Sökning: "arbetsförmedlingen"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet arbetsförmedlingen.

 1. 1. En myndighet i samverkan : Försäkringskassans rättsliga förutsättningar att samverka med Arbetsförmedlingen samt hälso- och sjukvården

  Författare :Lena Enqvist; Ruth Mannelqvist; Markus Naarttijärvi; Wenander Henrik; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social insurance; Social Insurance Agency; Public Employment Service Agency; Health Care Providers; health care; rule of law; administrative law; social security law; cooperation; public authorities; sickness benefits; vocational rehabilitation; return-to-work; secrecy; data protection; investigation measures; rättsvetenskap; juridik; socialförsäkringsrätt; allmän förvaltningsrätt; offentlig rätt; statsrätt; konstitutionell rätt; offentlighet- och sekretess; dataskydd; GDPR; rehabiliteringskedjan; rehabilitering; återgång i arbete; Försäkringskassan; Arbetsförmedlingen; hälso- och sjukvården; Law; juridik;

  Sammanfattning : This doctoral thesis investigates and analyzes the legal conditions under which the Swedish Social Insurance Agency may engage in cooperation with the Swedish Public Employment Service and Swedish Health Care Providers (both public and private), regarding rehabilitation, information exchange and investigation measures in individual sick leave insurance cases. It also presents an analysis of whether these legal conditions contribute to safeguarding legality and legal certainty when the Social Insurance Agency is involved in cooperation. LÄS MER

 2. 2. Självbeskrivning och tjänstekognition : Om processkartläggning på Arbetsförmedlingen

  Författare :Martin Fransson; Per Norling; Johan Quist; Per Echeverri; Evert Gummesson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business-process modelling; continuous improvements; service cognition; service development; TQM; designed conversations; implementation; organizational change; organizational cognition; organizational design; organizational development; participatory design; self-assessment; Gruppsamtal; implementering; kognitiv organisationsteori; kvalitetsutveckling; organisationsförändring; organisationsutveckling; organisering; processkartläggning; självbeskrivning; strategisk styrning; ständiga förbättringar; tjänstekognition; tjänsteutveckling; Business studies; Företagsekonomi; Business Administration; Företagsekonomi; designed conve;

  Sammanfattning : When duties are documented, new ideas are often created regarding how the work should be carried out. Writing is an important source of development, but unfortunately the possibilities are limited when it comes to transferring new ways of thinking to personnel. As with organizational change in general, employees tend to neglect new instructions. LÄS MER

 3. 3. Sjukskrivningssystemet : Sjuka som blir arbetslösa och arbetslösa som blir sjukskrivna

  Författare :Daniel Melén; Sociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work inability; social security system; welfare state; social insurance agency; employment agency; unemployed ill; labor market; residual unemployment; unemployment; absence due to illness; long-term illness; feed back loop; the swedish model; fieldwork; phenomenology; ethnomethodology; looping effect; disability; work ability; den svenska modellen; fältarbete; socialförsäkring; den svenska välfärdsstaten; Välfärd; arbetslösa sjukskrivna; arbetslöshet; sjukskrivning; arbetsförmedlingen; fenomenologi; långtidssjukskrivning; etnometodologi; försäkringskassan; samverkan; dold arbetslöshet; arbetsförmåga; arbetsmarknad; arbetsoförmåga;

  Sammanfattning : In 1997 the number of long-term absences due to illness began and continued to rise in Sweden. Traditional explanations of why this is so have been centered on either blaming the individual or blaming the work environment. LÄS MER

 4. 4. Essays on the Employment Service and Employers' Recruitment Behaviour

  Författare :Lars Behrenz; Nationalekonomiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ekonomisk teori; ekonometri; economic policy; Nationalekonomi; economic systems; Labour Market; Evaluation; Hazard Functions; Unemployment Duration; Cost-benefit Analysis; Production frontier approach; Economics; economic theory; econometrics; ekonomiska system; ekonomisk politik;

  Sammanfattning : This thesis results from four research projects. The issues addressed in the projects are different types of labour market information problems. The purpose of the first article is to contribute to a better empirical under- standning of how an increase of staff at the Public Employment Service affects job seekers. LÄS MER

 5. 5. Integrationen och arbetets marknad : Hur jämställdhet, arbete och annat "svenskt" görs av arbetsförmedlare och privata aktörer

  Författare :Jennie K Larsson; Peo Hansen; Anders Neergaard; Åsa Lundqvist; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Integration policy; labour market policy; public administration; Swedishness; gender equality; welfare state; ethnography; Integrationspolitik; arbetsmarknadspolitik; offentlig förvaltning; svenskhet; jämställdhet; välfärdsstat; etnografisk metod;

  Sammanfattning : Avhandlingen belyser vad som hänt i svensk integrationspolitik sedan etableringsreformen genomfördes 2010 och ansvaret för flyktingmottagandet överfördes till Arbetsförmedlingen. Utöver förändringen som Arbetsförmedlingens ansvar innebar medförde reformen också ökad marknadsorientering, införande av valfrihetssystem, villkorad aktiveringspolitik samt andra genomgripande organisatoriska förändringar. LÄS MER