Sökning: "HUMANIORA"

Visar resultat 1 - 5 av 13457 avhandlingar innehållade ordet HUMANIORA.

 1. 1. Hållbar dialog? Retorik i möten om svensk kärnavfallshantering

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Helena Hansson-Nylund; Örebro universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; rhetoric; dialogue; democracy; Habermas; risk communication; hearings; nuclear waste management; Retorik; Rhetoric;

  Sammanfattning : Rhetorical choices and strategies are central to democratic decision-making, especially regarding decisions on matters that are open for argumentation depending on perspective. The thesis considers public meetings on Swedish nuclear waste management as an example of rhetorical argumentation, specifically in relation to the project of finding a place for final deposition of the high-level spent nuclear fuel – with local geological investigation as a critical part of that project. LÄS MER

 2. 2. Sverigedemokraternas budskap 2005-2010 : en retorisk studie av ett annorlunda parti

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Simon Oja; Örebro universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sweden Democrats; rhetoric; argumentation; visual rhetoric; politics; debate; Toulmin; ideology; Retorik; Rhetoric;

  Sammanfattning : This thesis originates from an interest in the relationship between rhetoric and democracy and how a society deals with controversial ideas. In Swedish politics, the Sweden Democrats is an exemplification of this. LÄS MER

 3. 3. Komediant och riksförrädare Handskriftcirkulerade smädeskrifter mot Gustaf III

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Annie Mattsson; Marie-Christine Skuncke; Ann Öhrberg; Karin Sennefelt; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Rhetoric; political culture; Sweden; eighteenth century; Gustav III king of Sweden; 1746–1792 ; underground literature; manuscript studies; libel and slander; Retorik; politisk kultur; Sverige – historia; Gustav III; censur; handskrifter; pamfletter; smädelser; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Rhetoric; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Retorik; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The opposition against Gustavus III (1746–1792) had limited access to the printing press, but managed to spread a variety of political pamphlets through clandestine manuscripts. The main purpose of the dissertation is to analyse this communication and thereby enhance our understanding of the political culture of the period. LÄS MER

 4. 4. Barns estetiska läroprocesser; Atelierista i förskola och skola Acta Universitatis Gothoburgensis, Art and Architecture, nr 24. Göteborgs universitet

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Tarja Häikiö; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : Barns estetiska läroprocesser behandlas i denna avhandling utifrån ett mångvetenskapligt perspektiv med utgångspunkt i konst- och bildvetenskap. Avhandlingen är ett bidrag till forskningen på det bildpedagogiska fältet både nationellt och internationellt. LÄS MER

 5. 5. Att fånga det karaktäristiska i stadens bebyggelse: SAVE-metoden som underlag för bevarandeplanering

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Håkan Hökerberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Urban built environments; municipal planning; laws of preservation; Denmark; Sweden; method; SAVE; Preservation Atlas; case studies; evaluation; analysis; mapping; evaluation process; preservational value; developed structures; buildings; citizen influence.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER