Sökning: "managerialism"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade ordet managerialism.

 1. 1. Defending the university? Academics’ reactions to managerialism in Norwegian higher education

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Jo Ese; Karlstads universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; CUDOS; higher education; managerialism; academic resistance; academic gaming; Working Life Science; Arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : The thesis contributes to the knowledge on academic work in the 21st century, with a special emphasis on how members of faculty react to contemporary developments in the management of universities. The approach is qualitative and consists of 25 in-depth interviews with academics at two higher education institutions in Norway. LÄS MER

 2. 2. Narratives of governing rationalization, responsibility and resistance in social work

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Marcus Lauri; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Welfare; Welfare state; neoliberalism; neoliberal; neo-liberal; neo-liberalism; new public management; NPM; new managerialism; managerialism; public management reform; social work; social services; profession; professional; EBP; evidence-based practice; evidence; knowledge production; paperwork; administration; performance; audit; discipline; sovereign power; self-governing; power; power knowledge; motivational interviewing; MI; individualism; individual responsibility; political; the political; de-politicized; de-politicization; governing; governmentality; governance; gender; feminism; feminist theory; Foucault; Marx; capitalism; standardization; flexibility; budget governing; care; care-work; ethos of care; solidarity; empathy; loyalty; division of labor; proceduralization; instrumentalization; mechanization; manual based; digital; template; templates; de-professionalization; proletarization; proletarianization; Taylorization; transition; transformation; rationalization; rationality; rational; emotions; emotional; affect; alienation; detachment; distance; resistance; counter conduct; Sweden; Swedish model; rhizome; rhizomatic; nomadic; narrative; narratives; discourse; critique; interviews; Välfärd; välfärdsstat; välfärfärdsstaten; nyliberal; nyliberalism; new public management; socialt arbete; socialtjänsten; socialarbetare; svenska modellen; styrning; styrningsmentalitet; kön; genus; EBP; evidensbaserad praktik; evidens; kunskapsproduktion; makt kunskap; administration; pappersarbete; granskning; kontroll; disciplin; självstyrning; motiverande samtal; individualism; individualisering; ansvar; individuellt ansvar; flexibilitet; politik; det politiska; avpolitisering; avprofessionalisering; profession; professioner; professionell; förfrämligande; Sverige; Foucault; Marx; feminism; feministisk teori; kapitalism proletarisering; taylorisering; standardisering; manualbaserad; rationalisering; rationell; emotioner; känslor; avstånd; likgiltighet; narrativ; diskurs; kritik; intervju; intervjuer; kapitalism; den svenska modellen; förändring; transformering; motstånd; mot-makt;

  Sammanfattning : Sverige har ett internationellt rykte för att ha en omfattande och kvinnovänlig välfärd. Även om riktigheten i en sådan uppfattning sedan länge ifrågasatts har på senare år, likt i många andra Europeiska länder, det svenska välfärdssystemet genomgått en omfattande förändring i avseende på dess räckvidd, men också dess organisering och styrning. LÄS MER

 3. 3. Steget till chefskap - om läkare som verksamhetschefer

  Detta är en avhandling från Göteborg : BAS

  Författare :Helena Öfverström; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; healthcare; clinical manager; managerialism; professionalism; career; everyday practice; managerial role; hybrid managers; hybrid managerial teams;

  Sammanfattning : This thesis reports a study of clinical managers in the Swedish healthcare sector. This is a recently created position, which requires no special competencies such as medical, as the case was prior to 1997. LÄS MER

 4. 4. Huvudmannaskapets dialektik : en studie om Renault/Volvo-affären

  Detta är en avhandling från Göteborg : BAS

  Författare :Bo Enquist; Håkan Javefors; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Renault; Volvo; merger; corporate governance; managerialism; dialectical; hermeneutics; accounting as discourse; responsibility; rationality; power; ethics; phronesis; communication; Business Administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Managing social work Organisational conditions and everyday work for managers in the Swedish social services

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of social work, Stockholm University

  Författare :Emelie Shanks; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social work; managers; social work management; social work administration; social work leadership; human service management; managerialism; marketisation; New Public Management; organisational conditions; social services; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The personal social services in Sweden have undergone major changes during recent decades, partly due to the reforms caused by the influence of New Public Management (NPM) and partly due to the trend towards greater specialisation. These changes have had consequences for both social work management and for social work practice. LÄS MER