Avhandlingar från svenska universitet

Avhandlingar.se ger dig en inblick i vad svenska doktorander och forskare håller på med. Här hittar du 109026 färdiga avhandlingar (doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar), varav ungefär hälften går att ladda ner i fulltext, som PDF-dokument.

Vad är du intresserad av? Skriv in ett sökord i sökfältet ovan, och ta reda på vad det finns för avhandlingar i ämnet. Om du endast önskar söka bland nedladdningsbara dokument, klicka i rutan under sökfältet.

HÄMTAD: SENASTE AVHANDLINGAR:
2023-09-23Vertical III-V Nanowire Transistors for Low-Power Logic and Reconfigurable Applications
2023-09-23Cardiovascular health, orthostatic hypotension, and cognitive aging
2023-09-23Art of tumor immunity: extricating hypoxia-driven immunosuppression in the solid tumor microenvironment
2023-09-23Att skapa mening i en komplex praktik : Föreställningar om brottspreventiva samverkansformer mellan omsorg och kontroll
2023-09-23Towards Enabling the Next Generation of Edge Controlled Robotic Systems
2023-09-23Digital interventions to improve mental health and lifestyle behaviors for primary care patients
2023-09-23Över djupen mot höjden : En biografi över Oskar II:s bibliotek
2023-09-23Essays on Household Finance
2023-09-22Exploring Monoclonal Antibody Action Against the Group A Streptococcal M Protein
2023-09-22An exPADItion for citrullination in the developing hair follicle
2023-09-22"It*s not a quick fix" : Consequences of weight loss during life and experiences of weight regain after bariatric surgery
2023-09-22Quantum Computing for Airline Planning and Operations
2023-09-22Babesia and TBEV: tick-borne pathogens which may be difficult to diagnose
2023-09-22Deep inferior epigastric perforator flap breast reconstruction after mastectomy : An analysis of long-term outcomes and potential complications
2023-09-22När dansen blev modern : Framväxt, formering och förändring av ett svenskt konstområde, 1930-1960
2023-09-22Functional dynamics of glycosyltransferases : Solution-state NMR studies of peripheral membrane proteins involved in glycolipid biosynthesis in bacteria
2023-09-22I beredskap med Fru Lojal : behovet av kvinnlig arbetskraft i Sverige under andra världskriget
2023-09-22Unpacking the Value of Emerging Technologies : Experimentation, Communication and Knowledge Brokering
2023-09-22Protein misfolding and amyloid formation : strategies for prevention
2023-09-22Targeting MTHFD1 and MTHFD2 as cancer treatment

Mer info om Avhandlingar.se

Avhandlingar.se ger dig tillgång till avhandlingar från svenska universitet. Sajten är en systersajt till Uppsatser.se där man kan söka bland svenska högskolestudenters examensuppsatser, och ingår i ett nätverk med Akademiska sajter under namnet Academic Network. Avhandlingar.se är utvecklad i samråd med LIBRIS / Kungliga Biblioteket.Minkarta.se: Ted Valentin Hej! Jag heter Ted, och det är jag som har gjort den här sajten. Jag har även utvecklat Annonskartan.se, Restaurangkartan.se och Hotellkartan.se. Och så gör jag sajter där du kan hitta caféer, sushi, badplatser, vandrarhem, campingplatser, pizzerior och vintage-butiker.