Sökning: "kontroll"

Visar resultat 1 - 5 av 598 avhandlingar innehållade ordet kontroll.

 1. 1. Frihet under kontroll : Om kontroll i åkerinäringen

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Lotta Pettersson; Henrik Tham; Anne Alvesalo; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Road haulage industry; trucking; formal control; neutralizations; masculinities; occupational crime; criminality; SOCIAL SCIENCES Social sciences Criminology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Kriminologi;

  Sammanfattning : This dissertation, based on two studies, examines the significance of formal control, i.e. the actors and agencies whose formal task involves the use of a range of measures to exercise control within the road haulage industry. LÄS MER

 2. 2. Bortom kontroll? Den svenska kemikalieövervakningens logik

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Simon Haikola; Jonas Anshelm; Per Gyberg; Magnus Boström; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Chemicals control; chemicals regulation; uncertainty; risk regulation; environmental monitoring; simulacra; environmental politics; substitution principle; precautionary principle; Kemikaliekontroll; kemikaliereglering; osäkerhet; riskreglering; miljögiftsövervakning; miljöövervakning; simulacra; miljöpolitik; kemikaliepolitik; produktvalsprincipen; försiktighetsprincipen;

  Sammanfattning : Kemikalier utgör en grundläggande beståndsdel av det senindustriella samhället, och en omfattande produktion av kemikalier brukar allmänt anses som en nödvändig förutsättning för teknisk utveckling och ekonomisk tillväxt. I Sverige ledde miljölarmen om DDT, PCB och kvicksilver på 1960- och 1970-talet till inrättandet av ett system för kemikaliekontroll som brukar framhållas som ett av världens främsta. LÄS MER

 3. 3. Riksdagens kontroll av regeringsmakten

  Detta är en avhandling från Uppsala : Juridiska institutionen

  Författare :Patrik Bremdal; Thomas Bull; Fredrik Sterzel; Vilhelm Persson; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; kontroll; kontrollmakt; makt; riksdag; regering; demokrati; konstitutionsutskottet; KU; interpellationer; frågor; spörsmål; misstroende; misstroendeförklaring; ansvar; konstitutionell; LAW JURISPRUDENCE Public law Constitutional law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Offentlig rätt Konstitutionell rätt; Konstitutionell rätt; Constitutional Law;

  Sammanfattning : With power comes responsibility, which requires both information about actions taken by those in power, and mechanisms for effective accountability. The possibility for the elected representatives to review and take action against the government and its exercise of power is central in our constitution. LÄS MER

 4. 4. Genuspedagogers berättelser om makt och kontroll

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mittuniversitetet

  Författare :Catarina Arvidson; Anders Olofsson; Christina Segerholm; Elisabet Öhrn; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Classification; framing; power; control; technical limited rationality; care work rationality; gender pedagogues; gender equality; school; preschool; school change.; Klassifikation; inramning; makt; kontroll; teknisk begränsad rationalitet; omsorgsrationalitet; genuspedagoger; jämställdhet; skola; förskola;

  Sammanfattning : In this thesis 14 gender pedagogues’ stories about power and control are described and analysed. Here the term gender pedagogue refers to educators who have participated in further training in gender and gender equality studies. The training programme was the result of an initiative taken by the former Social Democratic government. LÄS MER

 5. 5. Kontroll eller handlingsfrihet? : en studie om organiseringens betydelse i socialbidragsarbetet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Univ

  Författare :Ingrid Byberg; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socialbidrag; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to analyze whether the manner in which social assistance activities are organized at a local level explains the large differences in costs for social assistance found between different municipalities in Sweden. Furthermore, we examine whether the organizational form has an impact on democratic aspects and equal treatment, e. LÄS MER