Sökning: "socialförsäkring"

Visar resultat 1 - 5 av 31 avhandlingar innehållade ordet socialförsäkring.

 1. 1. Överdosens antropologi : En kontextuell studie

  Författare :Eva-Malin Antoniusson; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; anthropology; overdose; drug users; retrospective ritualization; national insurance; Social problems and welfare; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : The central theme of this thesis is the nature of heavy drug overdose and its social consequences. The aim of the study is to provide a nuanced ethnographic interpretation on the phenomenon concerning drug overdose, especially among drug users using injections as the principle means of administering the drugs. LÄS MER

 2. 2. Det moraliska ifrågasättandet : alkoholmissbrukares upplevelser av och reaktioner på tvångsvård

  Författare :Jan Arlebrink; Tros- och livsåskådningsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; metaphysics; aesthetics; ethics; Systematic philosophy; Teologi; Theology; integrity.; traumatic crisis; autonomy; philosophy of life; existential questions; Compulsory treatment; epistemology; ideology; Praktisk filosofi; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how compulsary treatment of alcohol abuse is experienced by persons forced to submit to it, the majority of whom are negative in their attitude toward treatment of this sort. The importance of considering the resluts obtained not in isolation but within a larger context is emphasized. LÄS MER

 3. 3. Ifrågasatta fäder : Olika bilder av fäder till socialt utsatta barn

  Författare :Maria Bangura Arvidsson; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Vulnerable children; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; Fathers called into question; Social Work; Absent Fathers; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : This dissertation deals with fathers of children subjected to child welfare investigations. They are "fathers called into question" and their fatherhood is not very much investigated so far. The dominating picture is that the fathers are absent, to their children as well as in research and social work literature. Two Swedish contexts are presented. LÄS MER

 4. 4. En industriell reservarmé i välfärdsstaten : arbetslösa socialhjälpstagare 1913-2012

  Författare :Lovisa Broström; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Välfärdsstaten; Prekariat; Socialförsäkring; Fattigvård; Marxism; Arbetskraft; Försörjningsstöd historia; Philosophy; Marxist; Social security; Welfare state; Precarious employment; Labor supply; Manpower; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Arbetsskada : samspelet mellan skadestånd och andra ersättningsordningar

  Författare :Mia Carlsson; Jan Kleineman; Bertil Bengtsson; Are Stenvik; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; occupational damage; tort law; insurance law; social insurance; safety insurance; Swedish model; personal injury; evidence; causation; compensatio; arbetsskada; skadeståndsrätt; försäkringsrätt; socialförsäkring; trygghetsförsäkring; ersättningsrätt; svenska modellen; personskada; orsakssamband; bevisning; beräkning av ersätt-ning; Tort law; Skadeståndsrätt; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning : This thesis addresses the issue of compensation for work-related injuries – the so called occupa-tional damages. Tort law, private insurance law, insurances due to collective bargaining, public insurances covering occupational damages as well as different areas of the social security system are all connected in a vast and complex structure. LÄS MER