Sökning: "känslor"

Visar resultat 1 - 5 av 174 avhandlingar innehållade ordet känslor.

 1. 1. Blandade känslor : bisexuella kvinnors praktik & politik

  Författare :Malena Gustavson; Nina Lykke; Lena Martinsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bisexuality; drag king; lesbian; heterosexuality; queer theory; gender sex; feminism; subject positions; relationships; non-monogamy; materiality of the body; performance; Bisexualitet; dragking; lesbisk; heterosexualitet; queerteori; genus kön; feminism; subjektspositioner; relationer; icke-monogami; kroppens materialitet; performance; Gender studies; Genus;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker bisexuella kvinnors praktiker i de maktrelationer som reglerar föreställningar om kön/genus, kroppar och sexualitet. Det är den första fördjupade studien om bisexuella liv i Sverige och fyller ett glapp inom kritisk queerforskning och feministiska studier. LÄS MER

 2. 2. Negotiating the Normal Birth : Norms and Emotions in Midwifery Education

  Författare :Jenny Gleisner; Boel Berner; Corinna Kruse; Jessica Mesman; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Norms; feelings; emotions; midwifery; midwifery education; student midwives; feeling norms; labor pain; stillbirth; negotiation; categorization work; birthing trajectory; Normer; känslor; barnmorska; barnmorskeutbildning; barnmorskestudenter; känslonormer; förlossningssmärta; dödfödda barn; förhandling; kategoriseringsarbete; förlossningstrajektorier;

  Sammanfattning : Pregnancies and childbirths are not just biological or medical events. Childbirths are also emotionally intense situations, not only for the parents-to-be but also for those who work in delivery care. In addition, pregnancies and childbirths are sociocultural situations; there are norms regarding the normal birth. LÄS MER

 3. 3. De som inte kan simma kommer nog att dö! : En studie om barns tankar och känslor rörande klimatförändringarna

  Författare :Anna Pettersson; Leif Östman; Maria Ojala; Danielle van der Burgt; Mattias Sandberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; children; climate change; emotions; thoughts; coping; social representations; self-efficacy; barn; klimatförändringar; känslor; tankar; coping; sociala representationer; självtillit; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : This study has investigated the thoughts and the emotions concerning climate change among children. The main purpose of the thesis is to study how the children cope with the threat of climate change and if they see it as something concerning their on lives. LÄS MER

 4. 4. Smittsamt : En kulturstudie av musikbruk bland tonårstjejer

  Författare :Ann Werner; Johan Fornäs; Anne Scott Sörensen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Music; gender; girls; media; cultural studies; intersectionality; media ethnography; bodies; emotions; Musik; genus; tjejer; medier; kulturstudier; intersektionalitet; medieetnografi; kropp; känslor; Other humanities and religion; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Music; Musikvetenskap; Gender studies; Genus; Musikvetenskap; Musicology; Gender Studies; Genusvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar tjejers musikbruk samt hur detta formar genusidentitet. Den bygger på ett medieetnografiskt fältarbete om musikkonsumtion och musikproduktion bland tjugotre tjejer mellan fjorton och sexton år i en mellanstor svensk stad. LÄS MER

 5. 5. Gråtens betydelse för patienter och närstående i palliativ hemsjukvård

  Författare :Kerstin Rydé; Maria Friedrichsen; Peter Strang; Carina Berterö; Rehnsfeldt Rehnsfeldt; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; hermeneutic; palliative home care; patients; adaptation.; Crying; emotions; family members; Gråt; känslor; hermeneutik; närstående; palliativ hemsjukvård; patienter; anpassning; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : AbstraktGråt är vanlig bland patienter och närstående men sällan studerat i palliativ vård. Gråten kan vara ett sätt för patienter och deras närstående att uttrycka sorg och hantera en situation fylld av stress som är orsakad av förluster, många allvarliga symtom och en nära förestående död. LÄS MER