Sökning: "förändring"

Visar resultat 1 - 5 av 1013 avhandlingar innehållade ordet förändring.

 1. 1. Experimenting for change? : The politics of accomplishing environmental governance through smart energy pilot projects

  Författare :Fredrik Envall; Harald Rohracher; Dick Magnusson; Josefin Wangel; Matthew Cashmore; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; environmental governance; political rationality; experiment; smart energy; socio-technical perspective; knowledge politics; power relations; infrastructure.; miljöstyrning; politisk rationalitet; experiment; smarta nät; socio-tekniskt perspektiv; kunskapspolitik; maktrelationer; infrastruktur.;

  Sammanfattning : This thesis investigates how smart energy experimentation arranges environmental governance in Sweden, focusing on the politics of such processes, against the background of an escalating environmental and climate crisis that necessitates urgent energy transformation. Empirically the thesis includes case studies of pilot projects in Stockholm, Malmö, Västerås, and on Gotland, and analysis of the policy landscape, mainly through text analysis and interviews. LÄS MER

 2. 2. Immigrant entrepreneurs in a changing institutional context : a mixed embeddedness approach

  Författare :Aliaksei Kazlou; Martin Klinthäll; Susanne Urban; Karl Wennberg; Monder Ram; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Immigrant entrepreneurs; Mixed embeddedness; Entrepreneurial process; Institutional change; Invandrarföretagare; Mixed embeddedness; Entreprenörsprocess; Institutionell förändring;

  Sammanfattning : Immigrant entrepreneurs are known to be heterogeneous in terms of available resources and entrepreneurial outcomes. However, this heterogeneity, as well as immigrant entrepreneurs’ embeddedness in social networks and the institutional context of high-income welfare states such as Sweden, remains understudied. LÄS MER

 3. 3. Branschinteraktion och institutionell förändring : Omvandling i två livsmedelsbranscher

  Författare :Jessica Eriksson; Rolf A. Lundin; Maria Bengtsson; Ulrica Nylén; Susanne Hertz; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; Företagsekonomi; branschomvandling; institutionell förändring; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Studien tar sin utgångspunkt i de senaste decenniernas trend mot avreglering, marknadsintegration och andra politiska åtgärder som syftar till att skapa bättre förutsättningar för konkurrens. Konkurrens antas skapa dynamik och ge olika positiva effekter såsom innovationer, förnyelse och mångfald. LÄS MER

 4. 4. Föreställningar och värderingar in organisation under förändring : en studie av identitetsuppfattningar inom konsumentkooperationen

  Författare :Carin Eriksson Lindvall; Lars Engwall; Eva Wallerstedt; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :organisation; förändring; föreställningar; värderingar; identitetsuppfattningar; identitet; konsumentkooperation; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Identitet och förändring : en studie av ett universitetsbibliotek och dess självproduktion

  Författare :Gunnel Hessler; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; organisational change; organisational identity; university library; library techniques; systems theory; cybernetics; autopoiesis; self-reproduction; qualitative research; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING I organisationers och inte minst biblioteks sätt att förhålla sig till förändring och utveckling kan genom den litteratur som presenterats flera olika krafter i denna process urskiljas. I ett växande medvetande om omvärlden och dess accelererande dynamik och inverkan på biblioteksorganisationens framtid, har en vilja för större öppenhet gentemot denna utvecklats. LÄS MER