Sökning: "the political"

Visar resultat 1 - 5 av 3041 avhandlingar innehållade orden the political.

 1. 1. Youths' political efficacy sources, effects and potentials for political equality

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Sofia Sohl; Örebro universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political Efficacy; Political Socialization; Youth; Political Equality; Political Participation; School; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to increase knowledge of political efficacy,both theoretically and empirically. A thorough theoretical discussion iscombined with empirical studies of the development of political efficacy and of its effects on political participation. The results are also discussed in the light of political equality. LÄS MER

 2. 2. The fall : Czechoslovakia, East Germany, Hungary and Poland in a comparative perspective

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Steven Saxonberg; Uppsala universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; Political change; democratization; institutional compromise; revolution; social movements; reform implementation; political psychology; Eastern Europe; Statsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : The quick collapse of the Communist-led regimes in Eastern Europe caught the worldby surprise. Although much has been written about this monumental historical event,little attention has been paid to the issue of why the processes of collapse were sodifferent. LÄS MER

 3. 3. Breaking the law adolescents' involvement in illegal political activitiy

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Viktor Dahl; Örebro universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; illegal political activity; adolescents; political socialization; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : Illegal political activity has always been part of a democratic society. Despite this, not much is known about young people’s involvement in these political activities. LÄS MER

 4. 4. State Learning and Role Playing : : International environmental cooperation in the Arctic Council

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Sandra Engstrand; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; international cooperation; role theory; arguing; symbolic interactionism; environmental norms; the Arctic Council; the Arctic; International relation IR ; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; International cooperation; Environmental norms; International Relations IR ; Role theory; The Arctic Council;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen undersöker staters interaktion som en social läroprocess, i syfte att förstå hur stater lär sig om miljönormer. Detta sker genom en konstruktivistisk ansats och mer specifikt ett roll-teoretiskt perspektiv, där en roll förstås som statens repertoar av beteende, jämsides dess funktion i en social interaktionskontext. LÄS MER

 5. 5. The "Other" Recreated : A Relational Approach to East-West Negotiations

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Erika Svedberg; Lund University.; Lunds universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Gender Studies; Genusvetenskap; Political and administrative sciences; East-West; Cooperation; negotiation; mirror image; sovietology; objectivity; relational; feminist IR; masculinities; self-reflection; intercultural communication; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Studien presenterar en relationell ansats till förhandlingar, dvs en förhandlingsanalys i vilken relationerna mellan aktörerna står i centrum. Det innebär att istället för att se till enskilda förhandlares strategier etc, läggs tonvikten vid att förstå interaktionen mellan förhandlarna. LÄS MER