Sökning: "läroböcker"

Visar resultat 1 - 5 av 39 avhandlingar innehållade ordet läroböcker.

 1. 1. Läroböcker, demokrati och medborgarskap. Konstruktioner i läroböcker i samhällskunskap för gymnasiet

  Författare :Kurt Wicke; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :samhällskunskap; läroböcker; demokrati; medborgarskap; diskursanalys;

  Sammanfattning : Swedish citizenship education is charged with a double mission: socialization and education of democratic citizens. This means that textbooks exist in a field of tension between conveying content as true knowledge and offering it as a perspective amongst others. LÄS MER

 2. 2. Creating sustainable citizens? : constructions of sustainable development in textbooks

  Författare :Elin Biström; Ragnar Lundström; Annica Brännlund; Malin Ideland; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sustainable development; education; ESD; gender equality; sexuality; sex; environment; individualisation; Sweden; textbooks; biology; civics; geography; home and consumer studies; religion; hållbar utveckling; utbildning; UHU; jämställdhet; sexualitet; sex; miljö; individualisering; Sverige; läroböcker; läromedel; biologi; samhällskunskap; geografi; hem- och konsumentkunskap; religion; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : There is a general consensus that education is crucial for achieving sustainable development. Education for sustainable development aims to foster citizens capable of participating independently and actively in creating a sustainable future. LÄS MER

 3. 3. Folket moget förklarat : Det demokratiska genombrottet i svenska läroböcker 1920-2010

  Författare :Henrik Skrak; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; läroböcker; historiedidaktik; det demokratiska genombrottet; den svenska modellen; aktörskap; historiefatalism; rösträtt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Den envise bonden och Nordens fransmän : svensk och finsk etnicitet samt nationell historieskrivning i svenska och finlandssvenska läroböcker 1866-1939

  Författare :Lina Spjut; Lars Elenius; Björn Norlin; Anne Berg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; Textbooks; Ethnicity; History; National Identity; Swedish; Finland-Swedish; läroböcker; etnicitet; historia; nation; nationell identitet; svenskspråkig; Sverige; Finland;

  Sammanfattning : Sweden and Finland were one country for more than 600 years and there are many remaining links between the two countries. Throughout the period, but even today there are Swedish and Finnish populations on both sides of the Gulf of Bothnia. LÄS MER

 5. 5. Historien på gymnasiet : undervisning och läroböcker 1820-1965

  Författare :Göran Andolf; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER