Sökning: "care"

Visar resultat 1 - 5 av 5457 avhandlingar innehållade ordet care.

 1. 1. Tinkering Care Moves Senior Home Care in Practice

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Cultural Anthropology and Ethnology

  Författare :Peter A. Lutz; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; care moves; tinkering; senior home care; Sweden; United States; Vårdvetenskap; Caring Sciences; Kulturantropologi; Cultural Anthropology; Etnologi; Ethnology; Health Care Research; Hälso- och sjukvårdsforskning; Human-Computer Interaction; Människa-dator interaktion; Medical Informatics; Medicinsk informatik;

  Sammanfattning : This dissertation builds on the current anthropological studies of care relations in practice. It draws inspiration from science and technology studies (STS) and postfeminist technoscience. A qualitative ethnographic approach grounds the empirical data collection and analysis. LÄS MER

 2. 2. Understanding quality improvement in care: The case of public care procurement and process mining

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Sara Dahlin; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; methodology; process mining; cancer care; public care procurement; elderly care; Quality improvement; care pathways; context;

  Sammanfattning : Healthcare is facing challenges of increased cost and complexity originating from factors such as new technology and diversified treatments, increased life expectancy, an ageing population, and multi-comorbidity, making the need for Quality Improvement (QI) in care highly relevant. This is, however, easier said than done, considering that healthcare is complex, dynamic, ad-hoc, and multidisciplinary. LÄS MER

 3. 3. Does Anybody Care? Public and Private Responsibilities in Swedish Eldercare 1940-2000

  Detta är en avhandling från Umeå : Ekonomisk historia

  Författare :Helene Brodin; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; eldercare; elder care; elder; elderly; care; informal care; gender; gender division of labour; unpaid labour; housework; domestic work; welfare; welfare state; social policy; discourse; discourse analysis; institutional change; policy change; Ekonomisk historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : Since the 1980s, practically all of the western welfare states have developed social policies, which aim at shifting the responsibilities for welfare services from the state to the family, the civil society or to the market. In Sweden, this political transformation has particularly hit the public eldercare. LÄS MER

 4. 4. Communicating Care The Contradictions of HPV Vaccination Campaigns

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv förlag & tidskrift

  Författare :Lisa Lindén; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HPV vaccination; health campaigns; public health; care; temporality; feelings; materiality; gender; sexuality; science and technology studies; feminist theory; digital media; social media; social sciences; public involvement; HPV-vaccination; hälsokampanjer; folkhälsoprojekt; omsorg; temporalitet; känslor; materialitet; genus; sexualitet; teknik- och vetenskapsstudier; feministisk teori; digitala medier; sociala medier; samhällsvetenskap; publik delaktighet;

  Sammanfattning : Denna avhandling undersöker tre statligt finansierade kampanjer mot human papillomvirus (HPV) i Sverige. Författaren visar att kampanjerna innehåller och artikulerar olika former av omsorg som inte är begränsade till att endast uppmana människor att ”ta hand om sig själva” eller ”bry sig om andra”. LÄS MER

 5. 5. Acute postoperative and cancer-related pain management, Patients´ experiences and perceptions in relation to health-related quality of life and the multidimensionality of pain

  Detta är en avhandling från Barbro Boström, School of Social and Health Sciences, Halmstad University, Box 823, S-301 18 Halmstad, Sweden

  Författare :Barbro Boström; Högskolan i Halmstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN; American Pain Society; Postoperative pain; Palliative care; Neoplasms; Health-Related Quality of life; Patient care management; Patients; Pain management; Pain-o-Meter; nursing care; SF-36; Anestesiologi; intensivvård; intensive care; Anaesthesiology; SF-36.; postoperative pain; perceptions; pain management; Health-Related Quality of Life; cancer-related pain;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vård och behandling av akut postoperativ och cancer-relaterad smärta: Patienters erfarenheter och uppfattningar i förhållande till hälsorelaterad livskvalitet och smärtans dimensioner Trots att det finns effektiva behandlingsmetoder för patienter med postoperativ smärta och cancer-relaterad smärta så lider många patienter av smärta. Denna avhandling beskriver patienter med postoperativ smärta samt patienter inom palliativ vård med cancer-relaterad smärta samt deras erfarenheter och uppfattningar av vård och behandling, med avseende på hälsorelaterad livskvalitet och smärtans dimensioner. LÄS MER