Sökning: "kapitalism"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet kapitalism.

 1. 1. Frihetens rike Wikipedianer om sin praktik, sitt produktionssätt och kapitalismen

  Detta är en avhandling från Hägersten : Tankekraft förlag

  Författare :Arwid Lund; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Biblioteks- och informationsvetenskap; Library and Information Science; Wikipedia; Peer Production; Crowdsourcing; Digital Labour; Digital Work; Wikipedians; Ideology; Ideology Analysis; Historical Materialism; Marxism; Autonomist Marxism; Capitalism; Cognitive Capitalism; Communism of Capital; Capitalism of Communism; Play; Playing; Work; Working; Gaming; Labour; Labouring; Mode of Production; Wikipedia; wikipedianer; jämlik produktion; marxism; autonom marxism; historiematerialism; produktionssätt; ideologi; ideologianalys; kommunism; kapitalism; kognitiv kapitalism; kapitalets kommunism; kommunismens kapitalism; lek; tillverkning; tävling; arbete; lönarbete; gåvoekonomi; encyklopedier; uppslagsverk; immateriellt arbete;

  Sammanfattning : This study is about voluntary productive activities in digital networks and on digital platforms that often are described as pleasur­able. The aim of the study is to relate the peer producers’ perceptions of their activities on a micro level in terms of play, game, work and labour, to their views on Wikipedia’s relation to capitalism on a macro level, to compare the identified ideological formations on both levels and how they relate to each other, and finally compare the identi­fied ideological formations with contemporary Marxist theory on cognitive capitalism. LÄS MER

 2. 2. Narratives of governing rationalization, responsibility and resistance in social work

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Marcus Lauri; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Welfare; Welfare state; neoliberalism; neoliberal; neo-liberal; neo-liberalism; new public management; NPM; new managerialism; managerialism; public management reform; social work; social services; profession; professional; EBP; evidence-based practice; evidence; knowledge production; paperwork; administration; performance; audit; discipline; sovereign power; self-governing; power; power knowledge; motivational interviewing; MI; individualism; individual responsibility; political; the political; de-politicized; de-politicization; governing; governmentality; governance; gender; feminism; feminist theory; Foucault; Marx; capitalism; standardization; flexibility; budget governing; care; care-work; ethos of care; solidarity; empathy; loyalty; division of labor; proceduralization; instrumentalization; mechanization; manual based; digital; template; templates; de-professionalization; proletarization; proletarianization; Taylorization; transition; transformation; rationalization; rationality; rational; emotions; emotional; affect; alienation; detachment; distance; resistance; counter conduct; Sweden; Swedish model; rhizome; rhizomatic; nomadic; narrative; narratives; discourse; critique; interviews; Välfärd; välfärdsstat; välfärfärdsstaten; nyliberal; nyliberalism; new public management; socialt arbete; socialtjänsten; socialarbetare; svenska modellen; styrning; styrningsmentalitet; kön; genus; EBP; evidensbaserad praktik; evidens; kunskapsproduktion; makt kunskap; administration; pappersarbete; granskning; kontroll; disciplin; självstyrning; motiverande samtal; individualism; individualisering; ansvar; individuellt ansvar; flexibilitet; politik; det politiska; avpolitisering; avprofessionalisering; profession; professioner; professionell; förfrämligande; Sverige; Foucault; Marx; feminism; feministisk teori; kapitalism proletarisering; taylorisering; standardisering; manualbaserad; rationalisering; rationell; emotioner; känslor; avstånd; likgiltighet; narrativ; diskurs; kritik; intervju; intervjuer; kapitalism; den svenska modellen; förändring; transformering; motstånd; mot-makt;

  Sammanfattning : Sverige har ett internationellt rykte för att ha en omfattande och kvinnovänlig välfärd. Även om riktigheten i en sådan uppfattning sedan länge ifrågasatts har på senare år, likt i många andra Europeiska länder, det svenska välfärdssystemet genomgått en omfattande förändring i avseende på dess räckvidd, men också dess organisering och styrning. LÄS MER

 3. 3. Det sociala kriget och kapitalets ansvar : Social ingenjörskonst mellan affärsintresse och samhällsreform i USA och Sverige 1899-1914

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms Universitet

  Författare :David Östlund; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; social ingenjörskonst; den sociala frågan; arbete och kapital; arbetsmarknadsrelationer; paternalism; välfärdskapitalism; effektivitet; arbetsmiljö; arbetarskydd; social anpassning; ömsesidighet; W.H. Tolman; Centralförbundet för socialt arbete; CSA; den svenska modellen; Industrial relations history USA Sweden 1899-1914; Working conditions history USA Sweden 1899-1914; Social ingenjörskonst; historia; Sverige; Social ingenjörskonst; Förenta staterna; Välfärdspolitik; Kapitalism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Mörekonflikten Klassformering, agrar kapitalism och klasskonflikt i Södra och Norra Möre härader 1929-1931

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för humaniora

  Författare :Mats Johansson; Växjö universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; strejk; lantarbetare; bönder; agrar kapitalism; klassformering; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Den globala rättviserörelsen i svenska medier : Hegemoniska formationer i relationen mellan journalistik och kapitalism

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK), Stockholms universitet

  Författare :Mattias Ekman; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; Communication Studies; medie- och kommunikationsvetenskap; Globalization; capitalism; journalism; newspapers; hegemony; Global justice movement; World Social Forum; protests; Critical Discourse Analysis; social change; violence; politics;

  Sammanfattning : The mobilisations against global summits towards the end of the last millennium, and the creation of the World Social Forum (WSF) in 2001, made an emerging global network of social movements visible. This thesis analyses media representations of the global justice movement, with the intention of exploring the relation between journalism and hegemonic formations in the capitalist system. LÄS MER