Sökning: "Private Law"

Visar resultat 1 - 5 av 229 avhandlingar innehållade orden Private Law.

 1. 1. Funktionshindrad - med rätt till arbete? En komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder i Sverige, England och Tyskland

  Detta är en avhandling från Juristförlaget i Lund

  Författare :Andreas Inghammar; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Swedish law; English law; German law; EC law; disability; discrimination; employment protection ; integration; positive measures; quota; labour market; dismissal; supported employment; social dimension; human rights; mänskliga rättigheter; comparative law; komparativ rätt; private law; social law; civilrätt; socialrätt; labour law; arbetsrätt; EU law; EU-rätt;

  Sammanfattning : This doctoral thesis examines labour market legislation on disability and work in Sweden, England and Germany. In order to provide increased access to the labour market for people with disabilities all three studies countries have undertaken more of less far-reaching legislative measures over a number of decades, both in line with, or as a result of, general labour and employment legislation, but also as more specific parts of the labour market regulation. LÄS MER

 2. 2. Realizing the Single Software Market Cross-National Validity of Software License Agreements

  Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus förlag

  Författare :Jan Leidö; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; IT law; comparative law; United States law; German law; contract law; copyright law; competition law; data privacy law; private lawmaking; software license agreements; cross-national validity; single software market; Law; juridik;

  Sammanfattning : The Internet has revolutionized the software industry, one of the world’s largest businesses. A single software market is emerging, independent of national borders, where products and services are digitally distributed. LÄS MER

 3. 3. Protection of Accrued Pension Rights - An Inquiry into Reforms of Statutory and Occupational Pension Schemes in a German, Norwegian and Swedish Context

  Detta är en avhandling från Juristförlaget i Lund

  Författare :Nils Eliasson; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Offentlig rätt; Public law; legitimate expectations; contract; property; company pensions; occupational pensions; statutory pensions; social insurance; labour law; public law; Constitutional law; private law; Labour law; Arbetsrätt; Civil law; Civilrätt;

  Sammanfattning : How is the conflict between a protection of accrued pension rights and economic, political and social interests in reforming the pension scheme resolved in different countries and regarding different kinds of pension schemes? What legal or political mechanisms exist to protect accrued pension rights and to resolve this conflict? This thesis takes a comprehensive view on the pension situation of the individual, thus dealing both with statutory and occupational pension schemes from a protection of accrued rights-perspective. The research provides an extensive survey of legal as well as political solutions to the protection of accrued rights and its conflict with different interests to reform the pension schemes in the respective countries under investigation as well as under the European Convention of Human Rights. LÄS MER

 4. 4. Anställningen vid verksamhetsövergång (The Employment in the Event of Transfer of Undertaking)

  Detta är en avhandling från Juristförlaget i Lund

  Författare :Bernard Johann Mulder; Johann Mulder; Lund University.; Lunds universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE Private law Labour law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt Arbetsrätt; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; acquired rights; EC law; Employment protection; transfer of undertaking; EU law.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sedan Sverige för ungefär tio år sedan blev medlem av Europeiska unionen, änd-rades svensk arbetsrätt så att arbetstagare i vissa fall har en rätt att välja att följa med en verksamhet som övergår till en ny arbetsgivare. Något nytt anställningsavtal skall inte anses ha träffats. LÄS MER

 5. 5. Okonventionella varumärken : - form, färg, doft, ljud

  Detta är en avhandling från Stockholm : Juridiska institutionen

  Författare :Erika Lunell; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE Private law Intellectual property law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt Immaterialrätt; Private Law; civilrätt; trade mark; unconventional mark; shape mark; hologram mark; colour mark; scent mark; sound mark; distinctive character; graphic representation; Juridik; Law; Intellectual Property Law;

  Sammanfattning : This dissertation deals with new types of marks – shape marks, colour marks, feel marks, hologram marks, motion marks, sound marks, scent marks and taste marks – which, as an option or complement to conventional word or figure marks, are being increasingly used as trade marks in the market place. This trend gives rise to legal and practical questions related to the application of already established trade mark principles in the new context. LÄS MER