Sökning: "public management reform"

Visar resultat 1 - 5 av 36 avhandlingar innehållade orden public management reform.

 1. 1. Icons of New Public Management : four studies on competition, contracts and control

  Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Roland M Almqvist; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; competition; decentralization; management by contract; management control system; mechanisms of change; new public management; organizational reform; threat of competition; transformation; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Public organizations have undergone major changes over the past few decades. The umbrella term used to characterize these changes in the style of public administration is ‘New Public Management’ (NPM). LÄS MER

 2. 2. Friska vindar i sjukvården. Stöd och hinder vid förändringar i professionella organisationer

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University, printed by Kompendiet

  Författare :Nomie Eriksson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public sector; reform; health care; health facilities; medical service; implementation; institutional theory; process oriented; standardization; routines; searchers; quality insurance; quality models; interview; professions; dialogue; real enthusiasts; satisfaction; rounds; reporting and documentation.;

  Sammanfattning : Implementation of decisions in professional organisations is characterized by the board making decisions for the professions to perform. In this thesis a decision concerning how process directed method of working in medical service is studied. The implementation was studied at two hospitals and units with similar medical alignment. LÄS MER

 3. 3. Manager and Civil Servant: Exploring actors' taken-for-granted assumptions in public administration

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Tom S. Karlsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Företagsekonomi; Business administration; Public Sector Reforms; Management; Civil Service; Taken-for-granted assumptions; Institutional Theory; Structuration Theory; Public Sector Reform; Taken-for-granted Assumptions;

  Sammanfattning : Manager och Civil Servant är en utforskning av aktörers förgivet tagna antaganden vilka styr uppfattningar kring hur offentlig förvaltning ska ske i samtida välfärdsstater. Det hävdas att mer än 30 år av pågående och riktade reformer gentemot den offentliga förvaltningen har orsakat dilemman att uppstå. LÄS MER

 4. 4. Ledningsfunktion i omvandling - Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen

  Detta är en avhandling från Lund University, School of Social Work/Intellecta DocuSys, Göteborg

  Författare :Maria Wolmesjö; Växjö universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work; Ledarskap; yrkesroller; äldreomsorg; ledning och organisation; ledarskap; organisering; handikappomsorg; yrkesroll; första linjens chefer; ledningsfunktion; förändring; omvandling; Sociala förändringar; theory of social work; Social changes; Samhällsvetenskaper; discourse; social work; decentralisation; self-managed work team; New Public Management; organisational reform; care of persons with disabilities; leadership; care of the elderly; management; care manager; teorier om socialt arbete; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Care and help to handicapped; Handikappade; vård och rehabilitering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under 1990-talet har många kommunala verksamheter ställts inför ökade kostnader av äldre- och handikappomsorgen och flera organisatoriska förändringar har genomförts. Nya problem och dess lösningar beskrivs ofta förlagda till chef- och ledarskapsområdet. LÄS MER

 5. 5. I skuggan av Ädel - integrering i kommunal vård och omsorg

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Eric Carlström; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ädelreformen; municipality; hom-care; social welfare workers; nurses; management control; integration; differentiation; co-operation;

  Sammanfattning : The starting-point of this study is the subject of difficulties in integration. Is it possible to control the integration of occupational groups within an organization? To answer this question the welfare departments of four municipalities were examined. LÄS MER