Sökning: "systems of innovation"

Visar resultat 1 - 5 av 447 avhandlingar innehållade orden systems of innovation.

 1. 1. Rethinking Systems of Innovation Towards an Actor Perspective on the System of Innovation Perspective

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Alina Lidén; Blekinge Tekniska Högskola.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; systems of innovation; institutions; embeddedness; territorial; functional; Sweden; Ericsson;

  Sammanfattning : In 1987 a book by Chris Freeman with the title “Technology policy and economic performance. Lessons from Japan” was published. This book turned out to be the birth certificate of the systems of innovation perspective which came to enjoy a tremendous popularity the next three decades. LÄS MER

 2. 2. Digital Innovation Orchestrating Network Activities

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Jesper Lund; Högskolan i Halmstad.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; digital innovation; network activities; orchestration; innovation network; Living Lab; digital technology;

  Sammanfattning : Digitization of analogue everyday artifacts, i.e. when physical products are equipped with digital capabilities, has a profound impact on today’s society. Some examples of these digital innovations aimed at consumer markets are the “connected” car, the digitized television set, and in the near future, digitized IKEA furniture. LÄS MER

 3. 3. Increasing innovation capability of product-service systems through collaborative networks

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Johanna Wallin; Luleå tekniska universitet.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Funktionella produkter; Functional Product Development; Value; Innovation network; Collaboration; Innovation Capability; Measuring innovation; Product-Service System;

  Sammanfattning : Many manufacturing industries are undergoing a transition from manufacturing of products towards integrating more services into the traditional product concepts and provide product-service systems (PSS). Development of PSS changes the focus from the product to the functionality of the product; hence it can be referred to as functional product development. LÄS MER

 4. 4. The Triumph of Technology Over Politics? Reconstructing Television Systems: The Example of Sweden

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Lena Ewertsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Interdisciplinary studies; Television broadcasting; cable television; satellite television; socio-technical systems; large technical systems; entrepreneurship; Industriförvaltnings AB Kinnevik; TV3; Sweden; Tvärvetenskap; Kabel-TV; Satellit-TV; Public service; Sverige; television; liberalisation; sociotechnical systems; innovation;

  Sammanfattning : Based upon perspectives and concepts from social and historical research on technical systems, this dissertation describes and analyses events and processes relating to the dramatic change in television in Western Europe during the 1980s and early 1990s. In particular, it focuses on how Swedish television, conceived as a large socio-tecnical system, has shifted from a traditional 'public service' system to a more open and mixed system. LÄS MER

 5. 5. Sites and Modes of Knowledge Creation: On the Spatial Organization of Biotechnology Innovation

  Detta är en avhandling från Department of Social and Economic Geography, Lund University

  Författare :Jerker Moodysson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; epistemic communities; biotechnology; communities of practice; geography; proximity; knowledge; localization; globalization; innovation systems; Innovation; Samhällsvetenskaper; Social sciences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Två observationer tjänar som utgångspunkt för denna avhandling: (1) globaliseringens allt snabbare och mer eller mindre gränslösa flöde av information har medfört ökad press på företag och organisationer, liksom stater och regioner, att ständigt förnya sig för att kunna behålla sin konkurrenskraft. (2) kunskapsintensiv industri tenderar att samlas i geografisk närhet till relaterad verksamhet, ofta i direkt anslutning till universitet och andra forskningsinstitutioner. LÄS MER