Sökning: "HUMANIORA"

Visar resultat 1 - 5 av 12793 avhandlingar innehållade ordet HUMANIORA.

 1. 1. Den östnordiske ballade - oral teori og tekstanalyse. : Studier i Danmarks gamle Folkeviser

  Detta är en avhandling från Museum Tusculanum, Köbenhavn

  Författare :Sigurd Kvärndrup; Växjö universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Aesthetics; Estetik; Languages and linguistics Scandinavian languages; Språkvetenskap Nordiska språk; Litteraturvetenskap; Comparative literature;

  Sammanfattning : Disputatsen introducerer den internationale balladeforskning siden 1900, idet balladen beskrives som en internationalt udbredt kunstform med mange ganrer. Den indförer en skelnen mellem to af disse, östnordiske viser og vestnordiske kvad; sidstnävnte har et forläg i historiske begivenheder, myter eller litteräre fortällinger, mens viser generelt er fiktion med skabelonagtige handlinger. LÄS MER

 2. 2. Silk Weaving in Sweden During the 19th Century Textiles and texts - An evaluation of the source material

  Detta är en avhandling från Department of Product and Production Development, Chalmers University of Technology

  Författare :Martin Ciszuk; Högskolan i Borås.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Textil och mode generell ; Textiles and Fashion General ; Silk Weaving; Jacquard Loom; 19th Century Sweden; Object Based Research; Material Culture; Experience Based Knowledge.; textile history; K.A. Almgren Sidenväveri;

  Sammanfattning : Silk-weaving in Sweden during the 19th century. Textiles and texts - An evaluation of the source material. With the rich material available, 19th century silk-weaving invites to studies on industrialisation processes. LÄS MER

 3. 3. Det imaginära rummet. Inspelningspraxis och produktion av konstmusikfonogram i Sverige 1925-1983

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Toivo Burlin; Högskolan Dalarna.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ljudproduktion; Art music; medialization; recording; producer; engineer; music technology; historiography; Representation; Phonography; Hypernotation; music industry; business; Swedish Society Discofil; Sveriges Radio; Studio Andromeda; recording techniques; romanticism; neo-classicism; the Midfield; modernism; canon; electronic music; EMS.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hållbar dialog? Retorik i möten om svensk kärnavfallshantering

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Helena Hansson-Nylund; Örebro universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; rhetoric; dialogue; democracy; Habermas; risk communication; hearings; nuclear waste management; Retorik; Rhetoric;

  Sammanfattning : Rhetorical choices and strategies are central to democratic decision-making, especially regarding decisions on matters that are open for argumentation depending on perspective. The thesis considers public meetings on Swedish nuclear waste management as an example of rhetorical argumentation, specifically in relation to the project of finding a place for final deposition of the high-level spent nuclear fuel – with local geological investigation as a critical part of that project. LÄS MER

 5. 5. Sverigedemokraternas budskap 2005-2010 : en retorisk studie av ett annorlunda parti

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Simon Oja; Örebro universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Retorik; Rhetoric; Sweden Democrats; rhetoric; argumentation; visual rhetoric; politics; debate; Toulmin; ideology;

  Sammanfattning : This thesis originates from an interest in the relationship between rhetoric and democracy and how a society deals with controversial ideas. In Swedish politics, the Sweden Democrats is an exemplification of this. LÄS MER