem mechanicam de plano inclinato ... sub praesidio ... Haraldi Wallerii ... pro gradu ad publicum examen modeste defert Petrus Gisler Vesm. In aud: Gust: maj. d. XIII Decemb. Anno MDCCII
2022-01-19Dissertationem mathematicam de parallelismo ... sub præsidio ... Mag. Haraldi Vallerii ... In auditorio Gustaviano majori ad diem 20 junii anni M. DCCII. Publico bonorum examini sistit ... Olaus Swebilius, Calmariensis
2022-01-19Dissertatio physica de terræ exterioris mutationibus, quam ... sub præsidio viri celeberrimi amplissimia mag. Haraldi Vallerii ... publicæ censuræ modeste submittit Dionysius Dionysii Dionysius Wermlandus in audit. Gust. maj. ad d. 19. Junii 1700
2022-01-19Dissertatio physica de frigore quam ... sub praesidio ... Haraldi Vallerii ... publico examini, qu
2022-01-19Dissertatio philosophica de rarefactione et condensatione corporum, quam ... praeside ... Haraldo Wallerio ... ad publicum examen, modeste defert Petrus Waster, Philipst: Werml: In auditorio Gustaviano majori ad diem Junii Anno M.DCCLL[!] horis solitis
2022-01-19Dissertatio philosophica de imaginatione, quam ... sub præsidio ... Mag. Haraldi Vallerii ... In aud. Gust. maj. ad diem 18 decemb. 1700 horis ante meridiem consvetis. Publicæ bonorum censuræ modeste submittit Andreas B. Rudberg W. Gothus
2022-01-19Dissertatio arithmetica de unitate, quam ... sub moderamine & praesidio ... Haraldi Vallerii ... publico examini, qu

Mer info om Avhandlingar.se

Avhandlingar.se ger dig tillgång till avhandlingar från svenska universitet. Sajten är en systersajt till Uppsatser.se där man kan söka bland svenska högskolestudenters examensuppsatser, och ingår i ett nätverk med Akademiska sajter under namnet Academic Network. Avhandlingar.se är utvecklad i samråd med LIBRIS / Kungliga Biblioteket.Minkarta.se: Ted Valentin Hej! Jag heter Ted, och det är jag som har gjort den här sajten. Jag har även utvecklat Annonskartan.se, Restaurangkartan.se och Hotellkartan.se. Och så gör jag sajter där du kan hitta caféer, sushi, badplatser, vandrarhem, campingplatser, pizzerior och vintage-butiker.