Sökning: "EBP"

Visar resultat 1 - 5 av 45 avhandlingar innehållade ordet EBP.

 1. 1. Neuroinflammation in Alzheimer's disease Focus on NF-κB and C/EBP transcription factors

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Neurochemistry, Stockholm University

  Författare :Veronica Ramberg; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Alzheimer’s disease; neuroinflammation; NF-κB; C EBP; apoptosis; caspases; FRET; neurokemi och neurotoxikologi; Neurochemistry and Neurotoxicology;

  Sammanfattning : Alzheimer's disease (AD) is the most common form of dementia among elderly. The disease is characterized by amyloid-β (Aβ) plaques, neurofibrillary tangles, loss of synapses and neurons and chronic neuroinflammation. LÄS MER

 2. 2. Narratives of governing rationalization, responsibility and resistance in social work

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Marcus Lauri; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Welfare; Welfare state; neoliberalism; neoliberal; neo-liberal; neo-liberalism; new public management; NPM; new managerialism; managerialism; public management reform; social work; social services; profession; professional; EBP; evidence-based practice; evidence; knowledge production; paperwork; administration; performance; audit; discipline; sovereign power; self-governing; power; power knowledge; motivational interviewing; MI; individualism; individual responsibility; political; the political; de-politicized; de-politicization; governing; governmentality; governance; gender; feminism; feminist theory; Foucault; Marx; capitalism; standardization; flexibility; budget governing; care; care-work; ethos of care; solidarity; empathy; loyalty; division of labor; proceduralization; instrumentalization; mechanization; manual based; digital; template; templates; de-professionalization; proletarization; proletarianization; Taylorization; transition; transformation; rationalization; rationality; rational; emotions; emotional; affect; alienation; detachment; distance; resistance; counter conduct; Sweden; Swedish model; rhizome; rhizomatic; nomadic; narrative; narratives; discourse; critique; interviews; Välfärd; välfärdsstat; välfärfärdsstaten; nyliberal; nyliberalism; new public management; socialt arbete; socialtjänsten; socialarbetare; svenska modellen; styrning; styrningsmentalitet; kön; genus; EBP; evidensbaserad praktik; evidens; kunskapsproduktion; makt kunskap; administration; pappersarbete; granskning; kontroll; disciplin; självstyrning; motiverande samtal; individualism; individualisering; ansvar; individuellt ansvar; flexibilitet; politik; det politiska; avpolitisering; avprofessionalisering; profession; professioner; professionell; förfrämligande; Sverige; Foucault; Marx; feminism; feministisk teori; kapitalism proletarisering; taylorisering; standardisering; manualbaserad; rationalisering; rationell; emotioner; känslor; avstånd; likgiltighet; narrativ; diskurs; kritik; intervju; intervjuer; kapitalism; den svenska modellen; förändring; transformering; motstånd; mot-makt;

  Sammanfattning : Sverige har ett internationellt rykte för att ha en omfattande och kvinnovänlig välfärd. Även om riktigheten i en sådan uppfattning sedan länge ifrågasatts har på senare år, likt i många andra Europeiska länder, det svenska välfärdssystemet genomgått en omfattande förändring i avseende på dess räckvidd, men också dess organisering och styrning. LÄS MER

 3. 3. Professionsutövning och kunskapsstyrning en jämförelse av socialarbetares och allmänläkares klientarbete

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Devin Rexvid; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social workers; GPs; performative aspects of professional practice; relationship with clients; welfare state; knowledge governance; EBP;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study whether the Swedish state’s efforts to govern the professional practice of social workers (SWs) by knowledge to achieve an evidence-based practice, address the difficulties that SWs encounter in their practice. The Swedish state’s ambition is to govern the practice of social work by ideas and methods originating from medicine. LÄS MER

 4. 4. Alzheimer Aβ peptides induce dysregulation of C/EBP and NF-кB in glial cells

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för neurokemi

  Författare :Malin Samuelsson; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Alzheimer s disease; amyloid-β; astrocytes; C EBP; glia; microglia; neuroinflammation; NF-кB; MEDICINE Chemistry Neurochemistry; MEDICIN Kemi Neurokemi; Neurochemistry and Neurotoxicology; neurokemi och neurotoxikologi;

  Sammanfattning : Inflammation is believed to contribute to neurodegeneration in Alzheimer’s disease (AD). AD in turn is believed to be a consequence of accumulated amyloid-β (Aβ) peptides, that subsequently form senile plaques, due to imbalance between production and clearance of Aβ. LÄS MER

 5. 5. C/EBP transcription factors in lung cellular differentiation and development

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Medicine

  Författare :Tove Berg; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; C EBP transcription factors; lung; development; differentiation; glucocorticoid regulation;

  Sammanfattning : During embryonic development the lung is lined with a primitive epithelium. As development proceeds, the epithelium matures and differentiates into several cell types that together with cells of mesenchymal origin constitute the adult lung. LÄS MER