Sökning: "social insurance"

Visar resultat 1 - 5 av 331 avhandlingar innehållade orden social insurance.

 1. 1. I det sociala medborgarskapets skugga : Rätten till socialbidrag under 1980- och 1990-talen

  Författare :Håkan Johansson; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; theory of social work; Social changes; social policy; social assistance; selectivism; universalism; social citizenship; social rights; Social problems and welfare; national insurance; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : Universalism, social rights and social citizenship are often considered as key concepts to describe the Swedish welfare state. However, in the beginning of the 1990s, the Swedish welfare state experienced a severe economic recession. LÄS MER

 2. 2. Ledningsfunktion i omvandling : Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen

  Författare :Maria Wolmesjö; Elisabeth Berg; Jan Petersson; Olsson Eric; Eric Olsson; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; theory of social work; Social changes; Social sciences; discourse; social work; decentralisation; self-managed work team; New Public Management; organisational reform; care of persons with disabilities; leadership; care of the elderly; management; care manager; Social problems and welfare; national insurance; Care and help to handicapped; Sociala förändringar; Samhällsvetenskaper; teorier om socialt arbete; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Handikappade; vård och rehabilitering; ledarskap; organisering; äldreomsorg; handikappomsorg; yrkesroll; första linjens chefer; ledningsfunktion; förändring; omvandling; Ledarskap; yrkesroller; ledning och organisation; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : During the 1990s many of the local authorities have been forced to reduce expenditure on the care of the elderly and people with disabilities, and many organisational changes have been carried out. New problems and their solutions are often related to leadership and management. LÄS MER

 3. 3. A society With or Without Drugs : Continuity and change in Drug Policies in Sweden and the Netherlands

  Författare :Dolf Tops; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; theory of social work; Social changes; Context; Social Control; Social problems; Drug Policy; Institutions; Sweden; the Netherlands; Social problems and welfare; national insurance; Social medicine; teorier om socialt arbete; Sociala förändringar; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Socialmedicin; samhällsmedicin;

  Sammanfattning : In debates about the Swedish and Dutch drug policies are usually positioned as opposites. The goal for the Swedish drug policy is to create a 'drug-free society'; while in the Netherlands a harm reduction approach prevails. LÄS MER

 4. 4. Arbetsskadeförsäkring : Politik, byråkrati och expertis

  Författare :Gunilla Petersson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Workmen s compensation; social insurance; welfare state; political discourse; bureaucratic discourse; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis is to study work injuries insurance as an individual insurance scheme and as part of the Swedish welfare state. Here, the question of work injuries insurance is studied at two levels, partly the political discourse within which the laws that regulate compensation for work injuries have been drawn up and partly the administrative discourse whitin which this legislation is applied. LÄS MER

 5. 5. Samband i socialförsäkringen : en rättsvetenskaplig studie av sambandet mellan förmåner och avgifter i socialförsäkringen

  Författare :Ruth Mannelqvist; Åsa Gunnarsson; Anna Hollander; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public law; social insurance; benefits and contributions; social rights; sex equality; legal principles and income; Offentlig rätt; Public law; Offentlig rätt; public law; offentlig rätt;

  Sammanfattning : In Sweden, the concept of a connection between benefits and contributions in social insurance is strong. The opinion is based on an understanding that social security law in constructed upon the same principles as private insurance. LÄS MER