Sökning: "templates"

Visar resultat 1 - 5 av 154 avhandlingar innehållade ordet templates.

 1. 1. Narratives of governing rationalization, responsibility and resistance in social work

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Marcus Lauri; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Welfare; Welfare state; neoliberalism; neoliberal; neo-liberal; neo-liberalism; new public management; NPM; new managerialism; managerialism; public management reform; social work; social services; profession; professional; EBP; evidence-based practice; evidence; knowledge production; paperwork; administration; performance; audit; discipline; sovereign power; self-governing; power; power knowledge; motivational interviewing; MI; individualism; individual responsibility; political; the political; de-politicized; de-politicization; governing; governmentality; governance; gender; feminism; feminist theory; Foucault; Marx; capitalism; standardization; flexibility; budget governing; care; care-work; ethos of care; solidarity; empathy; loyalty; division of labor; proceduralization; instrumentalization; mechanization; manual based; digital; template; templates; de-professionalization; proletarization; proletarianization; Taylorization; transition; transformation; rationalization; rationality; rational; emotions; emotional; affect; alienation; detachment; distance; resistance; counter conduct; Sweden; Swedish model; rhizome; rhizomatic; nomadic; narrative; narratives; discourse; critique; interviews; Välfärd; välfärdsstat; välfärfärdsstaten; nyliberal; nyliberalism; new public management; socialt arbete; socialtjänsten; socialarbetare; svenska modellen; styrning; styrningsmentalitet; kön; genus; EBP; evidensbaserad praktik; evidens; kunskapsproduktion; makt kunskap; administration; pappersarbete; granskning; kontroll; disciplin; självstyrning; motiverande samtal; individualism; individualisering; ansvar; individuellt ansvar; flexibilitet; politik; det politiska; avpolitisering; avprofessionalisering; profession; professioner; professionell; förfrämligande; Sverige; Foucault; Marx; feminism; feministisk teori; kapitalism proletarisering; taylorisering; standardisering; manualbaserad; rationalisering; rationell; emotioner; känslor; avstånd; likgiltighet; narrativ; diskurs; kritik; intervju; intervjuer; kapitalism; den svenska modellen; förändring; transformering; motstånd; mot-makt;

  Sammanfattning : Sverige har ett internationellt rykte för att ha en omfattande och kvinnovänlig välfärd. Även om riktigheten i en sådan uppfattning sedan länge ifrågasatts har på senare år, likt i många andra Europeiska länder, det svenska välfärdssystemet genomgått en omfattande förändring i avseende på dess räckvidd, men också dess organisering och styrning. LÄS MER

 2. 2. Production and Products of Preschool Documentation Entanglements of children, things, and templates

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Katarina Elfström Pettersson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Early childhood education; preschool practice; preschool documentation; systematic quality development work; agential realism; posthumanism; Förskola; förskolepraktik; dokumentation i förskolan; systematiskt kvalitetsarbete; agentisk realism; posthumanism;

  Sammanfattning : The objective of the present study is to produce knowledge about how children, things, documents, computers, teachers, templates and other entities take part in and produce documentation in preschool systematic quality development work. The thesis asks questions about how and what is produced as quality in preschool documentation. LÄS MER

 3. 3. Nanometer Scale Protein Templates for Bionanotechnology Applications

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Jonas Rundqvist; KTH.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; nanotechnology; bionanotechnology; nanobiotechnology; electron beam lithography; EBL; poly ethylene glycol ; PEG; self-assembled monolayer; SAM; self-immobilization; protein pattern; NATURAL SCIENCES Physics; NATURVETENSKAP Fysik;

  Sammanfattning : Nanofabrication techniques were used to manufacture nanometer scale protein templates. The fabrication approach employs electron beam lithography (EBL) patterning on poly(ethylene glycol) (PEG) thiol (CH3O(CH2CH2O)17NHCO(CH2)2SH) self-assembled monolayers (SAM) on Au. LÄS MER

 4. 4. Controlling Electronic and Geometrical Structure of Honeycomb-Lattice Materials Supported on Metal Substrates Graphene and Hexagonal Boron Nitride

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Nikolay Vinogradov; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; graphene; h-BN; electronic structure; adsorption; doping; nano-templates; PES; NEXAFS; LEEM; STM; Physics with spec. in Atomic; Molecular and Condensed Matter Physics; Fysik med inriktning mot atom- molekyl- och kondenserande materiens fysik;

  Sammanfattning : The present thesis is focused on various methods of controlling electronic and geometrical structure of two-dimensional overlayers adsorbed on metal surfaces exemplified by graphene and hexagonal boron nitride (h-BN) grown on transition metal (TM) substrates. Combining synchrotron-radiation-based spectroscopic and various microscopic techniques with in situ sample preparation, we are able to trace the evolution of overlayer electronic and geometrical properties in overlayer/substrate systems, as well as changes of interfacial interaction in the latter. LÄS MER

 5. 5. Design of High Performance Computing Software for Genericity and Variability

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Malin Ljungberg; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; PDE solver; high-performance; coordinate invariant; curvilinear coordinates; symmetry exploiting; generalized Fourier transform; finite difference; expression templates; feature modeling; variability; Beräkningsvetenskap; Scientific Computing;

  Sammanfattning : Computer simulations have emerged as a cost efficient complement to laboratory experiments, as computers have become increasingly powerful. The aim of the present work is to explore the ideas of some state of the art software development practices, and ways in which these can be useful for developing high performance research codes. LÄS MER