Sökning: "ett liv att leva"

Visar resultat 1 - 5 av 72 avhandlingar innehållade orden ett liv att leva.

 1. 1. Ett liv att leva : Om familjer, funktionshinder och vardagens villkor

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson

  Författare :Kristina Jarkman; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; disability; family strategies; everyday life; biographical disruption; myelomeningocele; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The thesis deals with everyday life in families where a child is born with an impairment and also, to a certain extent, with the lives of adults suffering from the same disability. The parents' way of managing life with a disabled child is of great importance for the child" s perception of itself, as well as its future development. LÄS MER

 2. 2. Att leva med mycket svår kronisk obstruktiv lungsjukdom ett liv i slowmotion

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Kristina Ek; Örebro universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; advanced chronic obstructive pulmonary disease; palliative care; living alone; couple; relatives; trajectory; nursing; death; dying; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to describe how people with very severe obstructive pulmonary disease (COPD) experienced their every day lives and created meaning, with focus on end-of-life. A second aim was to describe how death and dying can be viewed from the perspective of relatives to people with COPD. LÄS MER

 3. 3. Ett liv i berg och dalbana innebörder av att leva med svår kronisk hjärtsvikt i palliativ avancerad hemsjukvård utifrån patienters, närståendes och sjuksköterskors berättelser

  Detta är en avhandling från Umeå : Omvårdnad

  Författare :Margareta Brännström; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; chronic heart failure; close relative; limit situation; palliative care; patient; phenomenological-hermeneutics; professional caregiver; fenomenologisk-hermeneutik; gränssituation; professionella vårdare; kronisk hjärtsvikt; närstående; palliativ vård; patient; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall purpose of this thesis is to illuminate meanings of living with severe chronic heart failure (CHF) in palliative advanced home care (PAHC) as disclosed through patients’, close relatives’ and nurses’ narratives. This thesis comprises four papers that illuminate the phenomenon from various perspectives and with different focus. LÄS MER

 4. 4. Att vara förälder till barn med funktionsnedsättning erfarenheter av stöd och av att vara professionell stödjare

  Detta är en avhandling från Umeå : Omvårdnad

  Författare :Britt-Marie Lindblad; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; caring; child; child disabled; disability; family; lived experience; parent; parenthood; support; phenomenological hermeneutics; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte är att tolka och beskriva innebörder av stöd, utifrån att vara förälder till barn med funktionsnedsättning och att vara professionella stödjare. Datainsamling har skett i form av berättande intervjuer med 39 föräldrar (23 mödrar och 16 fäder) och 9 professionella (7 kvinnor, 2 män) från olika verksamheter. LÄS MER

 5. 5. Aspergern, det är jag En intervjustudie om att leva med Asperger syndrom

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Gunvor Larsson Abbad; Ann-Christin Cederborg; Mikael Heimann; Tomas Tjus; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Asperger syndrome; everyday life; diagnosis; close relationships; selfimage; normality; empowerment; Asperger syndrom; vardagsliv; diagnos; nära relationer; självbild; normalitet; empowerment; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning;

  Sammanfattning : The overall purpose of this interview-study is to increase the knowledge and understanding of persons with Asperger syndrome. For each participant has common and unique aspects been described. The ambition has been to illuminate their perspective of their situation in life and develop the understanding of their quality of life. LÄS MER