Avhandlingar från svenska universitet

Avhandlingar.se ger dig en inblick i vad svenska doktorander och forskare håller på med. Här hittar du 82546 färdiga avhandlingar (doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar), varav ungefär hälften går att ladda ner i fulltext, som PDF-dokument.

Vad är du intresserad av? Skriv in ett sökord i sökfältet ovan, och ta reda på vad det finns för avhandlingar i ämnet. Om du endast önskar söka bland nedladdningsbara dokument, klicka i rutan under sökfältet.

HÄMTAD: SENASTE AVHANDLINGAR:
2019-02-17Knowledge elicitation as abstraction of purposive behaviour
2019-02-16Technology-enhanced formative assessment in higher education An intervention design of scaffolding student self-regulated learning
2019-02-15Essays on Family Dynamics Partnering, Fertility and Divorce in Sweden
2019-02-14Molecular Approaches to Explore Drug-Target Interactions
2019-02-10On integrity assessment of IGBT-based power stacks used in magnet power supplies for particle accelerators
2019-02-08The Epistemology of Rhetoric : Plato, Doxa and Post-Truth
2019-02-06Peri tōn entomōn seu de insectis exercitatio academica qvam cum consensu & approbationer amplissimæ Facultatis Philosopica in Regia Academia Vpsaliensi Præside ... Georgio Berelio ... pro usitate in philosophia gradu publica disputationi subjicit ... Ol
2019-02-06Disputatio theologica de indulgentiis papalibus in Academia Upsaliensi cum consensu ven. facultatis theolog. publicè ventilanda præside Georgio Berelio s. theol. prof. extraord. respondente Petro Gerdslovio Calmariensi die 12. Aprilis anno M DC LXXIII. in
2019-02-06Ångermanna hushollning nordan skogen, i ett snilleprof vid kongl. lärohuset i Upsala under ... Anders Berchs öfvervaro föreställd af Jon Boding Danielsson, ångermannländinge. I gustaviska hörehuset then 29 april, år 1747. Första stycket
2019-02-06Westmanlands biörn-och warg.fänge, ... under ... Anders Berchs biträde, förestält af Anders Hillerström ... uti then större Carolinske lärosalen den [23] Maji år 1750
2019-02-06Tankeförsök om särskilda näringars särskilda idkande, vid kongl. högskolan i Upsala under ... Anders Berchs inseende framgifvet såsom en läroöfning till allmänt ompröfvande af Gustaf Westbeck Upplänninge, uti den större carolinska lärosalen den XI junii M
2019-02-06Tankar, om undervisning vid landt-bruk. Med ampl. consist. acad. samtycke, under ... Anders Berchs ... inseende vid kongl. högskolan i Upsala utgifne och i Carolinska lärosalen til allmänt ompröfvande framstälte af kongl. stipendiaten Andr. G. Oldberg. Jä
2019-02-06Nätra sokns lin-säde i Ångermanland, med cons. fac. jur. samtycke, under [...] Ander Berchs ... samt ... styrelse, til allmänt ompröfwande förestält uti den större carolinske lärosalen, den 7. junii, 1753. Af Olof Törnsten, Angermanno
2019-02-06Jämtelands djur-fänge, under ... Anders Berchs inseende, förestält i ett snille-prof af Æschill Nordholm, jämtlänninge. I större Carolinska lärosalen den 26. junii år 1749
2019-02-06Jämtelands afradsland ... under professorens Hr. Anders Berchs inseende ... i Upsala afhandlade och ... framgifne den [...] decemb. 1750 af Henning Tideman, Jämtlänninge
2019-02-06Försök til åkertägt af sänkjord, med cons. fac. jur. samtycke, under [...] Anders Berchs [...] inseende, den 20. junii, 1753. Uti större carolinska lärosalen, vid kongl. academien i Upsala, til allmänt ompröfvande utgifne af Carl Hisingh, Stockholmens
2019-02-06En brukspatrons egenskaper, med ampl. consist. acad. samtycke. under ... Anders Berchs anförande, vid kongl. academien i Upsala utgifna, och i den större carolinska lärosalen den [16] junii 1750. Til offentelig pröfning framstälta, af Isaac Johan Uhr, ges
2019-02-06Almänna påminnelser vid hushålds-röns anställande, med ampl. consist. acad. samtycke, under professorens H:r Anders Berchs inseende vid kongl. högskolan i Upsala utgifne och i den större Carolinska lärosalen den [...] nov. MDCCL. Til allmänt ompröfvande f
2019-02-06Spinning of lignin-cellulose carbon-fiber precursors
2019-02-06Disputatio physico-medica de natura, arte et remediis in morborum cura necessariis quam cum consensu amplissimæ facultatis medicæ Upsaliensis, ad academiam, quæ ibidem floret, præside Jacobo Frid. Below ... respondendo tueri conabitur Mathias Ribe Holmens

Mer info om Avhandlingar.se

Avhandlingar.se ger dig tillgång till avhandlingar från svenska universitet. Sajten är en systersajt till Uppsatser.se där man kan söka bland svenska högskolestudenters examensuppsatser, och ingår i ett nätverk med Akademiska sajter under namnet Academic Network. Avhandlingar.se är utvecklad i samråd med LIBRIS / Kungliga Biblioteket.Minkarta.se: Ted Valentin Hej! Jag heter Ted, och det är jag som har gjort den här sajten. Jag har även utvecklat Annonskartan.se, Restaurangkartan.se och Hotellkartan.se. Och så gör jag sajter där du kan hitta caféer, sushi, badplatser, vandrarhem, campingplatser, pizzerior och vintage-butiker.