Sökning: "division of labor"

Visar resultat 1 - 5 av 54 avhandlingar innehållade orden division of labor.

 1. 1. Gender, Incentives, and the Division of Labor

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Economics, Uppsala University

  Författare :Ylva Moberg; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Parental Leave; Division of Labor; Labor Supply; Same-sex Couples; Transition to Parenthood; Gender Norms; Housing Allowance; In-Work Tax Credits; Take-Up of Transfer Programs; Secondary Earners’ Participation Elasticity; Föräldraledighet; arbetsfördelning; samkönade par; föräldraskap; könsnormer; bostadsbidrag; skatte- och bidragssystem; incitament; arbetskraftsdeltagande; arbetsutbudselasticitet; Economics; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : This thesis consists of four self-contained essays. Essay 1: The length of parental leave entitlements is known to affect take-up rates, division of parental leave between parents, and the mother's decision to return to work. So far, however, the importance of the level of benefit has received little attention in the literature. LÄS MER

 2. 2. Economics of Migration

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Peter Karpestam; Lund University.; Lunds universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Time; Simulations; Remittances; Panel Data; Multiplier Effects; Migration; The Labor Market; Education; Informal and Formal Sectors;

  Sammanfattning : Abstract Population movements are more substantial today than at any other point in human history. If managed effectively, migration can be beneficial for all aspects of social and economic life. This thesis contains four papers, all of which are related to the economic consequences and determinants of migration, within and across countries. LÄS MER

 3. 3. Narratives of governing rationalization, responsibility and resistance in social work

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Marcus Lauri; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Welfare; Welfare state; neoliberalism; neoliberal; neo-liberal; neo-liberalism; new public management; NPM; new managerialism; managerialism; public management reform; social work; social services; profession; professional; EBP; evidence-based practice; evidence; knowledge production; paperwork; administration; performance; audit; discipline; sovereign power; self-governing; power; power knowledge; motivational interviewing; MI; individualism; individual responsibility; political; the political; de-politicized; de-politicization; governing; governmentality; governance; gender; feminism; feminist theory; Foucault; Marx; capitalism; standardization; flexibility; budget governing; care; care-work; ethos of care; solidarity; empathy; loyalty; division of labor; proceduralization; instrumentalization; mechanization; manual based; digital; template; templates; de-professionalization; proletarization; proletarianization; Taylorization; transition; transformation; rationalization; rationality; rational; emotions; emotional; affect; alienation; detachment; distance; resistance; counter conduct; Sweden; Swedish model; rhizome; rhizomatic; nomadic; narrative; narratives; discourse; critique; interviews; Välfärd; välfärdsstat; välfärfärdsstaten; nyliberal; nyliberalism; new public management; socialt arbete; socialtjänsten; socialarbetare; svenska modellen; styrning; styrningsmentalitet; kön; genus; EBP; evidensbaserad praktik; evidens; kunskapsproduktion; makt kunskap; administration; pappersarbete; granskning; kontroll; disciplin; självstyrning; motiverande samtal; individualism; individualisering; ansvar; individuellt ansvar; flexibilitet; politik; det politiska; avpolitisering; avprofessionalisering; profession; professioner; professionell; förfrämligande; Sverige; Foucault; Marx; feminism; feministisk teori; kapitalism proletarisering; taylorisering; standardisering; manualbaserad; rationalisering; rationell; emotioner; känslor; avstånd; likgiltighet; narrativ; diskurs; kritik; intervju; intervjuer; kapitalism; den svenska modellen; förändring; transformering; motstånd; mot-makt;

  Sammanfattning : Sverige har ett internationellt rykte för att ha en omfattande och kvinnovänlig välfärd. Även om riktigheten i en sådan uppfattning sedan länge ifrågasatts har på senare år, likt i många andra Europeiska länder, det svenska välfärdssystemet genomgått en omfattande förändring i avseende på dess räckvidd, men också dess organisering och styrning. LÄS MER

 4. 4. A Division-of-Labor Hypothesis Adaptations to Task Structure in Multiple-Cue Judgment

  Detta är en avhandling från Umeå : Psykologi

  Författare :Linnea Karlsson; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; multiple-cue judgment; exemplar models; cue abstraction; cue-combination rule; TECHNOLOGY Information technology Computer science Cognitive science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap Kognitionsvetenskap;

  Sammanfattning : Judgments that demand consideration of pieces of information in the environment occur repeatedly throughout our lives. One professional example is that of a physician that considers multiple symptoms to make a judgment about a patient’s disease. LÄS MER

 5. 5. Railroading and Labor Migration Class and Ethnicity in Expanding Capitalism in Northern Minnesote, the 1880s to the mid 1920s

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Jimmy Engren; Växjö universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Labor Migration; Immigration History; Swedish-America; Svensk-Amerika; Labor History; Minnesota; Welfare Capitalism; Hegemony; Capitalism; ethnic history; railroad; Socialism; community study; ethnic division of labor; Swedish workers; Swedish immigrants; political economy; Anglo-American; immigrant radicalism; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : In the 1880s, capitalism as a social and economic system integrated new geographic areas of the American continent. The construction of the Duluth & Iron Range Railroad (D&IR), financed by a group of Philadelphia investors led by Charlemagne Tower and later owned by the US Steel was part of this emerging political economy based on the exploitation of human and material resources. LÄS MER