Sökning: "interviews"

Visar resultat 1 - 5 av 6267 avhandlingar innehållade ordet interviews.

 1. 1. Questionnaires and interviews : experimental studies concerning concurrent validity on well-motivated subjects

  Författare :Carl-Otto Jonsson; Stockholms högskola; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Mobility in Public Environments and Use of Public Transport : exploring the situation for people with acquired cognitive functional limitations

  Författare :Jenny Rosenkvist; Trafik och väg; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Accessibility; usability; travel-chain; focus group interviews; expert interviews; semistructured interviews; user perspective; acquired cognitive disabilities;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to explore and gain deeper insight into and understanding of mobility in public environments for people with acquired cognitive functional limitations (target group of this thesis) and of reasons why some of them do not use public transport. Using an explorative approach, the target group’s mobility was firstly discussed by experts in focus group interviews. LÄS MER

 3. 3. Granskning och vägledning : Utredningssamtal med presumtiva adoptivföräldrar som institutionell praktik

  Författare :Madeleine Wirzén; Asta Cekaite; Cecilia Lindgren; Åsa Mäkitalo; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Adoption; Assessment interviews; Communicative strategies; Institutional talk; Parenthood; Social work; Adoption; Föräldraskap; Institutionella samtal; Kommunikativa strategier; Medgivandeutredning; Socialt arbete; Utredningssamtal;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker hur lämplighet för adoptivföräldraskap granskas i och genom samtal. I avhandlingen analyseras utredningssamtalens innehåll och genomförande i relation till institutionella mål. LÄS MER

 4. 4. Façading in transcultural caring relationships : Healthcare staff and foreign-born parents in childhood cancer care

  Författare :Pernilla Pergert; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Pediactric oncology; Coping; Foreign-born; Transcultural; Caring relationships; Communication; Grounded theory; Interviews; MEDICINE; MEDICIN; Psychology; Psykologi; Pediatric oncology; coping; foreign-born; transcultural; caring relationships; communication; grounded theory; interviews.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kvinnlig för sin ålder : en intervjustudie om ålder, kropp och femininitet

  Författare :Thérese Persson; Eva Reimers; Beatriz Lindqvist; Ann-Sofia Lundgren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Age; ageing; body; femininity; female ageing; norms; interviews; ages; gender; intersectionality; Ålder; åldrande; kropp; kvinnligt åldrande; normer; intervjuer; åldrar; kön; intersektionalitet; Older people and ageing; Äldre och åldrande;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation to understand how age is given meaning to different age groups as weil as in relation to the body and femininity. These relationships are examined on the basis of interviews with 25 individuals 6-99 years old. LÄS MER