Sökning: "budget governing"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden budget governing.

 1. 1. Narratives of governing rationalization, responsibility and resistance in social work

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Marcus Lauri; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Welfare; Welfare state; neoliberalism; neoliberal; neo-liberal; neo-liberalism; new public management; NPM; new managerialism; managerialism; public management reform; social work; social services; profession; professional; EBP; evidence-based practice; evidence; knowledge production; paperwork; administration; performance; audit; discipline; sovereign power; self-governing; power; power knowledge; motivational interviewing; MI; individualism; individual responsibility; political; the political; de-politicized; de-politicization; governing; governmentality; governance; gender; feminism; feminist theory; Foucault; Marx; capitalism; standardization; flexibility; budget governing; care; care-work; ethos of care; solidarity; empathy; loyalty; division of labor; proceduralization; instrumentalization; mechanization; manual based; digital; template; templates; de-professionalization; proletarization; proletarianization; Taylorization; transition; transformation; rationalization; rationality; rational; emotions; emotional; affect; alienation; detachment; distance; resistance; counter conduct; Sweden; Swedish model; rhizome; rhizomatic; nomadic; narrative; narratives; discourse; critique; interviews; Välfärd; välfärdsstat; välfärfärdsstaten; nyliberal; nyliberalism; new public management; socialt arbete; socialtjänsten; socialarbetare; svenska modellen; styrning; styrningsmentalitet; kön; genus; EBP; evidensbaserad praktik; evidens; kunskapsproduktion; makt kunskap; administration; pappersarbete; granskning; kontroll; disciplin; självstyrning; motiverande samtal; individualism; individualisering; ansvar; individuellt ansvar; flexibilitet; politik; det politiska; avpolitisering; avprofessionalisering; profession; professioner; professionell; förfrämligande; Sverige; Foucault; Marx; feminism; feministisk teori; kapitalism proletarisering; taylorisering; standardisering; manualbaserad; rationalisering; rationell; emotioner; känslor; avstånd; likgiltighet; narrativ; diskurs; kritik; intervju; intervjuer; kapitalism; den svenska modellen; förändring; transformering; motstånd; mot-makt;

  Sammanfattning : Sverige har ett internationellt rykte för att ha en omfattande och kvinnovänlig välfärd. Även om riktigheten i en sådan uppfattning sedan länge ifrågasatts har på senare år, likt i många andra Europeiska länder, det svenska välfärdssystemet genomgått en omfattande förändring i avseende på dess räckvidd, men också dess organisering och styrning. LÄS MER

 2. 2. Environmental conditions governing the distributions of symbiotic and free-living diazotrophic cyanobacteria in two tropical open oceans

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Ecology, Environment and Plant Sciences, Stockholm University

  Författare :Marcus Stenegren; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Nitrogen fixation; Diazotroph; Cyanobacteria; Symbiosis; DDA; Richelia; marin ekologi; Marine Ecology; mikrobiologi; Microbiology;

  Sammanfattning : Di-nitrogen (N2) fixation plays a crucial role in oceanic carbon and nitrogen cycles and is important for marine biogeochemistry on regional and global scales. N2-fixing (diazotrophs) cyanobacteria are considered to contribute the most to marine nitrogen fixation, and thereby fuel the surrounding phytoplankton communities with bioavailable ammonia. LÄS MER

 3. 3. Fractionation of the stable silicon isotopes studied using MC-ICP-MS analytical method developments and applications in geochemistry

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Emma Engström; Luleå tekniska universitet.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Applied Geology; Tillämpad geologi;

  Sammanfattning : In spite of the high Si abundance in natural systems, expected significant mass-dependent fractionations, and the importance of the element in many areas of the Earth sciences (focusing on e.g. LÄS MER

 4. 4. Locked-in collaboration

  Detta är en avhandling från Göteborg : School of Public Administration, University of Gothenburg

  Författare :Johanna Andersson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Offentliga sektorn; Samarbete; Arbetslivsinriktad rehabilitering; Vocational rehabilitation; Cooperation; Cooperativeness; Public administration; Sverige;

  Sammanfattning : Collaboration, employed in defining a problem, finding a solution, and implementing it, has been proposed as a solution to a range of problems framed as wicked or complex. Collaboration can be justified based on instrumental, normative, and value-based reasoning. LÄS MER

 5. 5. Simulating Transport and Understanding Future Fluxes of Organic Carbon in Rivers Draining into the Baltic Sea

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Environmental Science and Analytical Chemistry, Stockholm University

  Författare :Kim Dahlgren Strååt; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Riverine organic (TOC, Total Organic Carbon) and inorganic (DIC, Dissolved Inorganic Carbon) carbon are the main sources of carbon in the Baltic Sea. While the importance of this contribution has been evaluated, there are currently several gaps in our knowledge of the mechanisms governing organic carbon dynamics in this region, especially for the particulate form, and the impact of future climate change on organic carbon transport. LÄS MER