Sökning: "politik"

Visar resultat 1 - 5 av 431 avhandlingar innehållade ordet politik.

 1. 1. Rädslans politik : våld och sexualitet i den svenska demokratin

  Detta är en avhandling från Malmö : Liber ekonomi

  Författare :Maria Wendt Höjer; Johanna Esseveld; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; våld; offentlig politik; sexualitet; feminism; statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : This thesis argues that men’s violence, and women’s fear of that violence, constitute a central problem for democracy. Women’s possibilities of participating in society are drastically limited by their bodily integrity being threatened, both in public and in the home. LÄS MER

 2. 2. Musik och politik i skuggan av nazismen : Kurt Atterberg och de svensk-tyska musikrelationerna

  Detta är en avhandling från Lund : Sekel Bokförlag

  Författare :Petra Garberding; Mats Lindqvist; Birgitta Almgren; Gunnar Ternhag; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Music; Politics; National Socialism; Sweden; Germany; Kurt Atterberg; Critical Discourse Analysis; Musik; Politik; Nationalsozialismus; Schweden; Deutschland; Kurt Atterberg; Kritische Diskursanalyse; Musik; politik; nazism; Sverige; Tyskland; Kurt Atterberg; Kritisk diskursanalys; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi;

  Sammanfattning : This thesis deals with relations between music and politics in Sweden and Germany during the 1930s and 40s. I study how music was used as a political tool, and the ideas that existed about musical expression of national and ethnic identity and about “good” and “bad” music. LÄS MER

 3. 3. Poesi som politik : aktivistisk poetik hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad

  Detta är en avhandling från Lund : Ellerströms förlag

  Författare :Evelina Stenbeck; Anders Ohlsson; Karin Nykvist; Åsa Arping; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sekelskiftet 2000; 2010-talet; poesi; poetik; politik; performativitet; Johannes Anyuru; Athena Farrokhzad; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kultiveringens politik Martha Nussbaum, antiken och filosofins praktik

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Synne Myrebøe; Christer Nordlund; Anders Burman; Björn Norlin; Victoria Fareld; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Martha Nussbaum; Cultivation; Tragedy; Emotions; Political Philosophy; Heraclitus; Plato; Aristotle; Stoics; Educational Philosophy; History of Philosophy; Bildung; historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; history of education; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : The Politics of Cultivation is a study on how the American philosopher Martha Nussbaum actualizes Ancient political philosophy to re-negotiate core assumptions in her own contemporary ethical-political discussions. The aim is to explore the potentiality Nussbaum discerns in Ancient philosophy and how this potentiality is actualized in her thoughts on cultivation as a critique of what she sees as reductive cultures of knowledge. LÄS MER

 5. 5. Kunskapens politik En studie av kunskapsdiskurser i svensk och europeisk utbildningspolicy

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Andreas Nordin; Elisabeth Elmeroth; Daniel Sundberg; Liselott Assarsson Aarsand; Henning Johansson; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Knowledge politics; knowledge discourse; critical discourse analysis; education policy; curriculum; educational reform; globalization; transnational policy field; key-competence; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : In recent years knowledge has been brought forward as an important political issue both in the EU and in Sweden. It is said to be of the uttermost importance not just for education but for society as a whole. LÄS MER