Sökning: "emotioner"

Visar resultat 1 - 5 av 38 avhandlingar innehållade ordet emotioner.

 1. 1. Emotioner och värdegrundsarbete Om lärare, fostran och elever i en mångkulturell skola

  Författare :David Lifmark; Karin Sporre; Lars Petterson; Bernt Gustavsson; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; emotioner; värdegrundsarbete; etik; sårbarhet; Martha Nussbaum; etnicitet; religiositet; sexuell läggning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Educational work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : This thesis explores aspects of teachers’ obligation to implement and discuss what are referred to in the Swedish national school curricula as “fundamental values” (“värdegrunden” in Swedish). The aim is to describe and analyze dilemmas in interpretations of and teachers’ work with these fundamental values. LÄS MER

 2. 2. Emotioner och värdegrundsarbete Om lärare, fostran och elever i en mångkulturell skola

  Författare :David Lifmark; Karin Sporre; Lars Petterson; Bernt Gustavsson; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; emotioner; värdegrundsarbete; etik; sårbarhet; Martha Nussbaum; etnicitet; religiositet; sexuell läggning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Educational work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : This thesis explores aspects of teachers’ obligation to implement and discuss what are referred to in the Swedish national school curricula as “fundamental values” (“värdegrunden” in Swedish). The aim is to describe and analyze dilemmas in interpretations of and teachers’ work with these fundamental values. LÄS MER

 3. 3. Emotioner i Arbete En studie av vårdarbetares upplevelser av arbetsmiljö och arbetsvillkor

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Eva Olsson; Gerd Lindgren; Åsa Wettergren; Kerstin Jacobsson; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Emotional labor; emotion work; interaction ritual theory; sociology of emotions; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : The aim of this work is to understand, from a perspective of sociology of emotions, how employees within the health care sector experience their working environment and the conditions. By analysing how these experiences shape the interviewees’ perceptions of the quality of their working environment, the dissertation also seeks to arrive at an understanding of what the contributing factors are for their choice to either remain in or leave the organizations in which they are employed. LÄS MER

 4. 4. Emotioner sociala band och ritualer : En kvalitativ analys av narkotikakarriärer

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Odd Lindberg; Tom Leissner; Kerstin Söderholm Carpelan; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Emotioner sociala band ritualer narkotikakarriärer; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; socialt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Cognitive erosion and its implications in Alzheimer’s disease

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Selina Mårdh; Thomas Karlsson; Anders Wallin; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Alzheimer’s disease; longitudinal study; mixed methods design; semantic memory; awareness; metacognition; central coherence; emotions; Alzheimers sjukdom; longitudinell studie; mixed methods design; semantiskt minne; medvetande; metakognition; central koherens; emotioner;

  Sammanfattning : The aim of the present thesis was twofold, first to map the semantic memory decline in Alzheimer patients over time, second to take the patient’s perspective and create a multifaceted picture of the individual with Alzheimer’s disease through the study of memory, awareness, central coherence and emotions. Further issues concerned how Alzheimer individuals handled their cognitive erosion in everyday life and if they were well calibrated with their spouse in disease related matters. LÄS MER