Sökning: "statskunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 174 avhandlingar innehållade ordet statskunskap.

 1. 1. Från hälsovård till miljöskydd : en historisk institutionell analys av kommunal ansvarsutveckling

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Anders Bro; Örebro universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; environmental politics; health protection; environmental protection; central-local relations; historical institutionalism; statskunskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : Modern central-local relations are in general characterised by decentralisation in nearly all policy fields, with growing demands for local adjustment and direct democracy. At the same time, the political parties are criticised of trying to implement environmental politics in the municipalities, which are strongly characterised by national goals and strategies. LÄS MER

 2. 2. National identity in divided and unified Germany : continuity and change

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Joakim Ekman; Örebro universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Nationell identitet; Västtyskland; Östtyskland; Tyskland; 1990-talet; Tysklands återförening 1990; Politisk kultur; Political Science; Statskunskap; national identity; German unification; inner unification; nation-building; Germany; GDR; FRG; Eastern Germany; Western Germany; political culture; national community; statskunskap;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the construction, maintenance and change of national identities in divided and unified Germany. Following World War II, Germany was divided in two parts. LÄS MER

 3. 3. Från lokal välfärdsstat till stadspolitik : politiska processer mellan demokrati och effektivitet: vision Mälarstaden och Östra hamnen i Västerås

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Mikael Granberg; Örebro universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap; Statsvetenskap; statskunskap; Stadspolitik; historia; välfärdsstat; globalisering; stadsidentitet; politisk process; politisk dagordning; demokrati; planering; nätverk; legitimering;

  Sammanfattning : The main aim of the thesis is to analyse the preconditions of contemporary Swedish city politics. The aim is reached through the answering of three questions; 1), what characterises contemporary Swedish city politics? 2), what contributes to the shaping and organisation of urban political processes in Sweden? 3), what problems and challenges are central to Swedish city politics? Based on interviews, documents and articles an empirical study of a Swedish city (Västerås) in its historical, national and international context is taken as a point of departure for reflections and conclusions with regard to the development of city politics and planning in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Offentlig kultur i omvandling? : Om prestationsfinansiering och konkurrensutsättning av offentlig serviceverksamhet

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Anders Johansson; Örebro universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statsvetenskap; Institutionalised standard; Institutional organisation theory; Cultural theory; Public culture; Organisation culture; Financing by results; Exposure to competition; Legitimacy; statskunskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine whether introducing organisational ideas, first used within the private trade and industry sector, in public affairs will have any effect on public culture. In focus for this study are financing by results and exposure to competition, which are standards institutionalised in the environment of the public organisations. LÄS MER

 5. 5. Exkludering av invandrare i stadspolitiken : makt och maktlöshet i Örebro 1980-2000

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Marcus Johansson; Örebro universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; power; exclusion; urban politics; immigrants; Swedes; policy analysis; discourse analysis; labour market; housing; culture; statskunskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse power structures and processes of exclusion between Swedes and immigrants in Örebro. The study applies a monopolistic approach to show that Swedes exclude immigrants to maintain a dominant power position. Exclusion is understood as a process resulting from asymmetric power relations. LÄS MER