Sökning: "feminism"

Visar resultat 1 - 5 av 180 avhandlingar innehållade ordet feminism.

 1. 1. Feministiska fantasier : mellan marknad och feminism

  Författare :Johanna Lauri; Malin Rönnblom; Angelika Sjöstedt Landén; Jenny Gunnarson Payne; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; popular feminism; post feminism; social innovation; feminist business; activism; discourse theory; psychoanalysis; fantasy; enjoyment; Sweden; populärfeminism; postfeminism; social innovation; feministiska företag; aktivism; diskursteori; psykoanalys; fantasi; njutning; Sverige; feminism; genusvetenskap; gender studies;

  Sammanfattning : Feminism is highly visible in contemporary Sweden. The government labels itself feminist, artists and influencers take a stand for feminism, businesses are branded with feminist advertising and feminist tropes and symbols are visible on clothes, art and jewellery. What this kind of feminism means is not always easy to discern. LÄS MER

 2. 2. Satanic Feminism : Lucifer as the Liberator of Woman in Nineteenth-Century Culture

  Författare :Per Faxneld; Erik af Edholm; Peter Jackson; Henrik Bogdan; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Satanism; feminism; gender; esotericism; witches; Lilith; theosophy; socialism; homosexuality; gothic; decadence; romanticism; counter-reading; counter-myth; History of Religion; religionshistoria;

  Sammanfattning : Enligt Bibeln var Eva först med att lyssna till ormen och äta av den förbjudna frukten. Tanken på kvinnan som Satans utvalda är framträdande under stora delar av kristendomens historia. Under 1800-talet kom feminister att börja läsa denna misogyna tradition motvalls. LÄS MER

 3. 3. Nationen och hans hustru : Feminism och nationalism i Israel med fokus på Miriam Kainys dramatik

  Författare :Yael Feiler; Lena Hammergren; Freddie Rokem; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; feminism; post-colonial theory; Israeli feminism; national identity; Israeli theater; Miriam Kainy; discourse analysis; Norman Fairclough; text; the New Jew; Kvinnliga dramatiker; Israel 1900-talet; Feminism; Nationalism;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to elucidate the tension between feminism and nationalism in Israel and to investigate the ways by which such discursive currents mark the identities of Israeli women. The specific field of investigation is Israeli theatre, and the identities examined are dramatic characters created by the Israeli playwright Miriam Kainy. LÄS MER

 4. 4. IngenMansLand : om män som feminister, intervjuframträdanden och passerandets politik

  Författare :Linn Egeberg Holmgren; Elisabet Näsman; Keith Pringle; Johanna Esseveld; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; men; masculinity; feminism; feminist men; profeminism; radical feminism; poststructuralist feminism; radical constructionism; gender equality; state feminism; double emancipation; masculinity politics; performance; performativity; doing gender; Goffman; interview interaction; qualitative interviews; cross-gender interviewing; passing; position; homosociality; reflexivity; situational analysis; co-fielding; Sociology; Sociologi; Gender studies; Genus; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This thesis explores constructions of gendered and gender political positions and practices of men identifying as ‘feminist’. The analysis is based on qualitative interviews with 28 men aged 20-34. At issue is how seemingly contradictory positions for men as feminists are made comprehensible in theory and practice. LÄS MER

 5. 5. Only women bleed? : a critical reassessment of comprehensive feminist social theory

  Författare :Helen Lindberg; Jan Olsson; Richard Wolin; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Catharine M. MacKinnon; Anna G. Jonasdottir; Luce Irigaray; Judith Butler; feminism; political feminism; comprehensive feminism; postfeminism; marxism; social theory; ideology; politcal implications; social science; philosophy of science; Political science; Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : Is there a viable specifically feminist social theory that can serve as heuristic devise in our social research? This thesis is a critical reassessment of the ontological and normative assumptions of four social theories with specific and clear claims of being feminist. These are Catharine M MackInnon’s Radical Feminism, Anna G Jonasdottir’s Theory of Love Power, Luce Irigaray’s Feminism of Sexual Difference and Judith Butler’s Queer Feminism. LÄS MER