Sökning: "phenomenology"

Visar resultat 1 - 5 av 344 avhandlingar innehållade ordet phenomenology.

 1. 1. Critical Thinking in Scholarship: Meanings, Conditions and Development

  Detta är en avhandling från Department of Education. Lund University

  Författare :Eva Brodin; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects Theory of science; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Vetenskapsteori; Pedagogik; Pedagogics; critical thinking; scholarship; higher education; hermeneutic phenomenology; epistemology; educational philosophy; history of philosophy; Pedagogy and didactics; Fenomenologi; Phenomenology; Hermeneutic Phenomenology; Higher Education; Critical Thinking; Scholarship; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna avhandling är att utforska fenomenet vetenskapligt kritiskt tänkande, när det gäller dess olika innebörder, villkor och utveckling. Kritiskt tänkande studeras genom att analysera olika filosofiska och pedagogiska texter, utifrån ett hermeneutiskt-fenomenologiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Förlossningsrädsla med fokus på kvinnors upplevelser av att föda barn

  Detta är en avhandling från Växjö, Kalmar : Linnaeus University Press

  Författare :Christina Nilsson; Linnéuniversitetet.; Högskolan i Borås.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Vårdvetenskap; Caring Science; Fear of childbirth; Negative birth experience; Phenomenology; Childbirth; Birth trauma; Suffering; Midwifery; Support; Long-term; Birth narrative; Lived experice; Integrated Caring Science; Integrerad vårdutveckling; fear of childbirth; negative birth experience; phenomenology; childbirth; birth trauma; midwifery; midwifery; birth narrative; lived experice; Omvårdnadsforskning;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this study is to describe experiences of, and the association between, fear of childbirth and birth experiences of women with fear ofchildbirth.Methods: In studies I, II, and IV, a reflective lifeworld approach based on phenomenological philosophy was used to describe women’s experiences of fear of childbirth (I), previous birth experiences (II), and fear of childbirth and of birth experience in a long-term perspective (IV). LÄS MER

 3. 3. Det förlorade paradiset en studie i Göran Tunströms Sunneromaner

  Detta är en avhandling från Göteborg : Litteraturvetenskapliga institutionen, Univ., 2003

  Författare :Skans Kersti Nilsson; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; comparative literature; phenomenology; bible; typology; poetics; aesthetics; narratology; ethics; göran tunström; microcosmos; macrocosmos; Göran Tunström; Comparative Literature; Phenomenology; Micro- macrocosmos; Bible; Typology; Poetics; Aesthetics; Narratology; Ethics;

  Sammanfattning : The writings of Göran Tunström (1937 – 2000) are closely linked with his birthplace, Sunne in Värmland. His four ’Sunne Novels’, De heliga geograferna (1973; ’The Holy Geographers’), Guddöttrarna (1976; ’The Goddaughters’), Juloratoriet (1983; The Christmas Oratorio, 1995) and Tjuven (1986; ’The Thief’) form the subject of this thesis. LÄS MER

 4. 4. Dream Experience - Phenomenology meets Cognitive Neuroscience

  Detta är en avhandling från Lennart Karlsson, Dept. of Philosophy, Lund University

  Författare :Lennart Karlsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Philosophical logic; dream symbolism; neuroscience; delusional states; visual awareness; lucid dreaming; Phenomenology; dreaming; Teoretisk filosofi; logik;

  Sammanfattning : This treatise examines what I call the ‘traditional view’ on the phenomenology of dreaming. According to this view, dreams are experienced in more or less the same way as waking reality – that is, our experience of “being-in-the-dream” is very much like our experience of “being-in-the-world”. LÄS MER

 5. 5. Desire Lines Towards a Queer Digital Media Phenomenology

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Matilda Tudor; Södertörns högskola.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; digital media; queer; Russia; phenomenology; space; time; mobility; visibility; embodiment; discontinuity; Hornet; Growlr; VKontakte; Mamba; digitalt mediebruk; queer; Ryssland; fenomenologi; tid och rum; mobilitet; synlighet; kroppslighet; diskontinuitet; Hornet; Growlr; Vkontakte; Mamba; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory;

  Sammanfattning : This dissertation explores ways in which “queer digital media use” co-produces senses of space, time, and queer being in contemporary Russia. Considering the particular implications of (in)visibility for queer living, and the importance of compartmentalizing conflicting spheres, the study provides a grounded account of queer life lived with and through digital media in a context currently characterized by “anti-gay” sentiments. LÄS MER