Sökning: "HUMANITIES"

Visar resultat 1 - 5 av 13622 avhandlingar innehållade ordet HUMANITIES.

 1. 1. Temporalitet i visuell kultur. Om samtidens heterokrona estetiker

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Ann-Louise Sandahl; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; temporality; heterochrony; chronoscopy; anthropocene; the long now; timescapes; space of flows; space of places; environmental humanities.;

  Sammanfattning : In contemporary society temporalities in different scales coexist, cooperate and collide. Clock time serves as a main reference for time, although a lot of processes have nothing to do with clock time and can’t be measured by its scales. LÄS MER

 2. 2. In-Between: Contemporary Art in Australia. Cross-culture, Contemporaneity, Globalization

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Beatrice Persson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; contemporary art; Australian art; Aboriginal art; cross-culture; contemporaneity; globalization; postcolonialism; diaspora; cultural semiotics; Emily Kame Kngwarreye; Fiona Foley; Ricky Swallow; John Young;

  Sammanfattning : This study emerges from the question: what is contemporary art, and mainly what criteria constitute contemporary art in a globalized art world in general? Thus, the focus of this dissertation is on the postcolonial context of Australia and the fact that the contemporary art scene in Australia is divided into Australian and Aboriginal art respectively. This is a division originating from the colonization of Australia that began in the 1770’s, resulting in an Australian art descending from a Western art practice, where there is further focus on two categories within this art. LÄS MER

 3. 3. Barns estetiska läroprocesser; Atelierista i förskola och skola Acta Universitatis Gothoburgensis, Art and Architecture, nr 24. Göteborgs universitet

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Tarja Häikiö; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : Barns estetiska läroprocesser behandlas i denna avhandling utifrån ett mångvetenskapligt perspektiv med utgångspunkt i konst- och bildvetenskap. Avhandlingen är ett bidrag till forskningen på det bildpedagogiska fältet både nationellt och internationellt. LÄS MER

 4. 4. Herravälde. Är det bara killar eller? Andraspråksläsare möter lärobokstexter i historia för gymnasieskolan

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Lotta Olvegård; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Reading in a second language; textmovability; history textbooks; ;

  Sammanfattning : This thesis explores and characterizes Swedish high school students’ encounters with history textbook texts, with a focus on students having Swedish as their second language. Reading history textbooks entails comprehending and learning not only the subject matter but also the specific language of history. LÄS MER

 5. 5. Birgittaskolorna. Modeateljéer och sömnadsskolor mellan tradition och förnyelse

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Maria Carlgren; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Birgittaskolan; Sankta Birgittaskolan; Emy Fick; Elisabeth Glantzberg; Siri Derkert; Valle Rosenberg; Bourdieu; Becker; fashion; clothes; fashion and art; modernism; modernity; fashion studios; dressmaking schools; the Swedish Suffragette movement;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine, compare and analyse the Birgitta Schools. These were two fashion studios and dressmaking schools in Stockholm directed by Emy Fick (1876-1959) and Elisabeth Glantzberg (1873-1951). Together, they started and ran the Birgitta School from 1910 until 1914. LÄS MER