Sökning: "intervju"

Visar resultat 1 - 5 av 74 avhandlingar innehållade ordet intervju.

 1. 1. Skolk ur elevernas och skolans perspektiv En intervju- och dokumentstudie

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Health Sciences

  Författare :Anne-Sofie Strand; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Studierna genomfördes på två högstadieskolor i en kommun med cirka 30 000 invånare i södra Sverige med 90 ungdomar som hade 30 procent eller mer i ogiltig frånvaro. Fokus i avhandlingen ligger på eleverna som en del av skolsystemet. LÄS MER

 2. 2. Talking Violence, Constructing Identity Young Men in Institutional Care

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Kjerstin Andersson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociologi; Sociology; Violence; identity; Aggression Replacement Training ART ; discourses; masculinity; social categories; positioning; interview; participant observation; Våld; identitet; berättelser; Aggression Replacement Training ART ; diskurser; maskulinitet; sociala kategorier; positionering; intervju; deltagande observation; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka hur unga män konstruerar identiteter kring berättelser om eget våldsutövande. Den bygger på en studie gjord vid ett särskilt ungdomshem i Sverige. Såväl enskilda intervjuer som videoinspelningar av behandlingsprogrammet Aggression Replacement Training (ART) har utgjort analysmaterialet. LÄS MER

 3. 3. Students’ Perspectives on Bullying

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Camilla Forsberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bullying; students’ perspectives; interviews; bystander reactions; grounded theory; symbolic interactionism; mobbning; elevers perspektiv; intervju; grundad teori; symbolisk interaktionism;

  Sammanfattning : The aim of the present thesis was to listen to, examine and conceptualise students’ perspectives on bullying. Students’ perspectives have not been commonly heard in research and less qualitative research has been conducted. LÄS MER

 4. 4. Family caregiving for persons with heart failure Perspectives of family caregivers, persons with heart failure and registered nurses

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Annelie K Gusdal; Mälardalens högskola.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Attitudes; cardiovascular nursing; caregiving; content analysis; family; family caregiver; family-centered nursing; family systems theory; heart failure; informal caregiver; interview; intervention; older person; pretest-posttest design; questionnaire; web survey; Anhörigvårdare; attityder; familj; familjecentrerad omvårdnad; frågeformulär; före- och efter design; hjärtsvikt; informell vårdgivare; innehållsanalys; intervention; intervju; kardiovaskulär omvårdnad; webbenkät; äldre person; Care Sciences; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Heart failure is a growing public health problem associated with significant morbidity and mortality. Family support positively affects outcomes for the person with heart failure while also leading to caregiver burden. Registered nurses have a key role in supporting and meeting the needs of family caregivers. LÄS MER

 5. 5. Att vara sjuksköterska En studie av sjuksköterskeprofessionen avseende omvårdnad, handledning och utveckling

  Detta är en avhandling från Östersund : Mittuniversitetet

  Författare :Karin Hallin; Mittuniversitetet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Registered Nurse; profession; nursing; preceptoring; development; experience; satisfaction; support; preceptor; preceptor model; nursing student; interview; questionnaire; Sjuksköterska; profession; omvårdnad; handledning; utveckling; erfarenhet; tillfredsställelse; stöd; handledare; handledningsmodell; sjuksköterskestudent; intervju; frågeformulär; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte var att klarlägga sjuksköterskors erfarenheter av sjuksköterskeprofessionen avseende omvårdnad, handledning och utveckling. Avhand?lingen innefattar två kvalitativa (I, II) och två kvantitativa (III, IV) studier. Femton sjuksköterskor intervjuades sex år efter examen (I, II). LÄS MER