Sökning: "ansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 285 avhandlingar innehållade ordet ansvar.

 1. 1. Ungas samspel i sociala medier Att balansera mellan ansvar och positionering

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Liselotte Eek-Karlsson; Linnéuniversitetet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; young people; social media; social values; responsibility; social position; discursive patterns; ungdomar; sociala medier; socialt värde; ansvar; social positionering; diskursiva mönster; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The growing communication that takes place between young people today causes concern. The purpose of this study is to develop in – depth knowledge of the interaction that young people engage in online. LÄS MER

 2. 2. Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden : En civilrättslig studie av förutsättningarna för ansvar vid förhandlingar eller andra kontakter mellan avtalsmässigt obundna parter

  Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus Förlag AB

  Författare :Erika P Björkdahl; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Private law; Civilrätt; Prekontraktuell ansvar; Förkontraktuellt ansvar; Lojalitet; Lojalitetsplikt; Kontraktsliknande; Utomkontraktuellt ansvar; Kvasikontrakt; Förhandlingar; Obundna parter; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : Björkdahl, E. P., 2007. Lojalitetsplikt och kontraktsliknande förhållanden. LÄS MER

 3. 3. Samhälle, individ och ansvar en studie om synen på arbetslöshet

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Jennifer Hobbins; Karlstads universitet.; Försvarshögskolan.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Working Life Science; Arbetsvetenskap; Unemployment; unemployment policy; civil society; political particiation; individualisation; individualised responsibility; positioning; qualitative; Arbetslöshet; arbetslöshetspolitik; civilsamhälle; politisk delaktighet; individualisering; individualiserat ansvar; förhållningssätt; Ledarskap under påfrestande förhållanden; Ledarskap under påfrestande förhållanden;

  Sammanfattning : ”Men alltså grejen är ju att i dagens samhälle, i min ålder... Det är så många som är arbetslösa så det är så godkänt nu liksom. LÄS MER

 4. 4. Ansvar, hälsa och människa en studie av idéer om individens ansvar för sin hälsa

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Sofia Kjellström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap; Responsibility; health; patient empowerment; adult development; popular medical books; complementary medicine; body-mind. self-knowledge; health promotion;

  Sammanfattning : That people should take responsibility for their health is a prominent contemporary idea. But what does such responsibility actually entail, and what demands are being put on people? The objective of the dissertation is to describe and critically examine various ideas on personal responsibility for health. LÄS MER

 5. 5. Ansvar och vägval : blivande och erfarna socialpedagogers föreställningar om ungdomar med sociala problem

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Karin Borgström; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Youth with social problems; social pedagogues; formation of meaning; notions; social representations; socially shared perspectives; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The topic of this study is representations of young people judged as having social problems. More specifically, it is about representations held by social pedagogues in training and at work. A total of 19 people have been interviewed. Also, a study of the daily press contributes to an understanding of extant representations. LÄS MER