Sökning: "ethnomethodology"

Visar resultat 1 - 5 av 42 avhandlingar innehållade ordet ethnomethodology.

 1. 1. Små barns sociala liv på vilan : Om deltagande och ordningsskapande i förskolan

  Författare :Sofia Grunditz; Ann-Carita Evaldsson; Helen Melander; Fritjof Sahlström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Early childhood Education; Conversation analysis; Ethnomethodology; Play; semiotic resources; Embodiment; Peer Culture; Sleep; toddler; samtalsanalys; etnometodologi; lek; kamratkultur; semiotiska resurser; förkroppsligade handlingar; lokal ordning; sova; pedagogik; Education; Early childhood Education; Conversation analysis; Ethnomethodology; Play; semiotic resources; Embodiment; Peer Culture; Sleep; toddler; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis examines how very young children (1-3 years) organize participation during naptime, a recurrent activity of everyday life in preschools. Focus is on how these children practice their social and cultural understandings of the local order and thus establish various local orders as part of how they shape their peer cultures and the routines of the naptime. LÄS MER

 2. 2. Samtalat skolledarskap : kategoriserings- och identitetsarbete i interaktion

  Författare :Anita Nordzell; Gunnar Sundgren; Mats Börjesson; Fritjof Sahlström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; School leadership; school management; educational management; membership categorization analysis; identity work; talk-in-interaction; meeting; interview; ethnomethodology; social constructionism; Skolledning; skolledare; kategoriserings- och konversationsanalys; identitetsarbete; interaktion; samtal; mötessamtal; intervjusamtal; etnometodologi; socialkonstruktionism; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att visa hur skolorganisation, skolledning och skolledaridentiteter produceras, formas och omformas i samtalad interaktion samt att visa vilka diskursiva metoder som de samtalande använder för att bygga upp sina begrepp och kategorier och samtidigt göra dem socialt acceptabla i sitt sammanhang. Jag har tagit teoretisk och analytisk utgångspunkt i etnometodologi, socialkonstruktionism och kategoriseringsanalys. LÄS MER

 3. 3. Knowledge at play. Studies of games as members’ matters : Kunskap genom spelande. Studier av digitala spel och spelande som kunskapsdomän

  Författare :Ulrika Bennerstedt; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; digital games; collaborative gaming; gameplay; learning; skill; transfer; coordinated action; professionalization; game education; assessment; institutionalization; gaming literacy; ethnomethodology;

  Sammanfattning : On a general level, this thesis seeks some answers to the broad question of what one can learn from digital games. With an analytical approach informed by ethnomethodology, the main thrust of the work is an exploration of members’ matters in the area of games and gaming. LÄS MER

 4. 4. Etnifierade polispraktiker : Hur etnicitet görs i polisers vardag

  Författare :Daniel Görtz; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; police; policing; ethncity; ethnomethodology; ethnography;

  Sammanfattning : This thesis analyzes how ethnicity is accomplished in the work of Swedish police officers. It draws on ethnographic data from participant observations and field interviews in Malmö and its theoretical framework is primarily based on ethnomethodology. LÄS MER

 5. 5. Kunskap i interaktion på en nyhetsredaktion : Om kollegiala möten i den redaktionella vardagen

  Författare :Jonas Risberg; Ann-Carita Evaldsson; Helen Melander; Mats Ekström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Knowledge; organization; interaction; ethnomethodology; everyday pedagogical practices; instructions; newsroom; collegial encounters; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This study examines collaborative work between colleagues in the newsroom of local radio stations. Through the framework of ethnomethodology and conversation analysis the overall aim is to explore how backstage work in the newsroom is initiated, established, and negotiated as a collective knowledge-based practice. LÄS MER