Sökning: "det politiska"

Visar resultat 1 - 5 av 487 avhandlingar innehållade orden det politiska.

 1. 1. Det politiska rummet : villkor för situationspolitisk socialisation i en nätgemenskap av och för ungdomar

  Författare :Erik Andersson; Carsten Ljunggren; Kennert Orlenius; Maria Olson; Tobias Olsson; Högskolan i Skövde; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; political socialisation; political action; public sphere; agonism; digital media; net community; case study; education; Humaniora-samhällsvetenskap; Humanities and Social sciences; Education;

  Sammanfattning : The aim is to analyse the institutional character of, and the on-going communication in, a net community organised by and for young people. This is achieved using terms of conditions for situational political socialisation – a situation in a specific context in which the participants, within the battle between different groups attempting to organise society through interaction and action, adopt political preferences and skills. LÄS MER

 2. 2. Det absoluta och det gemensamma : Benjamin Höijers konstfilosofi

  Författare :Mats Dahllöv; Cecilia Sjöholm; Anders Burman; Klaus Müller-Wille; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Benjamin Höijer; philosophy of art; metaphysics; politics; the absolute; the common; aesthetic experience; cultivation; German idealism; Swedish philosophy; Benjamin Höijer; konstfilosofi; metafysik; politik; det absoluta; det gemensamma; estetisk erfarenhet; odling; tysk idealism; svensk filosofi; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : This thesis is the first interpretation of Benjamin Höijer’s philosophy of art. Höijer (1767–1812), who was a Swedish representative of German idealism, is considered one of the brightest thinkers in the history of Swedish philosophy, although to this day he has been largely neglected. LÄS MER

 3. 3. Perplexities of the personal and the political : how women's liberation became women's human rights

  Författare :Valgerdur Palmadottir; Sara Edenheim; Lena Eskilsson; Clare Hemmings; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Feminist theory; Women’s liberation; Human rights; Women’s rights; People’s tribunals; Consciousness raising; the personal is political; International feminist activism; Feminism; politisk teori; personligt och politiskt; privat och offentligt; politiska subjekt; mänskliga rättigheter; medvetandehöjande; folkliga tribunaler; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : In this dissertation, I analyze understandings and employment of the idea that ‘the personal is political’ and how it appears in feminist politico-theoretical thought and activism in the period from the late 1960s until the middle of 1990s. My focus is primarily on the uses of personal stories in activism at the intersections of politics and legal discourse. LÄS MER

 4. 4. Politiska skandaler! : Behandlas kvinnor och män olika i massmedia?

  Författare :Tobias Bromander; Bengt Johansson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political Scandal; Agenda Setting; Framing; Media Logic; Gender; Feminism; Gender Stereotype; Sweden; Content Analysis; Media Coverage; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : Granskning av makt och makthavare är ett av mediernas viktigaste uppdrag och i en jämställd politisk miljö bör uttalanden och ageranden bedömas utifrån lika villkor. Det för ingenting gott med sig om medierna gör en orättvis skillnad på kvinnor och män i deras rapportering om politiska skandaler. LÄS MER

 5. 5. Styrning bakom kulisserna : Regeringskansliets politiska staber och regeringens styrningskapacitet

  Författare :Anna Ullström; Rune Premfors; Göran Sundström; Patrik Hall; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; core executives; government; government offices; ministerial staff; political advisers; political appointees; political elites; steering; governance; policy capacity; political institutions; state organization; political ethnography; regeringskansliet; regeringen; politiska staber; politiskt sakkunniga; politiskt anställda; politiska eliter; styrning; styrningskapacitet; politiska institutioner; statens organisering; politisk etnografi; Political science; Statsvetenskap; Ethnography; Etnografi; Public sector research; Forskning om offentlig sektor; Political Science; statsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis analyses one of the less explored areas of Swedish politics: the political appointees in the ministerial staffs of the Swedish core executive. The study draws attention to the everyday life of the ministerial staff in order to give an idea of their function: What do the political appointees do? How is the work of the ministerial staffs organized? How is policy coordinated at the political level? The main empirical focus of this thesis is the 2002-2006 term of office. LÄS MER