Sökning: "ansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 312 avhandlingar innehållade ordet ansvar.

 1. 1. Ungas samspel i sociala medier Att balansera mellan ansvar och positionering

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Liselotte Eek-Karlsson; Lena Fritzén; Linda Reneland-Forsman; Susanne Linnér; Anders Persson; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; young people; social media; social values; responsibility; social position; discursive patterns; ungdomar; sociala medier; socialt värde; ansvar; social positionering; diskursiva mönster; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The growing communication that takes place between young people today causes concern. The purpose of this study is to develop in – depth knowledge of the interaction that young people engage in online. LÄS MER

 2. 2. Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden : En civilrättslig studie av förutsättningarna för ansvar vid förhandlingar eller andra kontakter mellan avtalsmässigt obundna parter

  Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus Förlag AB

  Författare :Erika P Björkdahl; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Private law; Civilrätt; Prekontraktuell ansvar; Förkontraktuellt ansvar; Lojalitet; Lojalitetsplikt; Kontraktsliknande; Utomkontraktuellt ansvar; Kvasikontrakt; Förhandlingar; Obundna parter; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : Björkdahl, E. P., 2007. Lojalitetsplikt och kontraktsliknande förhållanden. LÄS MER

 3. 3. Samhälle, individ och ansvar En studie om synen på arbetslöshet

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Jennifer Hobbins; Birgitta Eriksson; Patrik Larsson; Jonas Axelsson; Tomas Berglund; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Unemployment; unemployment policy; civil society; political particiation; individualisation; individualised responsibility; positioning; qualitative; Arbetslöshet; arbetslöshetspolitik; civilsamhälle; politisk delaktighet; individualisering; individualiserat ansvar; förhållningssätt; Working Life Science; Arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to highlight and to problematize conceptions of unemployment in Swedish society. The questions guiding my work have been: Which conceptions of unemployment emerge in society? How are these dealt with by the unemployed? Work on the thesis has been guided by a social constructionist approach. LÄS MER

 4. 4. Samhälle, individ och ansvar en studie om synen på arbetslöshet

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Jennifer Hobbins; Birgitta Eriksson; Patrik Larsson; Jonas Axelsson; Tomas Berglund; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Unemployment; unemployment policy; civil society; political particiation; individualisation; individualised responsibility; positioning; qualitative; Arbetslöshet; arbetslöshetspolitik; civilsamhälle; politisk delaktighet; individualisering; individualiserat ansvar; förhållningssätt; Ledarskap under påfrestande förhållanden; Ledarskap under påfrestande förhållanden;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to highlight and to problematize conceptions of unemployment in Swedish society. The questions guiding my work have been: Which conceptions of unemployment emerge in society? How are these dealt with by the unemployed? Work on the thesis has been guided by a social constructionist approach. LÄS MER

 5. 5. Ansvar, hälsa och människa en studie av idéer om individens ansvar för sin hälsa

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Sofia Kjellström; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER