Sökning: "läroböcker"

Visar resultat 1 - 5 av 39 avhandlingar innehållade ordet läroböcker.

 1. 1. Läroböcker, demokrati och medborgarskap. Konstruktioner i läroböcker i samhällskunskap för gymnasiet

  Författare :Kurt Wicke; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :samhällskunskap; läroböcker; demokrati; medborgarskap; diskursanalys;

  Sammanfattning : Swedish citizenship education is charged with a double mission: socialization and education of democratic citizens. This means that textbooks exist in a field of tension between conveying content as true knowledge and offering it as a perspective amongst others. LÄS MER

 2. 2. Folket moget förklarat : Det demokratiska genombrottet i svenska läroböcker 1920-2010

  Författare :Henrik Skrak; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; läroböcker; historiedidaktik; det demokratiska genombrottet; den svenska modellen; aktörskap; historiefatalism; rösträtt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Den envise bonden och Nordens fransmän : svensk och finsk etnicitet samt nationell historieskrivning i svenska och finlandssvenska läroböcker 1866-1939

  Författare :Lina Spjut; Lars Elenius; Björn Norlin; Anne Berg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; Textbooks; Ethnicity; History; National Identity; Swedish; Finland-Swedish; läroböcker; etnicitet; historia; nation; nationell identitet; svenskspråkig; Sverige; Finland;

  Sammanfattning : Sweden and Finland were one country for more than 600 years and there are many remaining links between the two countries. Throughout the period, but even today there are Swedish and Finnish populations on both sides of the Gulf of Bothnia. LÄS MER

 4. 4. Historien på gymnasiet : undervisning och läroböcker 1820-1965

  Författare :Göran Andolf; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Naturens kanon : formering och förändring av innehållet i folkskolans och grundskolans naturvetenskap 1842–2007

  Författare :Magnus Hultén; Ingrid Carlgren; Svein Sjøberg; Pedagogiska institutionen Samhällsvetenskapliga fakulteten Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Compulsory school; Science education; Curriculum history; Textbook; Primary; Secondary; Ideology; naturkunskap; naturkunnighet; naturorientering; naturvetenskap; folkskola; grundskola; lärmedel; läroböcker; lärobok; läroplansteori; läroplanshistoria; innehåll; ideologi; utbildning; fysik; kemi; biologi;

  Sammanfattning : This dissertation analyses the science curriculum in Swedish compulsory school 1842–2007. National curricula, textbooks, textbook adverts, and handbooks are analysed. These all have a strong position in defining the school curricula and their contents, methods and aims, and can therefore be called canonic texts. LÄS MER