Sökning: "motstånd"

Visar resultat 1 - 5 av 195 avhandlingar innehållade ordet motstånd.

 1. 1. Motstånd och konformitet : Om manliga yrkeselevers liv och identitetsskapande i relation till kärnämnena

  Författare :Ronny Högberg; Kerstin Bergqvist; Anders Garpelin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Identity; vocational students; masculinity and schooling; social class and schooling; resistance; school counter culture; Identitet; elever på yrkesförberedande program; maskulinitet och skola; klass och skola; motstånd; motkultur.; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på en fältstudie i två klasser på gymnasieskolans Byggprogram. Intresset är riktat mot hur ett antal ungdomar, vilka samtliga är pojkar och i varierande grad är ointresserade av så kallade teoretiska studier, förhåller sig till kärnämnena. LÄS MER

 2. 2. Disciplin och motstånd : Pedagogisk-filosofiska perspektiv på samtida svensk skoldisciplin

  Författare :Joakim Larsson; Héctor Pérez Prieto; Bo Dahlin; Carl Anders Säfström; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Discipline; Resistance; Power; Subject; Subjectivation; Subjectification; Order; Chaos; Complexity; Deleuze; Guattari; Foucault; Rancière; Baudrillard; Neoliberalism; Neoconservatism; Disciplin; motstånd; makt; subjekt; subjektivering; subjektifiering; ordning; kaos; komplexitet; Deleuze; Guattari; Foucault; Rancière; Baudrillard; nyliberalism; nykonservatism; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : As Sweden approached its 2006 national election, issues on order and discipline in educational environments came to the forefront of educational interest, debate, and reform. This thesis aims at a critical discussion of the discourses in question, making use of educational, post-structural as well as political philosophy. LÄS MER

 3. 3. Sanktionerat motstånd : Brukarinflytande som fenomen och praktik

  Författare :Erik Eriksson; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; consensus; resistance; control; institutional theory; co-optation; power; psychiatry; social services; human service organisations; welfare organisations; user involvement; service user involvement; konsensus; motstånd; kontroll; institutionell teori; kooptering; makt; new public management; psykiatri; socialtjänst; människobehandlande organisationer; välfärdsorganisationer; brukarperspektiv; Brukarinflytande;

  Sammanfattning : The roots of the idea of user involvement within social services can be found in the efforts of the rising service user movement in the 1960s and 70s. Today the concept of “service user involvement” has been adopted by the state and is widespread within political rhetoric’s as well as in human service practices. LÄS MER

 4. 4. Förtvivlade läsningar : Litteratur som motstånd och läsning som etik

  Författare :Elisabeth Hjort; Elena Namli; Stefan Jonsson; Franzén Carin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; literature; essentialist identities; gender; class; norms for mental functions; ethnicity; deconstruction; deconstruction; oppression; resistance; reading; responsibility; ethical practice; despair; Drömfakulteten; Hevonen häst; Montecore; Personliga pronomen; Gayatri Spivak; Emmanuel Levinas; identity; the body; the human; the post-political; Skönlitteratur; läsning; motstånd; etik; essentialism; förtvivlan; kropp; identitet; det mänskliga; det postpolitiska; Etik; Ethics;

  Sammanfattning : This study has two aims and addresses two areas of investigation. The first aim is to examine, in four novels and their textual worlds, what role is played by collective self-images and essentialist identities in maintaining power structures in regard to gender, class, norms for mental functions, and ethnicity. LÄS MER

 5. 5. Motstånd och mening : Innebörd i blivande lärares seminariesamtal

  Författare :Susanne Gustavsson; Högskolan i Skövde; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teacher education; scientific basis; professional basis; field-based education; college-based education; critical hermeneutics; Education; Pedagogik; Humanities and Social sciences; Humaniora-samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : Both historically and in our own time the teacher education has been discussed and changed to match current traditions and intentions. There is an ongoing debate about the scientifi c basis of teacher education and the relation to professional basis. LÄS MER