Sökning: "HUMANIORA"

Visar resultat 1 - 5 av 13898 avhandlingar innehållade ordet HUMANIORA.

 1. 1. Komediant och riksförrädare Handskriftcirkulerade smädeskrifter mot Gustaf III

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Annie Mattsson; Marie-Christine Skuncke; Ann Öhrberg; Karin Sennefelt; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Rhetoric; political culture; Sweden; eighteenth century; Gustav III king of Sweden; 1746–1792 ; underground literature; manuscript studies; libel and slander; Retorik; politisk kultur; Sverige – historia; Gustav III; censur; handskrifter; pamfletter; smädelser; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Rhetoric; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Retorik; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The opposition against Gustavus III (1746–1792) had limited access to the printing press, but managed to spread a variety of political pamphlets through clandestine manuscripts. The main purpose of the dissertation is to analyse this communication and thereby enhance our understanding of the political culture of the period. LÄS MER

 2. 2. Barns estetiska läroprocesser; Atelierista i förskola och skola Acta Universitatis Gothoburgensis, Art and Architecture, nr 24. Göteborgs universitet

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Tarja Häikiö; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : Barns estetiska läroprocesser behandlas i denna avhandling utifrån ett mångvetenskapligt perspektiv med utgångspunkt i konst- och bildvetenskap. Avhandlingen är ett bidrag till forskningen på det bildpedagogiska fältet både nationellt och internationellt. LÄS MER

 3. 3. Att fånga det karaktäristiska i stadens bebyggelse: SAVE-metoden som underlag för bevarandeplanering

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Håkan Hökerberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Urban built environments; municipal planning; laws of preservation; Denmark; Sweden; method; SAVE; Preservation Atlas; case studies; evaluation; analysis; mapping; evaluation process; preservational value; developed structures; buildings; citizen influence.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vad är en neger? Negritude, essentialism, strategi What is a Negro? Negritude, essentialism, strategy

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Mikela Lundahl; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; colonialism; racism; anti-racism; essentialism; anti-essentialism; Senghor; Césaire; negritude; Sartre; postcolonial; Spivak; strategy;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyse the concept of negritude in texts written by Léopold Sédar Senghor and Aimé Césaire and how they used the word nègre in their anti-colonial struggle. Usually the negritude movement is seen as racial essentialistic and particularistic. LÄS MER

 5. 5. Tinkering Care Moves Senior Home Care in Practice

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Cultural Anthropology and Ethnology

  Författare :Peter A. Lutz; Mats Utas; Klaus Lindgaard Hoeyer; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; care moves; tinkering; senior home care; Sweden; United States; Vårdvetenskap; Caring Sciences; Kulturantropologi; Cultural Anthropology; Etnologi; Ethnology; Health Care Research; Hälso- och sjukvårdsforskning; Human-Computer Interaction; Människa-dator interaktion; Medical Informatics; Medicinsk informatik;

  Sammanfattning : This dissertation builds on the current anthropological studies of care relations in practice. It draws inspiration from science and technology studies (STS) and postfeminist technoscience. A qualitative ethnographic approach grounds the empirical data collection and analysis. LÄS MER