Sökning: "samverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 283 avhandlingar innehållade ordet samverkan.

 1. 1. Utveckling av samverkan ett deltagarorienterat aktionsforskningsprojekt inom hälso- och sjukvård

  Detta är en avhandling från Göteborg : Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

  Författare :Ingela Furenbäck; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Collaboration; processes; participant oriented action research; organisation; conflict; communication arenas; Samverkan; process; deltagarorienterad aktionsforskning; organisation; konflikt; kommunikationsarenor; Health and Caring Sciences; Hälsovetenskap;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande vetenskapliga syftet med denna avhandling att nå en ökad förståelse om samverkansprocesser.Ansats och metoder: Studien har bedrivits genom deltagarorienterad aktionsforskning inom hälso- och sjukvården i Hässleholm. LÄS MER

 2. 2. Samverkan för innovation En fallstudie av mötet mellan akademi, industri och sjukvård

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Ylva Askfors; KTH.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; samverkan; innovation; interorganisatorisk; transdisciplinär; hälso- och sjukvård; medicinteknik; Applied Medical Technology; Tillämpad medicinsk teknik;

  Sammanfattning : Samverkan kan leda till innovation, konkurrenskraftiga företag, förstklassig forskning samt välfungerande myndigheter och institutioner. I den politiska debatten idag finns en förväntan att Sverige ska upprätthålla sin konkurrenskraft och bemöta samhällets utmaningar genom innovation och att vägen till innovation går via samverkan. LÄS MER

 3. 3. Samverkan blir kamp En sociologisk analys av ett projekt i ungdomsvården

  Detta är en avhandling från Lund : Lunds universitet

  Författare :Goran Basic; Lund University.; Lunds universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Missbruks- och beroendevård; Substance Abuse Treatment; Special Education; Specialpedagogik; Social Sciences; Samhällsvetenskap; Kriminologi; Criminology; Work Life Studies; Arbetlivsvetenskap; Professionsstudier; Studies of Professions; Social Psychology; Socialpsykologi; Socialt arbete; Social Work; Sociology; Sociologi; youngster; project; coordinator; triad; accounting through comparison; role; struggle; collaboration; alliance; conflict; sociology; conflict point of interest; team; dyad; förklarande jämförelse; kamp; roll; konfliktintressepunkt; samverkan; projekt; samordnare; ungdom; dokument; co-ordination; document; subvention; sociologi; konflikt; allians;

  Sammanfattning : I denna avhandling analyseras ett samverkansprojekt i den så kallade ungdomsvården i Sverige. Projektet hade som mål att förbättra samordningen mellan socialtjänsten och Statens institutionsstyrelse för att kunna effektivisera insatserna för samhällsomhändertagna ungdomar och deras familjer. LÄS MER

 4. 4. Lönsam samverkan : en studie av utvecklingsprocesser inom området fastighetsreparationer = [Profitable co-operation] : [a study of development processes within the domain of building maintenance - especially minor building works]

  Detta är en avhandling från Stockholm : : Univ

  Författare :Karl Myrsten; Stockholms universitet.; [1984]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Samarbete = Samverkan? : En fallstudie av AIMday vid Uppsala universitet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Kristofer Severinsson; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; university-industry interaction; academic engagement; translation; boundary objects; material infrastructures; Engineering Science with specialization in industrial engineering and management; Teknisk fysik med inriktning mot industriell teknik;

  Sammanfattning : As society's main producers of knowledge, universities have been entitled a key role for innovation and economic growth. In most OECD countries, universities have adopted a linear technology transfer model through which intellectual products in the form of patents, licenses and new businesses, are transferred from academic research to industry. LÄS MER