Sökning: "socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 1071 avhandlingar innehållade orden socialt arbete.

 1. 1. Verksamhetsutveckling i socialt arbete konstruktion och utprovning av en interaktiv modell

  Detta är en avhandling från Umeå : Print och Media

  Författare :Anna-Lena Perdahl; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social work practice; activity development; interactive research design; documentation; learning; reflection; socialt arbete; verksamhetsutveckling; dokumentation; lärande; reflektion; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete;

  Sammanfattning : The main focus of this thesis has been the activity development of social work practice. The thesis presents the construction of a theoretical frame for developing social work practice; namely, Interactive Activity-Documentation model (IAD), and includes the process of testing and reviewing the model. LÄS MER

 2. 2. Att räkna med nytta samhällsekonomisk utvärdering av socialt arbete

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Kari Jess; Mälardalens högskola.; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Samhällsekonomisk utvärdering; Socialt arbete; Programutvärdering; socioeconomic evaluation; correctional program; quasi-experimentation; CBA; CEA;

  Sammanfattning : The general purpose of this dissertation is to evaluate KrAmi – a correctional program for young offenders – regarding socioeconomic profitability. Evaluating socioeconomic results enables us to examine and reflect upon the possibilities of applying socioeconomic models to social work. LÄS MER

 3. 3. Utvärderingens roll i socialt arbete

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Bengt G Eriksson; Per-Åke Karlsson; Karlstads universitet.; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1990]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socialt arbete; Social Work; utvärdering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hur bemöts manliga socialbidragstagare med alkoholproblem? -regler, kunskap och kontext i socialt arbete

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Lisa Skogens; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social assistance; alcohol problems; alcohol abuse; social workers; vignettes; focus groups; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Several Swedish studies have suggested that within the group of clients contacting social welfare offices for social assistance, approximately one third are having problems with heavy drinking. The overall aim of the dissertation was to study how social workers approach these problems in single, male clients. LÄS MER

 5. 5. Socialtjänstens strukturinriktade arbete : utveckling, möjligheter och hinder

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Kenneth Sundh; Ersta Sköndal högskola.; Stockholms universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The dissertation is based on two empirical studies that have the common aim of expanding our knowledge of the possibilities available to social workers to develop and carry out structurally oriented community work within the municipal social services. The first study, conducted in 1982-1984, was part of a larger study of the implementation of the Social Services Act. LÄS MER