Sökning: "rationalization"

Visar resultat 1 - 5 av 56 avhandlingar innehållade ordet rationalization.

 1. 1. Narratives of governing rationalization, responsibility and resistance in social work

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Marcus Lauri; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Welfare; Welfare state; neoliberalism; neoliberal; neo-liberal; neo-liberalism; new public management; NPM; new managerialism; managerialism; public management reform; social work; social services; profession; professional; EBP; evidence-based practice; evidence; knowledge production; paperwork; administration; performance; audit; discipline; sovereign power; self-governing; power; power knowledge; motivational interviewing; MI; individualism; individual responsibility; political; the political; de-politicized; de-politicization; governing; governmentality; governance; gender; feminism; feminist theory; Foucault; Marx; capitalism; standardization; flexibility; budget governing; care; care-work; ethos of care; solidarity; empathy; loyalty; division of labor; proceduralization; instrumentalization; mechanization; manual based; digital; template; templates; de-professionalization; proletarization; proletarianization; Taylorization; transition; transformation; rationalization; rationality; rational; emotions; emotional; affect; alienation; detachment; distance; resistance; counter conduct; Sweden; Swedish model; rhizome; rhizomatic; nomadic; narrative; narratives; discourse; critique; interviews; Välfärd; välfärdsstat; välfärfärdsstaten; nyliberal; nyliberalism; new public management; socialt arbete; socialtjänsten; socialarbetare; svenska modellen; styrning; styrningsmentalitet; kön; genus; EBP; evidensbaserad praktik; evidens; kunskapsproduktion; makt kunskap; administration; pappersarbete; granskning; kontroll; disciplin; självstyrning; motiverande samtal; individualism; individualisering; ansvar; individuellt ansvar; flexibilitet; politik; det politiska; avpolitisering; avprofessionalisering; profession; professioner; professionell; förfrämligande; Sverige; Foucault; Marx; feminism; feministisk teori; kapitalism proletarisering; taylorisering; standardisering; manualbaserad; rationalisering; rationell; emotioner; känslor; avstånd; likgiltighet; narrativ; diskurs; kritik; intervju; intervjuer; kapitalism; den svenska modellen; förändring; transformering; motstånd; mot-makt;

  Sammanfattning : Sverige har ett internationellt rykte för att ha en omfattande och kvinnovänlig välfärd. Även om riktigheten i en sådan uppfattning sedan länge ifrågasatts har på senare år, likt i många andra Europeiska länder, det svenska välfärdssystemet genomgått en omfattande förändring i avseende på dess räckvidd, men också dess organisering och styrning. LÄS MER

 2. 2. The Therapeutization of Work The Psychological Toolbox as Rationalization Device during the Third Industrial Revolution in Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Hans Tunestad; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Self-help; psychology; psychotherapy; rationalization; organization; work; third industrial revolution; Sweden; Social Anthropology; socialantropologi;

  Sammanfattning : The organization of work in the Western welfare states has made use of psychological know-how since the early twentieth century, for instance by making the practices of ‘psychotechnics’ and ‘human relations’ a part of the production apparatus. The last decades, however, have seen the development of a new economy based on information and communication technologies and with a related shift in organizational ideals from large hierarchical structures to networks of self-governing units – a change sometimes labelled the third industrial revolution. LÄS MER

 3. 3. Tillväxt och klassamarbete : en studie av den svenska modellens uppkomst

  Detta är en avhandling från Stockholm : Tiden

  Författare :Anders Johansson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1989]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; conflict; co-operation council; economic depression; economic growth; industrial democracy and profitsharing; industrial peace; legislation; profit; rationalization; standard of living; strikes; time and motion studies; wage drift; wage policy of solidarity; work efficiency; working environment; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This thesis deals with the rise, during the first half of this century, of the centrally organized co-operation between the principal actors on the Swedish labour market - Landsorganisationen, LO (The Swedish Trade Union Confederation) and Svenska Arbetsgivareforeningen, SAF ( The Swedish Employers' Confederation). This cooperation forms the core of what has later been called "The Swedish Model" - a partly formalized partly informal "constitution" regulating the relations between Labour, Capital and Government in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Liberation of the Ecclesia The Unfinished Project of Liturgical Theology

  Detta är en avhandling från Södertälje : Anastasis Media AB

  Författare :Michael Hjälm; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Kyrkovetenskap; Ecclesiology; communicative action; disclosure; ecclesia; emancipation; identity; lifeworld; liturgical theology; ordo; ortho; otherness; rationalization; ritual action; theory and practice;

  Sammanfattning : This dissertation is a critical study of the paradigm of Liturgical Theology. Focus in this systematic inquiry has been on the Russian school with the focal point in the works of Alexander Schmemann, who was active in the late 20th century. The main question of the thesis concerns the relation between theory and practice in Liturgical Theology. LÄS MER

 5. 5. Möten med marknaden. Tre svenska fackförbunds agerande under perioden 1945-1976

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Carina Gråbacke; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; trade unions; the textile industry; the building industry; the retail sector; encompassing and narrow interests; the politics of productivity; innovation; economic change; structural adjustment; rationalization; competition; regulation; deregulation; bargained economy; free trade; protectionism; labor market policy; public housing corporations; union controlled firms; radicalization; organization costs; opening hour regulation;

  Sammanfattning : This is a study of how trade unions act when they are confronted with the consequences of innovations in their own sector of the economy. The framework in which this is studied, basically consists of Mancur Olson's distinction between encompassing/broad and narrow interest organizations, here represented by the peak organization of the blue-collar workers (LO) and the separate trade unions within LO, respectively. LÄS MER