Sökning: "Marx"

Visar resultat 1 - 5 av 31 avhandlingar innehållade ordet Marx.

 1. 1. Lesefreude und Lernerorientierung Eine Untersuchung von Lehrerentscheidungen beim Lesen eines Romans in einer Schülergruppe im schwedischen Unterricht Deutsch als Fremdsprache

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Angela Marx Åberg; Elisabeth Wåghäll Nivre; Almut Hille; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teacher decision-making; teaching literature; language teaching; task formulation; choice of text; learner autonomy; complexity; research on teaching; Literaturdidaktik; Fremdsprachendidaktik; Entscheidungen; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages German language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Tyska språket; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; German Education; Tyska – didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : In this study, teaching is seen as a complex decision-making situation, where different factors that influence the teaching and learning process are interwoven and connected with each other. To describe and analyse the complexity of teaching literature in a foreign language instruction setting is the aim of the study. LÄS MER

 2. 2. Gelebte Mehrsprachigkeit im Plattenbau Untersuchungen von Narrativen und Praktiken russlanddeutscher junger Erwachsener

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Constanze Ackermann-Boström; Dessislava Stoeva-Holm; Susanne Tienken; Leena Huss; Konstanze Marx; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Russian-Germans; community of practice; identity; migration; small stories; multilingualism; linguistic ethnography; narrative; space; positioning; heritage language; proper names; categorization; East Germany; Plattenbau; Russlanddeutsche; Identität; Migration; Mehrsprachigkeit; Linguistische Ethnographie; Raum; Narrative; Positionierung; Herkunftssprache; Eigennamen; Kategorisierung; Ostdeutschland; Plattenbau; Tyska; German;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the lived multilingualism of a group of young Russian-German adults who as children migrated together with their families from post-Soviet states to the Federal Republic of Germany during the 1990s. Today these adults live in a ‘Plattenbau’ housing estate in a small town in one of the new federal states of Germany. LÄS MER

 3. 3. Från Marx till marxism: En stduie av Karl Marx och marxismens framväxt

  Detta är en avhandling från Göteborg : Daidalos

  Författare :Per Månson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Marx; marxism; Tyskland; Ryssland; refomism; revolution;

  Sammanfattning : Detta är en analys av hur Karl Marx livsverk utformades till "proletär världsåskådning" åren efter Marx död och hur denna ideologi sprängdes sönder under intryck från de motsättningar som fanns i de två länder – Tyskland och Ryssland – där marxismen spelade den viktigaste rollen. Analysen går fram till 1920... LÄS MER

 4. 4. Mellan massan och Marx en studie av den politiska kampen inom fackföreningsrörelsen i Hofors 1917-1946

  Detta är en avhandling från Umeå : Historiska studier, Umeå universitet

  Författare :Stefan Dalin; Jonny Hjelm; Alf Johansson; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; the local council of the Social Democratic Party; socialists; social democrats; left-wing social democrats; the Labour Movement; working class; Comintern; The Swedish Metal Workers’ Union; The Swedish Trade Union Confederation; radicalism; local trade union environment; 20th century; norms; political culture.; trade union; communists; Hofors; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : The thesis concentrates on Hofors and a local trade union environment between 1917 and 1946, where important parts of the trade union’s power were held by parties to the left of the social democrats. The overall aim is to problemize and discuss the issue of what characterised and made possible this deviation from the usual picture of a trade union movement dominated by social democracy. LÄS MER

 5. 5. Mellan massan och Marx : En studie av den politiska kampen inom fackföreningsrörelsen i Hofors 1917-1946

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för historiska studier, Umeå universitet

  Författare :Stefan Dalin; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; the local council of the Social Democratic Party; socialists; social democrats; left-wing social democrats; the Labour Movement; working class; Comintern; The Swedish Metal Workers’ Union; The Swedish Trade Union Confederation; radicalism; local trade union environment; 20th century; norms; political culture.; trade union; communists;

  Sammanfattning : The thesis concentrates on Hofors and a local trade union environment between 1917 and 1946, where important parts of the trade union’s power were held by parties to the left of the social democrats. The overall aim is to problemize and discuss the issue of what characterised and made possible this deviation from the usual picture of a trade union movement dominated by social democracy. LÄS MER