Sökning: "samverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 292 avhandlingar innehållade ordet samverkan.

 1. 1. Samverkan för innovation En fallstudie av mötet mellan akademi, industri och sjukvård

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Ylva Askfors; Björn-Erik Erlandsson; Tina Karrbom Gustavsson; Lucia Crevani; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; samverkan; innovation; interorganisatorisk; transdisciplinär; hälso- och sjukvård; medicinteknik; Applied Medical Technology; Tillämpad medicinsk teknik;

  Sammanfattning : Samverkan kan leda till innovation, konkurrenskraftiga företag, förstklassig forskning samt välfungerande myndigheter och institutioner. I den politiska debatten idag finns en förväntan att Sverige ska upprätthålla sin konkurrenskraft och bemöta samhällets utmaningar genom innovation och att vägen till innovation går via samverkan. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av samverkan ett deltagarorienterat aktionsforskningsprojekt inom hälso- och sjukvård

  Detta är en avhandling från Göteborg : Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

  Författare :Ingela Furenbäck; Runo Axelsson; Eric Olsson; Sven-Erik Olsson; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Collaboration; processes; participant oriented action research; organisation; conflict; communication arenas; Samverkan; process; deltagarorienterad aktionsforskning; organisation; konflikt; kommunikationsarenor;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande vetenskapliga syftet med denna avhandling att nå en ökad förståelse om samverkansprocesser.Ansats och metoder: Studien har bedrivits genom deltagarorienterad aktionsforskning inom hälso- och sjukvården i Hässleholm. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av samverkan ett deltagarorienterat aktionsforskningsprojekt inom hälso- och sjukvård

  Detta är en avhandling från Göteborg : Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

  Författare :Ingela Furenbäck; Runo Axelsson; Eric Olsson; Sven-Erik Olsson; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Collaboration; processes; participant oriented action research; organisation; conflict; communication arenas; Samverkan; process; deltagarorienterad aktionsforskning; organisation; konflikt; kommunikationsarenor; Health and Caring Sciences; Hälsovetenskap;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande vetenskapliga syftet med denna avhandling att nå en ökad förståelse om samverkansprocesser.Ansats och metoder: Studien har bedrivits genom deltagarorienterad aktionsforskning inom hälso- och sjukvården i Hässleholm. LÄS MER

 4. 4. Samverkan blir kamp En sociologisk analys av ett projekt i ungdomsvården

  Detta är en avhandling från Göteborg : Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

  Författare :Goran Basic; Malin Åkerström; David Wästerfors; Torbjörn Forkby; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; youngster; project; coordinator; triad; accounting through comparison; role; struggle; collaboration; alliance; conflict; sociology; conflict point of interest; team; dyad; förklarande jämförelse; kamp; roll; konfliktintressepunkt; samverkan; projekt; samordnare; ungdom; dokument; co-ordination; document; subvention; sociologi; konflikt; allians; Missbruks- och beroendevård; Substance Abuse Treatment; Special Education; Specialpedagogik; Social Sciences; Samhällsvetenskap; Kriminologi; Criminology; Work Life Studies; Arbetlivsvetenskap; Professionsstudier; Studies of Professions; Social Psychology; Socialpsykologi; Socialt arbete; Social Work; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : In this dissertation a collaboration project in Swedish youth care is analysed. The aim of the project was to enhance coordination between the Social Services and the Swedish National Board of Institutional Care in order to make the efforts more efficient. The project also employed a number of coordinators. LÄS MER

 5. 5. Lönsam samverkan : en studie av utvecklingsprocesser inom området fastighetsreparationer

  Detta är en avhandling från Stockholm : : Stockholm University

  Författare :Karl Myrsten; [1984]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER