Avhandlingar från svenska universitet

Avhandlingar.se ger dig en inblick i vad svenska doktorander och forskare håller på med. Här hittar du 99802 färdiga avhandlingar (doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar), varav ungefär hälften går att ladda ner i fulltext, som PDF-dokument.

Vad är du intresserad av? Skriv in ett sökord i sökfältet ovan, och ta reda på vad det finns för avhandlingar i ämnet. Om du endast önskar söka bland nedladdningsbara dokument, klicka i rutan under sökfältet.

HÄMTAD: SENASTE AVHANDLINGAR:
2021-04-22Robust Estimation of Motion Parameters and Scene Geometry : Minimal Solvers and Convexification of Regularisers for Low-Rank Approximation
2021-04-22Design and engineering of human transferrin receptor 1 and its binding proteins
2021-04-22A techno-economic system approach for the energy renovation of residential districts built before 1945
2021-04-22Ritus veterum precandi Anatolicus; qvem ... ex suffragio amplissimi ordinis philosoph: in illustri academia Upsal: pr
2021-04-22Gladius Scythicus qvem dissertatione philologica, consensu ampl: facult: philosoph: svb præsidio ... Andreæ Goeding ... die 26. Maji ann: sal: 1691. exhibet avctor Nicolaus N. Salanus Westmannus in regia quæ Vpsaliæ est academia
2021-04-22Exercitium philosophicum propriorum communicationem levitèr delineans, consentiente amplissima facult. philosoph: academiæ Ubsal. sub præsidio ... Andreæ Goeding ... pro consvetis in philosophia honoribus publico eruditorum examini modeste submittit sacræ
2021-04-22Dissetatio [sic!] philosophica de divisione causæ efficientis in principalem et instrumentalem quam consentiente ampliss: facult. philos. in regia acad. Upsal: præside ... Andrea Goeding ... pro gradu publico candidorum examini Israel Anthelius in auditor
2021-04-22Dissertationem philosophicam, de caussa efficiente physica ex adprobatione amplissimi ordinis facultatis philosophici in illustri ad Salam Athenæo, præside ... Andrea Goeding ... publicæ disquisitioni submittit s:æ r:æ m:tis alumnus, Tobias Collander O-Go
2021-04-22Dissertatio philosophica de morbis & medelis mentis circa veritates, quam ex indultu amplissimi senatus philosophici in regia Upsaliensi academia, sub præsidio ... Andreæ Goeding ... ad publicum examen defert Augustus Hoppenstång Careliensis, in audit. Gu
2021-04-22Dissertatio academica de luxu, rejpublicæ peste, qvam cum consensu & adprobatione amplissimi ordinis philosoph. acad. Ups. præside ... Andrea Goeding ... pro solito in philosophia gradu publico examini modestè submittit Joannes Huss Ol. fil. Medelp. In au
2021-04-22Dissertatio academica de anthropophagis, quam adprobante & consentiente ven: facult: philosophica Upsal: præside ... Andrea Goedingh ... pro obtinendis honoribus philosophicis ad eruditorum examen modestè defert Salomon J. Drake Jemptius, in aud. Gust: ma
2021-04-22Dissertatio academica, breve exhibens specimen sobrii philosophiæ usus, quam cum assensu amplissimæ facultatis philosophicæ in regia ad Salam academia sub præsidio ... Andreæ Goeding ... pro consvetis in philosophia honoribus consequendis publicæ disquisi
2021-04-22Breves observationes ad antiqvitates Dalecarlicas spectantes cum consensu ampl. facult. philosoph. præside ... D. Andrea Goeding ... publico examini submittit exercitii gratia Georgius Gezelius Dal. Jn audit. vet. majori d. 14 Junii anno MDCXCIII. Horis a
2021-04-22Breves aliquot positiones de causa in genere ac in specie causa morali ex indultu ac venia celeberrimi senatus philosophici Upsaliensis, sub pr
2021-04-22Axiomata metaphysica, quæ ... sub præsidio ... Andreæ Goeding ... pro magisterii gradu ... eruditorum examini placide submittet in audit. Gust. maj: a. d. IV. nov: 1696. respondens M: Thomas Bahr Stralsvnd
2021-04-22Arduus virtutis mons levi penicillo adumbratus dissertatione philosophica, quam cum consensu amplissimæ facult: philosoph. in regia academ. Upsaliensi præside ... Andrea Goeding ... candido bonorum examini submittit s.æ r.æ m.tis alumnus Jonas Lidiin Mede
2021-04-22Ægeriam nympham, Atlanticam non Romanam dissertatione graduali, consensu amplissimæ facultatis philos: sub moderamine ... Andreæ Goedings ... asserere nititur Petrus Salanus, in audito: Gustavi: majori, d. I. Decemb: 1694
2021-04-22Exercitium academicum de veterum Romanorum coloniis breviter expositum cum consensu & approbatione ampliss. ordinis philosophici in illustri Athenæo Upsaliensi præside ... dn. Hemmingo Forelio ... publicè ventilandum modestè sistit s. r. m. alumnus Bernha
2021-04-22Dissertatione academica pr
2021-04-22Dissertatio philosophica de iride, quam cum cons. ampliss. colleg. philos. in reg. acad. Upsal. præside ... dn. Hemmingo Forelio ... publico bonorum examini modeste submittet s:æ r:æ m:tis alumnus Petrus Klefberg Angerm. In audit. Gustav. maj pridie kalen

Mer info om Avhandlingar.se

Avhandlingar.se ger dig tillgång till avhandlingar från svenska universitet. Sajten är en systersajt till Uppsatser.se där man kan söka bland svenska högskolestudenters examensuppsatser, och ingår i ett nätverk med Akademiska sajter under namnet Academic Network. Avhandlingar.se är utvecklad i samråd med LIBRIS / Kungliga Biblioteket.Minkarta.se: Ted Valentin Hej! Jag heter Ted, och det är jag som har gjort den här sajten. Jag har även utvecklat Annonskartan.se, Restaurangkartan.se och Hotellkartan.se. Och så gör jag sajter där du kan hitta caféer, sushi, badplatser, vandrarhem, campingplatser, pizzerior och vintage-butiker.