Sökning: "ansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 347 avhandlingar innehållade ordet ansvar.

 1. 1. Ungas samspel i sociala medier : Att balansera mellan ansvar och positionering

  Författare :Liselotte Eek-Karlsson; Lena Fritzén; Linda Reneland-Forsman; Susanne Linnér; Anders Persson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; young people; social media; social values; responsibility; social position; discursive patterns; ungdomar; sociala medier; socialt värde; ansvar; social positionering; diskursiva mönster; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The growing communication that takes place between young people today causes concern. The purpose of this study is to develop in – depth knowledge of the interaction that young people engage in online. LÄS MER

 2. 2. Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden : En civilrättslig studie av förutsättningarna för ansvar vid förhandlingar eller andra kontakter mellan avtalsmässigt obundna parter

  Författare :Erika P Björkdahl; Mikael Möller; Jonas Malmberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Private law; Civilrätt; Prekontraktuell ansvar; Förkontraktuellt ansvar; Lojalitet; Lojalitetsplikt; Kontraktsliknande; Utomkontraktuellt ansvar; Kvasikontrakt; Förhandlingar; Obundna parter; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : Björkdahl, E. P., 2007. Lojalitetsplikt och kontraktsliknande förhållanden. LÄS MER

 3. 3. Samhälle, individ och ansvar : En studie om synen på arbetslöshet

  Författare :Jennifer Hobbins; Birgitta Eriksson; Patrik Larsson; Jonas Axelsson; Tomas Berglund; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Unemployment; unemployment policy; civil society; political particiation; individualisation; individualised responsibility; positioning; qualitative; Arbetslöshet; arbetslöshetspolitik; civilsamhälle; politisk delaktighet; individualisering; individualiserat ansvar; förhållningssätt; Working Life Science; Arbetsvetenskap; Ledarskap under påfrestande förhållanden; Ledarskap under påfrestande förhållanden;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to highlight and to problematize conceptions of unemployment in Swedish society. The questions guiding my work have been: Which conceptions of unemployment emerge in society? How are these dealt with by the unemployed? Work on the thesis has been guided by a social constructionist approach. LÄS MER

 4. 4. Ansvar, hälsa och människa : en studie av idéer om individens ansvar för sin hälsa

  Författare :Sofia Kjellström; Lennart Nordenfelt; Ingemar Nordin; Gunilla Tegern; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Responsibility; health; patient empowerment; adult development; popular medical books; complementary medicine; body-mind. self-knowledge; health promotion; Social sciences; Socialvetenskap;

  Sammanfattning : That people should take responsibility for their health is a prominent contemporary idea. But what does such responsibility actually entail, and what demands are being put on people? The objective of the dissertation is to describe and critically examine various ideas on personal responsibility for health. LÄS MER

 5. 5. Ansvar och vägval : blivande och erfarna socialpedagogers föreställningar om ungdomar med sociala problem

  Författare :Karin Borgström; Lena Gerholm; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Youth with social problems; social pedagogues; formation of meaning; notions; social representations; socially shared perspectives; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The topic of this study is representations of young people judged as having social problems. More specifically, it is about representations held by social pedagogues in training and at work. A total of 19 people have been interviewed. Also, a study of the daily press contributes to an understanding of extant representations. LÄS MER