Sökning: "public management reform"

Visar resultat 1 - 5 av 38 avhandlingar innehållade orden public management reform.

 1. 1. Icons of New Public Management : four studies on competition, contracts and control

  Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Roland M Almqvist; Ernst Jonsson; Björn Brorström; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; competition; decentralization; management by contract; management control system; mechanisms of change; new public management; organizational reform; threat of competition; transformation; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Public organizations have undergone major changes over the past few decades. The umbrella term used to characterize these changes in the style of public administration is ‘New Public Management’ (NPM). LÄS MER

 2. 2. Friska vindar i sjukvården. Stöd och hinder vid förändringar i professionella organisationer

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University, printed by Kompendiet

  Författare :Nomie Eriksson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public sector; reform; health care; health facilities; medical service; implementation; institutional theory; process oriented; standardization; routines; searchers; quality insurance; quality models; interview; professions; dialogue; real enthusiasts; satisfaction; rounds; reporting and documentation.;

  Sammanfattning : Implementation of decisions in professional organisations is characterized by the board making decisions for the professions to perform. In this thesis a decision concerning how process directed method of working in medical service is studied. The implementation was studied at two hospitals and units with similar medical alignment. LÄS MER

 3. 3. Ledningsfunktion i omvandling - Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen

  Detta är en avhandling från Lund University, School of Social Work/Intellecta DocuSys, Göteborg

  Författare :Maria Wolmesjö; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociala förändringar; theory of social work; Social changes; Samhällsvetenskaper; Social sciences; discourse; social work; decentralisation; self-managed work team; New Public Management; organisational reform; care of persons with disabilities; leadership; care of the elderly; management; care manager; teorier om socialt arbete; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Care and help to handicapped; Handikappade; vård och rehabilitering;

  Sammanfattning : During the 1990s many of the local authorities have been forced to reduce expenditure on the care of the elderly and people with disabilities, and many organisational changes have been carried out. New problems and their solutions are often related to leadership and management. LÄS MER

 4. 4. I skuggan av Ädel - integrering i kommunal vård och omsorg

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Eric Carlström; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ädelreformen; municipality; hom-care; social welfare workers; nurses; management control; integration; differentiation; co-operation;

  Sammanfattning : The starting-point of this study is the subject of difficulties in integration. Is it possible to control the integration of occupational groups within an organization? To answer this question the welfare departments of four municipalities were examined. LÄS MER

 5. 5. Om reformer En studie av Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og Kunnskapsløftet

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Jan Moren; Birgitta Eriksson; Mats Lindberg; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Reforms; organisation theory; political theory; democracy; public policy; public administration; new public management; institutional complexity; individual autonomy; political authority; instrumental tools; institutional adaptations; myths and ymbols; standardization; flexibility; effectiveness; formal structures; informal structures; decoupling; institutional environments; Working Life Science; Arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis studies three major reforms in the public sector of Norway. The sectors studied are the police, higher education, and primary schools. The main motive for studying these reforms are of a theoretical nature, the reason to study them is to produce general knowledge about reforms. The study aims to answer two main questions. LÄS MER