Sökning: "professional"

Visar resultat 1 - 5 av 1961 avhandlingar innehållade ordet professional.

 1. 1. Measuring Professional Judgements An Application of the Factorial Survey Approach to the Field of Social Work

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Lisa Wallander; Karin H. Bergmark; Ruth Ludwick; ; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Factorial Survey Approach; Vignettes; Professional Judgements; Sociology; Social Work; Social Services; Substance Misuse Treatment; Multilevel Analysis; Knowledge Use; Professional Development; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The focus of this thesis is the factorial survey approach as a method for studying professional judgements in social work. The factorial survey approach, which was first introduced in the social sciences around the beginning of the 1980s, constitutes an advanced method for measuring human judgements of social objects. LÄS MER

 2. 2. Radiographers’ Professional Competence Development of a context-specific instrument

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Health Sciences

  Författare :Bodil T. Andersson; Bengt Fridlund; Anders Broström; Lennart Christensson; Kerstin Öhrling; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Professional competence; Radiographer perspective; Patient perspective; Nursing; Radiography; Instrument development; Self-assessment; Psychometric evaluation; RCS;

  Sammanfattning : Aims: The overall aim of this thesis was to explore and describe radiographers‟ professional competence based on patients‟ and radiographers‟ experiences and to develop a context-specific instrument to assess the level and frequency of use of radiographers‟ professional competence.Methods: The design was inductive and deductive. LÄS MER

 3. 3. Becoming a professional A longitudinal study of graduates'  professional trajectories from higher education to working life

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Sofia Nyström; Lars Owe Dahlgren; Madeleine Abrandt Dahlgren; Lennart Svensson; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; longitudinal study; qualitative analysis; profesional development; identity; employability; higher education; work life; community of practice; gender; Longitudinell studie; kvalitativ analys; professionell utveckling; identitet; anställningsbarhet; högre utbildning; arbetsliv; praktikgemenskap; genus; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att beskriva akademikers bana mot att bli professionella då de kommer ut i arbetslivet med en magisterexamen i psykologi eller statsvetenskap.The study has a longitudinal design where Political Science and Psychology graduates’ have been interviewed on three consecutive occasions; the last semester before graduation, the first year and then, in the third year of professional work. LÄS MER

 4. 4. Anaesthetists and Professional Excellence Specialist and Trainee Anaesthetists’ Understanding of their Work as a Basis for Professional Development, a Qualitative Study

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jan Larsson; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health services research; Professional training; competence; anaesthesiology; phenomenography; phenomenology; Hälso- och sjukvårdsforskning; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Health and medical services in society; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Hälso- och sjukvård i samhället;

  Sammanfattning : Why do some anaesthetists perform a better job than others? Why do some trainees grow faster in their professional role than others? These are important questions when the education of anaesthetists is so topical. Research in work pedagogy has shown that competence is related to the way professionals understand their work; the two first interview studies of this thesis are about understanding work. LÄS MER

 5. 5. Digital play in preschools understandings from educational use and professional learning

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Leif Marklund; Elza Dunkels; Kenneth Ekström; Åsa Bartholdsson; [2020]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; digital play; preschool; digitalisation; tablets; professional learning; professional development; early years; digital competence; literacy; workplace learning; preschool teachers; early childhood education; technology integration; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to improve knowledge on preschool teachers’ educational use of digital play and their professional learning about it. The thesis is focused on three questions; How can preschool teacher educational use of digital play be understood? How can the professional learning context of preschool teachers using digital play for educational purposes be understood? And, How can preschool teacher knowledge needs concerning educational use of digital play be understood?  The participants were preschool teachers who had started to introduce tablets and digital play in educational practice. LÄS MER