Sökning: "socialförsäkring"

Visar resultat 1 - 5 av 33 avhandlingar innehållade ordet socialförsäkring.

 1. 1. Överdosens antropologi : en kontextuell studie

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Eva-Malin Antoniusson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; anthropology; overdose; drug users; retrospective ritualization; national insurance; Social problems and welfare; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Överdosens antropologi behandlar narkotikaöverdosens sociala konsekvenser. Eva-Malin Antoniusson har studerat hur olika aktörer i vård- och institutionsmiljöer förhåller sig till överdoser. Forskningen bygger på fältundersökningar i Sverige, USA och Nederländerna. LÄS MER

 2. 2. Det moraliska ifrågasättandet : alkoholmissbrukares upplevelser av och reaktioner på tvångsvård

  Detta är en avhandling från Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet

  Författare :Jan Arlebrink; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; metaphysics; aesthetics; ethics; Systematic philosophy; Teologi; Theology; integrity.; traumatic crisis; autonomy; philosophy of life; existential questions; Compulsory treatment; epistemology; ideology; Praktisk filosofi; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna studie var att undersöka hur tvångsvård av alkoholmissbrukare upplevs av den som döms till det. Majoriteten av dessa personer är negativa till tvångsvård. I studien har också tagits hänsyn till att resultaten ses utifrån ett bredare perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Ifrågasatta fäder - Olika bilder av fäder till socialt utsatta barn

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Maria Bangura Arvidsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Vulnerable children; Social problems and welfare; national insurance; social välfärd; socialförsäkring; Sociala problem; Fathers called into question; Social Work; Absent Fathers;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Faderskap är en familjepolitisk angelägenhet där staten går in och intervenerar och på så sätt fostrar fäder. Tyngdpunkten ligger på att uppmuntra fadersnärvaro och att förmå frånvarande fäder att ta ansvar för sina barn. LÄS MER

 4. 4. Arbetsskada : samspelet mellan skadestånd och andra ersättningsordningar

  Detta är en avhandling från Stockholm : Jure Förlag AB

  Författare :Mia Carlsson; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; occupational damage; tort law; insurance law; social insurance; safety insurance; Swedish model; personal injury; evidence; causation; compensatio; arbetsskada; skadeståndsrätt; försäkringsrätt; socialförsäkring; trygghetsförsäkring; ersättningsrätt; svenska modellen; personskada; orsakssamband; bevisning; beräkning av ersätt-ning; LAW JURISPRUDENCE Private law Tort law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt Skadeståndsrätt; civilrätt; Private Law;

  Sammanfattning : This thesis addresses the issue of compensation for work-related injuries – the so called occupa-tional damages. Tort law, private insurance law, insurances due to collective bargaining, public insurances covering occupational damages as well as different areas of the social security system are all connected in a vast and complex structure. LÄS MER

 5. 5. Beskyttelse af barndommen: socialforvaltningers risikovurdering og indgreb

  Detta är en avhandling från Hans Reitzels Forlag

  Författare :Tine Egelund; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; history of child protection; power practices.; family deviance; institutional expectations; Child protection; national insurance; organizational forms; professionalism; teorier om socialt arbete; Social problems and welfare; theory of social work; social välfärd; socialförsäkring; Sociala problem; child perspective; Social changes; child abuse and neglect research; Sociala förändringar;

  Sammanfattning : The objectives of this dissertation are 1) to describe what child protection services actually do when assessing risk and deciding on interventions, and 2) to analyze this practice in the light of institutional expectations, organizational demands and professional technology. The field work was carried out in two Danish municipal social service agencies. LÄS MER